Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych


Obrzycko, 03.12.2018r.
SSO.6220.21.2018
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na działce nr ewid. 269/12”
 
 
Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z. 2017 poz. 1257 ze zm.),
 
Zawiadamiam
 
że w dniu 03.12.2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na działce nr ewid. 269/12” po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szamotułach wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Zainteresowane osoby mogą zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z. 2017 poz. 1257 ze zm.) zapoznać się z treścią decyzji wraz z jej załącznikami oraz całą dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, Al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, pokój 2.23 w godzinach urzędowania
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
 
Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy: www.bip.obrzycko.pl
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19. 64-520 Obrzycko
3. Strony według rozdzielnika
4. a.a.
 
sporządził:
Paweł Klause


Wyświetleń strony: 563
Data wytworzenia: 05-12-2018, 16:09:30 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 05-12-2018, 16:11:18 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego