Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1849P polegająca na budowie chodnika”


Obrzycko, dnia 16.08.2018 r.

SSO.6220.24.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.08.2018 roku zostało wszczęte

 

postępowanie w sprawie:

 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1849P polegająca na budowie chodnika

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, tel. 61-29-13-088.

 

Do informacji:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/

  2. tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

  3. a.a.

 

Sprawę prowadzi:

Paweł KlauseWyświetleń strony: 343
Data wytworzenia: 16-08-2018, 13:46:30 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-08-2018, 13:49:35 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego