Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Rynek 19

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Zarządzenia kadencja 2014-2018


Zarządzenie nr 1/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 01.12.2014     w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Obrzycko z dnia 20.01.2014

Zarządzenie nr 1/1/2014    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.12.2014     zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 2/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02.01.2015     w sprawie zasad wyplaty nagród pracownikom.

Zarządzenie nr 3/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14.01.2015     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

Zarządzenie nr 4/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 21.01.2015     w sprawie inwentaryzacji okresowej oraz powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Obrzycko

Zarządzenie nr 5/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 21.01.2015     w sprawie zmiany polityki rachunkowości na 2015 rok.

Zarządzenie nr 6/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27.01.2015     w sprawie ustalenia terminów wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Obrzycko na kadencję obejmującą lata 2015-2019 i zwołania zebrań wyborczych.

Zarządzenie nr 7/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30.01.2015     w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2015.

Zarządzenie nr 8/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02.02.2015     w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015r.

Zarządzenie nr 9/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.02.2015     w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia  kontroli Firmy ZHU "SANUS" z Wronek odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Obrzycko.

Zarządzenie nr 10/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.02.2015     w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizacje zadań publicznych Gminy Obrzycko zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

Zarządzenie nr 11/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 19.02.2015     w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Zarządzenie nr 12/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.02.2015     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie nr 13/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.02.2015     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie nr 14/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.02.2015     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie nr 15/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.02.2015     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie nr 16/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.02.2015     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie nr 17/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.02.2015     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie nr 18/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.02.2015     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie nr 19/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.02.2015     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie nr 20/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 24.02.2015     w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego.

Zarządzenie nr 21/1/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02.03.2015     w sprawie zmiany zarządzenia nr 131/2013 z dnia 29.05.2013r. dotyczącego korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposarzenia w miejscowościach: Jaryszewo, Słopanowo, Pęckowo, Obrowo, Ordzin, Koźmin, Piotrowo, Stobnicko, Gaj Mały.

Zarządzenie nr 21/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26.02.2015     w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2015.

Zarządzenie nr 22/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16.03.2015     w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrzycko na rok 2015.

Zarządzenie nr 23/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18.03.2015     w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Obrzycko.

Zarządzenie nr 24/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25.03.2015     w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaryszewo, Słopanowo, Pęckowo, Obrowo, Ordzin, Koźmin, Piotrowo, Stobnicko, Gaj Mały, Zielonagóra.

Zarządzenie nr 24/1/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31.03.2015     w sprawie zmiany Budżetu Gminy Obrzycko na rok 2015.

Zarządzenie nr 25/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.04.2015     w sprawie ustalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Obrzycko w warunkach zagrożenia państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie nr 26/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07.04.2015     w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr 27/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15.04.2015     w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

Zarządzenie nr 28/2015    Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17.04.2015     w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów PRP w dniu 10.05.2015


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1365
Data wytworzenia: 24-04-2015, 12:23:06 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 24-04-2015, 13:01:39 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 29-04-2015, 08:48:35 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego