Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko


 

Obrzycko, dnia 06.11.2018 r.
PBR.0002.9.2018
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
XXXVIII Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 16 listopada 2018 roku o godz. 15 00
w Centrum Administracyjno-Kulturalnym w Obrzycku
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Obrzycko.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Włodzimierz Janasek

 Wyświetleń strony: 350
Data wytworzenia: 06-11-2018, 11:36:19 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 06-11-2018, 11:49:11 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego