Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki”


Obrzycko, 10.08.2018r

SSO.6220.6.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki”

 

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z. 2017 poz. 1257 ze zm.),

Zawiadamiam

że w dniu 10.08.2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki”, po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szamotułach wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zainteresowane osoby mogą zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z. 2017 poz. 1257 ze zm.) zapoznać się z treścią decyzji wraz z jej załącznikami oraz całą dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko, w godzinach urzędowania

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Otrzymują:

1. BIP Urzędu Gminy: www.bip.obrzycko.pl

2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19. 64-520 Obrzycko

3. a.a.

 

sporządził:

Paweł Klause (61-29-13-088)Wyświetleń strony: 127
Data wytworzenia: 16-08-2018, 07:25:49 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 16-08-2018, 07:28:13 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego