Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo


SSO.6220.30.2016                                                                                Obrzycko, 21.09.2016 r.  

 

Z A W I A D O M I E N I E

o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 21.09.2016 roku zostało wszczęte

postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia

pn.: pn.: „ Powierzchniowa (odkrywkowa)  eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5  obręb Piotrowo

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, tel. 61-29-13-088.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 592
Data wytworzenia: 23-09-2016, 09:47:21 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-09-2016, 09:51:33 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego