Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo


Obrzycko, 18.08.2016 r.

SSO.6220.26.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E 
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 18.08.2016 roku zostało wszczęte

postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia

pn.: pn.: „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, tel. 61-29-13-088.

 

Do informacji:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/

  2. tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

  3. strony według. rozdzielnika

 

Sprawę prowadzi:

Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 671
Data wytworzenia: 18-08-2016, 13:39:56 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 18-08-2016, 13:44:33 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego