Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 06.06.2018 r.

PBR.0002.6.2018

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
XXXV Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Piotrowie


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu oraz realizacji zadań w roku 2017.
 8. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 9. Przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 11. Odczytanie uchwały komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok i udzielenia Wójtowi absolutorium za 2017 rok.
 12. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Obrzycku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obrzycko z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Obrzycko.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

 Wyświetleń strony: 491
Data wytworzenia: 06-06-2018, 13:52:29 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 06-06-2018, 14:13:23 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego