Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 54/2015
Wójta Gminy Obrzycko

z dnia 05 października 2015 r.

 

w sprawie : powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 182 § 1 , pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. ), oraz § 10 ust. 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ( M.P. Nr 30, poz. 345 z późn. zm.), zarządzam co następuje :

§ 1. Powołuje się dwie obwodowe komisje wyborcze w Gminie Obrzycko w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Obrzycko.

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 643
Data wytworzenia: 14-10-2015, 11:57:31 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 14-10-2015, 12:04:13 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 14-10-2015, 15:16:02 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego