Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta


SSO.6220.7.2013                                                                             Obrzycko, 25.02.2013r
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta
 
Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 267) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
 
zawiadamiam
 
że w dniu 25.02.2014 roku na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu została wydana decyzja wygaszająca decyzję z dnia 07.02.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000,00 do km 3+129.
 
 
  
 
 
Otrzymują:
                1. BIP Urzędu Gminy: www.bip.obrzycko.pl
                2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Obrzycko
                3. a.a.
 
 
 
sporządził:
Paweł Klause

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1463
Data wytworzenia: 27-02-2014, 13:44:08 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 27-02-2014, 13:46:15 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego