Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zarządzenia 2012


Zarządzenie Nr 59/2011   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.01.2011    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 60/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.01.2012    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 61/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.01.2012    w sprawie inwentaryzacji okresowej oraz powołania komisji likwidacyjnej oraz komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 62/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.02.2012    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012r.

Zarządzenie Nr 63/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia .01.2012    * w sprawie

Zarządzenie Nr 64/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22.02.2012    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 65/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22.02.2012    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 66/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22.02.2012    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 67/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22.02.2012    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 68/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22.02.2012    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 69/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22.02.2012    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 70/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22.02.2012    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 71/1/2012 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22.02.2012    w sprawie planu kontroli na 2012r.

Zarządzenie Nr 71/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.02.2012    w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 72/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14.03.2012    w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2012.

Zarządzenie Nr 73/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14.03.2012    w sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. płac, zamówień publicznych i zwrotu podatku akcyzowego.

Zarządzenie Nr 74/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14.04.2012    w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Obrzycko i jednostkach organizacyjnych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Zarządzenie Nr 75/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.04.2012  * w sprawie

Zarządzenie Nr 76/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.04.2012    w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2011 z dnia 12.07.2011r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrzycku

Zarządzenie Nr 77/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.04.2012    w sprawie utworzenia stanowiska Sekretarza Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 78/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23.04.2012    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 79/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23.04.2012    w sprawie zmiany gruntów.

Zarządzenie Nr 80/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.05.2012    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 81/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.05.2012    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 82/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.05.2012    w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zarządzenie Nr 83/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.05.2012    w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/1/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia w sprawie zasad powoływania komisji przetargowej i wprowadzania REGULAMINU PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ GMINY OBRZYCKO.

Zarządzenie Nr 84/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.05.2012    w sprawie wprowadzenia zasad )polityki) rachunkowości w Gminie Obrzycko oraz Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 84/1/2012 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.05.2012    w sprawie ustalenia zasad dokonywania odpisów aktualizacji wartości należności.

Zarządzenie Nr 85/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.05.2012    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 85/1/2012 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.06.2012    w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej po gradobiciu i nawałnicy w dniu 16.06.2012r.

Zarządzenie Nr 86/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.06.2012    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 86/1/2012 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.06.2012 *

Zarządzenie Nr 87/1/2012 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.07.2012 *  w sprawie

Zarządzenie Nr 87/2/2012 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.07.2012 *  w sprawie

Zarządzenie Nr 88/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.07.2012    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 88/1/2012 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.07.2012 *

Zarządzenie Nr 89/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.08.2012    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 89/1/2012 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.08.2012 *

Zarządzenie Nr 90/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.08.2012    w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 91/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.08.2012    w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej.

Zarządzenie Nr 92/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20.08.2012 *  w sprawie wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 93/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 01.09.2012    w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 94/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 04.09.2012    w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2013r. w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdania w wykonania tego zadania.

Zarządzenie Nr 95/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17.09.2012    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 96/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28.09.2012    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 97/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.10.2012    w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie Nr 98/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.10.2012    w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu.

Zarządzenie Nr 99/2012   Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12.11.2012    w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2013-2019.

Zarządzenie Nr 100/2012  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12.11.2012    w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 101/2012  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12.11.2012    w sprawie inwentaryzacji rocznej za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 102/2012  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 06.12.2012    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 103/2012  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.12.2012  w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej przy realizacji operacji z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". w Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 104/2012  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.12.2012 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej przy realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Urzędzie Gminy Obrzycko

Zarządzenie Nr 105/2012  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.12.2012 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej przy realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Urzędzie Gminy Obrzycko

Zarządzenie Nr 105/1/2012  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.12.2012 w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Gminie Obrzycko oraz Urzędzie Gminy Obrzycko.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2011
Data wytworzenia: 14-01-2013, 09:19:30 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 14-01-2013, 09:31:53 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 20-11-2013, 14:13:51 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego