Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Obrzycko w roku 2020


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
przez Radę Gminy Obrzycko w roku 2020

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Rady Gminy Obrzycko w roku 2020.

Liczba zgłoszonych petycji w roku 2020: 2

L.p.

Data wpływu

Przedmiot zgłoszonej petycji

Sposób załatwienia petycji

1

14.12.2020

Sprawa masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych w 2021 r.

Rada Gminy Obrzycko w drodze uchwały w dniu 14 stycznia 2021 r. postanowiła:

1. nie uwzględnić postulatu zawartego w petycji w zakresie w jakim składający petycję wnosił o podjęcie przez Radę Gminy Obrzycko uchwały o następującej treści: „Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Obrzycko z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Przez działania rozumiemy regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Obrzycko” o czym poinformowano wnoszącego petycję.

oraz 2. przekazać petycję w zakresie w jakim składający petycję wnosił o podjęcie uchwały o treści: „Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Obrzycko, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody” właściwemu adresatowi petycji tj. Prezesowi Rady Ministrów. Petycję w zakresie wskazanym w uchwale przekazano do organu właściwego o czym poinformowano wnoszącego petycję.

2

15.12.2020

Sprawa masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych w 2021 r.

Rada Gminy Obrzycko w drodze uchwały w dniu 18 grudnia 2020 r. postanowiła:

1. nie uwzględnić postulatu zawartego w petycji w zakresie w jakim składający petycję wnosił o podjęcie przez Radę Gminy Obrzycko uchwały o następującej treści: „Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Obrzycko z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Obrzycko” o czym poinformowano wnoszącego petycję.

oraz 2. przekazać petycję w zakresie w jakim składający petycję wnosił o podjęcie uchwały o treści: „Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Obrzycko, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody” właściwemu adresatowi petycji tj. Prezesowi Rady Ministrów. Petycję w zakresie wskazanym w uchwale przekazano do organu właściwego o czym poinformowano wnoszącego petycję.

 Wyświetleń strony: 55
Data wytworzenia: 19-01-2021, 14:31:48 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 19-01-2021, 14:33:06 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 15-02-2021, 14:03:27 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego