Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia


Obrzycko, 10.11.2016r

SSO.6220.15.2016

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 10.08.2016

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.),

Zawiadamiam

że w dniu 10.11.2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” po dokonaniu uzgodnień z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szamotułach oraz ponownych uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zainteresowane osoby mogą zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zapoznać się z treścią decyzji wraz z jej załącznikami oraz całą dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko, w godzinach urzędowania (Poniedziałek 8.00-16.00, Wtorek-Piątek 7.30-15.30)  

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości. 
 

Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy
www.bip.obrzycko.pl
2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19. 64-520 Obrzycko
3. a.a

 

Sporządził:
Paweł Klause (61-29-13-088)Wyświetleń strony: 559
Data wytworzenia: 11-11-2016, 15:52:58 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 11-11-2016, 16:17:16 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego