Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo


 

Obrzycko, 21.09.2016 r.
SSO.6220.29.2016
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
 
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 21.09.2016 roku zostało wszczęte
 
 
postępowanie w sprawie:
 
 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia
pn.: pn.:„ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo
 
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, tel. 61-29-13-088.
 
 
 
Do informacji:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
  2. tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
  3. strony według. rozdzielnika
 
 
Sprawę prowadzi:
Paweł Klause

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 646
Data wytworzenia: 22-09-2016, 07:40:51 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-09-2016, 07:46:15 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego