Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zarządzenia 2013


Zarządzenie Nr 107/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23.01.2013    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 108/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25.01.2013    sprawie wyznaczenia terminów zebrań wiejskich.

Zarządzenie Nr 109/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.01.2013    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013r.

Zarządzenie Nr 110/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia

Zarządzenie Nr 111/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.02.2013    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej
wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 112/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.02.2013    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 113/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.02.2013    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 114/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.02.2013    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 115/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.02.2013    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 116/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.02.2013    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 117/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.02.2013    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 118/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.02.2013    w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie Nr 119/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12.02.2013    w sprawie inwentaryzacji okresowej oraz powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 120/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18.02.2013    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 121/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18.02.2013    w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami budżetowymi przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych za rok 2012.

Zarządzenie Nr 121/1/2013  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18.02.2013    w sprawie zasady wypłaty nagród.

Zarządzenie Nr 122/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.03.2013    w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 123/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18.03.2013    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 124/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia

Zarządzenie Nr 125/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25.03.2013    w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013.

Zarządzenie Nr 126/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02.04.2013    w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 z dnia 12.07.2011r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrzycku.

Zarządzenie Nr 127/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.04.2013    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 128/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.04.2013    w sprawie planu kontroli na 2013r.

Zarządzenie Nr 129/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23.05.2013    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 130/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23.05.2013    w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Gminie Obrzycko oraz Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 131/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.05.2013    w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wypożyczania.

Zarządzenie Nr 132/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13.06.2013    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 133/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.06.2013    zmiany w polityce rachunkowości.

Zarządzenie Nr 133/1/2013  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.06.2013    w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 58/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Obrzycko    

Zarządzenie Nr 134/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.06.2013    w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 z dnia 12.07.2011r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrzycku.

Zarządzenie Nr 135/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.07.2013    w sprawie: uchylenia w części Zarządzenia Nr 132/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 136/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.07.2013    w sprawie wydzierżawienia gruntów w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 137/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.07.2013    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 138/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08.07.2013    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 139/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.07.2013    w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2011 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2011 roku.

Zarządzenie Nr 140/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23.07.2013    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 141/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.07.2013    w sprawie zmiany gruntów.

Zarządzenie Nr 142/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.07.2013    w sprawie nabycia gruntów.

Zarządzenie Nr 143/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.07.2013    w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Zarządzenie Nr 144/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02.08.2013    w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 145/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23.08.2013    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 146/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28.08.2013    w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Zarządzenie Nr 147/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11.09.2013    w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej przy realizacji operacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 w Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 147/1/2013  Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.09.2013    w sprawie: upoważnienia do potwierdzania zgodności z oryginałem dokumentacji przetargowej dotyczącej "Budowy kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie".

Zarządzenie Nr 148/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.09.2013    zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 149/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.10.2013 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Zarządzenie Nr 150/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.10.2013    w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenie Nr 151/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25.10.2013    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 152/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 04.11.2013    w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 153/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12.11.2013    w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2014-2019.

Zarządzenie Nr 154/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12.11.2013    w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014r.

Zarządzenie Nr 155/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15.11.2013    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 156/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25.11.2013    w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń rodzinnych.

Zarządzenie Nr 157/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25.11.2013    w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy osobą uprawnionych do alimentów.

Zarządzenie Nr 158/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02.12.2013    w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Obrzycko.

Zarządzenie Nr 159/2013    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.12.2013    w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Obrzycko oraz Urzędzie Gminy Obrzycko.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1450
Data wytworzenia: 20-11-2013, 10:30:03 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 20-11-2013, 10:49:28 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 15-04-2015, 10:00:24 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego