Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


 Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 28/2015
Wójta Gminy Obrzycko
 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

 
w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych.
 
 
Na podstawie art. 182 § 1 , pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami ), oraz § 10 ust. 1 i 2 Uchwały PKW z 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ( M.P. Nr 30, poz. 345 i z 2015 r. poz. 223), zarządza się co następuje :
§ 1. Powołuje się dwie obwodowe komisje wyborcze w Gminie Obrzycko w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                             Wójt Gminy Obrzycko
                                                                                               / - / Irena Rakowska
 

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 650
Data wytworzenia: 22-04-2015, 14:52:13 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-04-2015, 14:55:28 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego