Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r.


Zarządzenie Nr 43/2015
Wójta Gminy Obrzycko
z dnia 14 lipca 2015 r.
 
 
w sprawie:  wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
 
Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz.112, ze zmianami )  w związku z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum na dzień 6 września 2015 r. (Dz.U.2015.852)  postanawiam co następuje:
§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Obrzycko miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum  na tablicach sołeckich oraz świetlicach wiejskich po wcześniejszym uzgodnieniu z sołtysem wsi :
Dobrogostowo, Gaj Mały, Jaryszewo, Koźmin, Obrowo, Ordzin, Pęckowo, Piotrowo, Słopanowo, Stobnicko, Zielonagóra.
§ 2.  Plakaty i obwieszczenia referendalne należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
§ 3. Plakaty i obwieszczenia referendalne  nieusunięte przez zobowiązanych do tego uprawnionych podmiotów referendalnych w terminie 30 dni po dniu referendum zostaną usunięte na ich koszt.
§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                              
                                                                               Wójt Gminy Obrzycko
                                                                               / - / Irena Rakowska
                                                                   


Wyświetleń strony: 818
Data wytworzenia: 14-07-2015, 10:33:28 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 14-07-2015, 10:37:32 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego