Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra


Obrzycko, 31.01.2019r

SSO.6220.30.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski”

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z. 2018 poz. 2081 ze zm.),

Zawiadamiam

że w dniu 31.01.2019 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ” ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski” po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szamotułach wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zainteresowane osoby mogą zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z. 2017 poz. 1257 ze zm.) zapoznać się z treścią decyzji wraz z jej załącznikami oraz całą dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, Al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, pokój 2.23 w godzinach urzędowania

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.


Otrzymują:

1. BIP Urzędu Gminy:

 

 

www.bip.obrzycko.pl

 

2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko, Al. Jana Pawła II 1. 64-520 Obrzycko

3. Strony według rozdzielnika

4. a.a.


sporządził:

Paweł KlauseWyświetleń strony: 225
Data wytworzenia: 05-02-2019, 13:05:48 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 05-02-2019, 13:07:40 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego