Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko


Obrzycko, dnia 24.08.2017 r.

PBR.0002.6.2017   

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko zawiadamia, że zmienił się termin zwołanej
XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko

XXVI  Sesja Rady Gminy Obrzycko  odbędzie się
w dniu  30 sierpnia 2017 roku o godz. 16 00
w świetlicy wiejskiej w Słopanowie

Proponowany porządek obrad bez zmian:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko.
5. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku za I półrocze 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Gaju Małym im. Juliana Tuwima w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gaju Małym im. Juliana Tuwima.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej w Gaju Małym im. Juliana Tuwima.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Obrzycko.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz JanasekWyświetleń strony: 475
Data wytworzenia: 25-08-2017, 11:07:39 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 25-08-2017, 11:11:54 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego