Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo


SSO.6220.30.2016                                                                                  Obrzycko, 19.12.2016r
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo
 
Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.),
 
Zawiadamiam
 
że w dniu 19.12.2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP IIpo dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szamotułach wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Zainteresowane osoby mogą zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zapoznać się z treścią decyzji wraz z jej załącznikami oraz całą dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko, w godzinach urzędowania (Poniedziałek 8.00-16.00, Wtorek-Piątek 7.30-15.30)
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
 
Otrzymują:
                1. BIP Urzędu Gminy: www.bip.obrzycko.pl
                2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19. 64-520 Obrzycko
                3. Strony wg rozdzielnika
                3. a.a.
 
sporządził:
Paweł Klause (61-29-13-088)

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 574
Data wytworzenia: 19-12-2016, 14:12:09 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-12-2016, 14:14:39 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego