Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer


SSO.6220.5.2013                                           Obrzycko, 11.04.2013r

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 11.04.2013 roku na wniosek Pana Ireneusza Eszera, Gaj Mały 31, 64-520 Obrzycko została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie warsztatu naprawczego samochodów osobowych na działce nr 379/1 w Gaju Małym

Zainteresowane osoby mogą zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz.1227 ze zm.) zapoznać się z treścią decyzji wraz z jej załącznikami oraz całą dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30.

 

Otrzymują:

                1. BIP Urzędu Gminy: www.bip.obrzycko.pl

                2 Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Obrzycko

                3. Sołtys sołectwa Gaj Mały

                4. a.a.

 

sporządził:

Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1146
Data wytworzenia: 11-04-2013, 09:20:02 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 11-04-2013, 09:24:34 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego