Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra


SSO.6220.7.2013                                                                             Obrzycko, 22.08.2013r

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 267) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 22.08.2013 roku na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000,00 do km 3+129.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dz. u. z 2013 poz. 267), ze względu na ważny interes społeczny (tj. bardzo zły stan jezdni wymagającej natychmiastowego remontu) oraz konieczność pozyskania środków z funduszów zewnętrznych przez wnioskodawcę Wójt Gminy Obrzycko nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

 

Otrzymują:

                1. BIP Urzędu Gminy: www.bip.obrzycko.pl
                2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Obrzycko
                3. a.a.

 

sporządził:
Paweł Klause


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1158
Data wytworzenia: 23-08-2013, 10:37:50 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 23-08-2013, 10:42:43 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego