Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski


Obrzycko, 03.02.2016 r.    

SSO.6220.2.2016


Z A W I A D O M I E N I E
o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a


Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 03.02.2016 roku zostało wszczęte


postępowanie w sprawie:


wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski”

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, tel. 61-29-13-088.


Otrzymują:
1. Strony wg rozdzielnika
    w aktach sprawy,
2. a/a

Do informacji:
1.    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
2.    tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
3.    tablica informacyjna w sołectwie Piotrowo


Sprawę prowadzi:
Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 697
Data wytworzenia: 03-02-2016, 15:17:41 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-02-2016, 15:21:58 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego