Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko”


SSO.6220.6.2014                                                                                                             Obrzycko, 24.11.2014 r.  
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24.11.2014 roku z wniosku:
 
Pani:
Haliny Hadryś
Zielonagóra ul. Stobnicka 15
64-520 Obrzycko
 
wszczęte zostało postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko”
 
W związku z tym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, tel. 61-29-13-088.
 
 
 
Otrzymują:
1. Strony wg rozdzielnika
    w aktach sprawy,
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
3. http://bip.obrzycko.pl/
4. a/a
 
Sprawę prowadzi
Paweł Klause (61-29-13-088)

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 820
Data wytworzenia: 25-11-2014, 14:25:54 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 25-11-2014, 14:27:20 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 03-12-2014, 09:02:57 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego