Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo


SSO.6220.51.5.2013                                                                         Obrzycko, 30.01.2013r

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 30.01.2013 roku na wniosek Pana Mirosława Migi, Pęckowo 25, 64-520 Obrzycko została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „rozdrabnianie tworzyw sztucznych” na działce ewid. 152 w Pęckowie.

Zainteresowane osoby mogą zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz.1227 ze zm.) zapoznać się z treścią decyzji wraz z jej załącznikami oraz całą dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30.

 

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1110
Data wytworzenia: 30-01-2013, 13:33:00 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 30-01-2013, 14:49:57 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego