Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 17.03.2014 r.
PBR.0002.2.2014      
                                                                                  
 
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że
XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko, odbędzie się
w dniu 25 marca 2014 roku o godz. 15 00
w świetlicy wiejskiej w Gaju Małym
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.         Otwarcie sesji.
2.         Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.         Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i sprawy bieżące.
5.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko  na lata 2014 – 2019.
6.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrzycko na 2014 rok.
7.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
8.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania
           „Puszcza Notecka” na okres programowania 2014 -2020.
9.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
           oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2014.
10.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
           i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzyckodla części działki Nr 337/28
           w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo).
11.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
           i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla działki Nr 194/2 położonej
          w obrębie geodezyjnym Dobrogostowo.
12.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
           zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 194/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrogostowo.
13.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
          i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzyckodla działki Nr 7 położonej
          w obrębie geodezyjnym Piotrowo.
14.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
           przestrzennego dla działki Nr 7 położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowo.
15.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Obrzycko.
16.     Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku za rok 2013.
17.     Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi
           oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok
18.     Wolne głosy i wnioski.
19.     Zamknięcie sesji.


Wyświetleń strony: 965
Data wytworzenia: 17-03-2014, 13:43:55 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 17-03-2014, 13:51:02 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 17-03-2014, 13:56:22 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego