Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 stycznia 2019 r.


Zarządzenie nr 11/2019

Wójta Gminy Obrzycko

z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) i art. 43 ust. I ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1


Ustalam dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) i dzień 21 czerwca (piątek) dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Obrzycku.

§ 2


Odpracowanie dni wolnych od pracy o którym mowa w § 1 nastąpi dnia 13 kwietnia 2019 r. (sobota) i dnia 15 czerwca 2019 r. (sobota).

§ 3

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Wice Wójtowi Gminy.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wyświetleń strony: 556
Data wytworzenia: 19-02-2019, 13:39:56 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-02-2019, 13:42:02 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego