Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12


Obrzycko, dnia 01.02.2018 r.
SSO.6220.3.2018
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.02.2018 roku zostało wszczęte
  
postępowanie w sprawie:
 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia
pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 120,
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, tel. 61-29-13-088.
 
 
 
 
Do informacji:
1.       Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrzycko: http://bip.obrzycko.pl/
2.       tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
3.       strony postępowania według rozdzielnika
 
 
Sprawę prowadzi:
Paweł Klause

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 526
Data wytworzenia: 02-02-2018, 15:02:12 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 02-02-2018, 15:06:30 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego