Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel


SSO.6220.38.2013                                                                                Obrzycko, 26.09.2013 r.   

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.01.2013 roku zostało wszczęte postępowanie z wniosku:

 

 

Państwa Anna i Piotr Voelkel

zam. ul. Śpiewaków 14, 60-638 Poznań

 

reprezentowanych  przez pełnomocnika:

 

Pana Andrzeja Tęgiego

zam. ul. Kiszewska 61, 64-500 Szamotuły.

 

Postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia p.n. „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” na działce nr 380 obręb Piotrowo,

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, pok. 2, tel. 61-29-13-065.

 

Otrzymują:

1. Strony wg rozdzielnika

    w aktach sprawy,

2. a/a

 

Do informacji:

1.        Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl

2.        tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

 

Sprawę prowadzi:

Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1847
Data wytworzenia: 26-09-2013, 10:18:53 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 26-09-2013, 10:32:03 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego