Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra


Obrzycko, 21.04.2015 r.  
SSO.6220.5.2015
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
 
  
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.04.2014 roku zostało wszczęte
 
 postępowanie w sprawie:
 
 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, tel. 61-29-13-088.
 
 
 
Otrzymują:
1. Strony wg rozdzielnika
    w aktach sprawy,
2. a/a

 

Do informacji:
1.       Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
2.       tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
 
Sprawę prowadzi:
Paweł Klause


Wyświetleń strony: 794
Data wytworzenia: 22-04-2015, 13:42:08 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-04-2015, 13:47:28 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego