Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Zarządzenie Nr 189/2014
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 15 kwietnia 2014 r

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy(Dz.U. Nr 21, poz.112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz.508, Nr 134. poz.777,Nr 147, poz.881,Nr 149,poz.889,Nr 171 poz.1016, Nr 217 poz.1281,z 2012 r.poz.849,951 i 1529 oraz z 2014 r.poz.179 i 180) w związku z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 r. w  sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r., (Dz.U. z 2014 r. poz. 231) postanawiam co następuje:

§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Obrzycko miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na tablicach sołeckich oraz świetlicach wiejskich po wcześniejszym uzgodnieniu z sołtysem danej wsi.
Dobrogostowo, Gaj Mały, Jaryszewo, Koźmin, Obrowo, Ordzin, Pęckowo, Piotrowo, Słopanowo, Stobnicko, Zielonagóra.

§ 2. Plakaty i  hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt zobowiązanych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.Wyświetleń strony: 843
Data wytworzenia: 29-04-2014, 20:55:49 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 29-04-2014, 20:58:00 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego