Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra


Obrzycko, 05.09.2014 r.
SSO.6220.23.2014
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.01.2013 roku zostało wszczęte postępowanie z wniosku:
 
Pana Marka Wróbla
zam. Pęckowo 31, 64-520 Obrzycko
 
Postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Budowa trzech stawów rybnych” na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, tel. 61-29-13-088.
  
 
Otrzymują:
1. Strony wg rozdzielnika
    w aktach sprawy,
2. a/a
 
Do informacji:
1.       Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
2.       tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
 
Sprawę prowadzi:
Paweł Klause

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 886
Data wytworzenia: 11-09-2014, 07:49:20 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 11-09-2014, 07:52:19 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 11-09-2014, 07:58:27 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego