Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o.


                                                                                                          Obrzycko, dnia 11.09.2013r
SSO.6220.3.2013
 
 
  
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
            Zawiadamiam zgodnie z ary. 10 ust 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 poz. 267), że w dniu 02 września 2013 roku wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odmawiające uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania biomasy organicznej na działkach nr. 357/3, 357/4, 358/4, 358/5 w miejscowości Zielonagóra gmina Obrzycko, które zamierza zrealizować:
 
 
Gartenholz H&H Sp. z o.o.
Zielonagóra, ul Stobnicka 15
64-520 Obrzycko
 
Reprezentowanej przez pełnomocnika:
 
Panią Halinę Hadryś
Zielonagóra, ul Stobnicka 15
64-520 Obrzycko
 
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul Rynek 19, 64-520 Obrzycko
 
 
 
Otrzymują:
  1. Pani Halina Hadryś
    Gartenholz H&H Sp. z o.o.
    Zielonagóra, ul Stobnicka 15
    64-520 Obrzycko
  1. Strony według rozdzielnika.
 
Do wiadomości:
  1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
  2. Biuletyn informacji publicznej Urzędy Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
 
Sprawę prowadzi
Paweł Klause

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1683
Data wytworzenia: 12-09-2013, 13:12:26 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 12-09-2013, 13:19:03 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 16-09-2013, 08:23:26 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego