Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko,


Obrzycko, 23.09.2016 r.

SSO.6220.26.2016 

 
ZAWIADOMIENIE
 
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski
 
Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), oraz art. 104 i 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 23)
 
Zawiadamiam
  
że w dniu 23.09.2016 roku na wniosek inwestora została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski
 
Zainteresowane osoby mogą zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zapoznać się z treścią decyzji wraz z jej załącznikami oraz całą dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 1, 64-520 Obrzycko, w godzinach urzędowania (Poniedziałek 8.00-16.00, Wtorek-Piątek 7.30-15.30)
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Obrzycko w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 
Otrzymują:
                1. BIP Urzędu Gminy: www.bip.obrzycko.pl
                2. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19. 64-520 Obrzycko
                3. Strony wg rozdzielnika
 
sporządził:
Paweł Klause (61-29-13-088)

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 721
Data wytworzenia: 26-09-2016, 13:04:45 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 26-09-2016, 13:11:29 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego