Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zbór aktów


Zbór aktów prawa miejscowego
ustanowionych przez Radę Gminy Obrzycko
w latach 2002 - 2006

 

LP

Uchwała Rady Gminy Obrzycko

Dziennik Urzędowy  Województwa  Wielkopolskiego

Zmiany lub

uchylenie

1

Uchwała Nr II/8/2002 z dnia 07.12.2002 r. w sprawie ustalenie wzoru informacji i deklaracji podatkowych       

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 36 poz. 689

Uchwała               

Nr XL/285/2010

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 262 poz. 4973

2

Uchwała Nr III/9/2002 z dnia 13.12.2002 r. w sprawie ustalenie ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2003 r.      

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 34 poz. 638

 

3

Uchwała Nr III/10/2002 z dnia 13.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości   w 2003 r.     

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 34 poz. 639

 

4

Uchwała Nr III/11/2002 z dnia 13.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  w 2003 r.      

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 34 poz. 640

 

5

Uchwała Nr III/12/2002 z dnia 13.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów w 2003 r.       

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 34 poz. 641

 

6

Uchwała Nr V/18/2003 z dnia 31.03.2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2003        

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 104 poz. 1908

 

7

Uchwała Nr V/19/2003 z dnia 31.03.2003 r. w sprawie  Statutu  Gminy Obrzycko       

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 113 poz. 2079

Uchwała               

Nr XI/61/2011

8

Uchwała Nr VI/23/2003 z dnia 25.04.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko na 2003 r.   

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 125 poz. 2328

 

9

Uchwała Nr VI/25/2003 z dnia 25.04.2003 r. określająca tryb dotacji celowych podmiotom nie zaliczonym do finansów publicznych, sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań 

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 127 poz. 2366

 

10

Uchwała Nr VI/26/2003 z dnia 25.04.2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 104 poz. 1906

Uchwała               

Nr XIII/66/04

Uchwała               

Nr XXI/116/05

Uchwała              

Nr III/16/06

11

Uchwała Nr VIII/40/2003 z dnia 10.09.2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko na gruntach wsi Obrowo

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 165 poz. 3088

 

12

Uchwała Nr VIII/41/2003 z dnia 10.09.2003 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Obrzycko do kategorii dróg gminnych

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 153 poz. 2906

 

13

Uchwała Nr IX/43/2003 z dnia 17.11.2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko z tytułu należności pieniężnych

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 207 poz. 4203

Uchwała              

Nr  XXXVIII/274/10

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 224 poz. 4129

14

Uchwała Nr X/45/2003 z dnia 15.12.2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Obrzycko.

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 21 poz. 603

 

15

Uchwała Nr X/47/2003 z dnia 15.12.2003 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2004 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 213 poz. 4572

 

16

Uchwała Nr X/48/2003 z dnia 15.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości w 2004 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 213 poz. 4573

 

17

Uchwała Nr X/49/2003 z dnia 15.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych w 2004 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 213 poz. 4574

 

18

Uchwała Nr X/50/2003 z dnia 15.12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów w 2004 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2003 r.

Nr 213 poz. 4575

 

19

Uchwała Nr XI/53/2003 z dnia 29.12.2003 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 21 poz. 608

 

20

Uchwała Nr XII/57/2004 z dnia 13.02.2004 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 24 poz. 678

 

21

Uchwała Nr XVI/78/2004 z dnia 29.10.2004 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Obrzycku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 174 poz. 3741

 

22

Uchwała Nr XVI/79/2004 z dnia 29.10.2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 174 poz. 3742

 

23

Uchwała Nr XVI/80/2004 z dnia 29.10.2004 w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 174 poz. 3743

 

24

Uchwała Nr XVI/82/2004 z dnia 29.10.2004 w sprawie zwolnienia od opłaty stałej wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 174 poz. 3744

 

25

Uchwała Nr XVII/84/2004 z dnia 02.12.2004 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2005 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 182 poz. 4109

 

26

Uchwała Nr XVII/85/2004 z dnia 02.12.2004  r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości w 2005 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 182 poz. 4110

 

27

Uchwała Nr XVII/86/2004 z dnia 02.12.2004  r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych w 2005 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 182 poz. 4111

 

28

Uchwała Nr XVII/87/2004 z dnia 02.12.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów w 2005 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 182 poz. 4112

 

29

Uchwała Nr XVII/88/2004 z dnia 02.12.2004 r. w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 185 poz. 4228

 

30

Uchwała Nr XVII/89/2004 z dnia 02.12.2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 182 poz. 4113

 

31

Uchwała Nr XVII/90/2004 z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłat wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla pielęgniarek i położnych.

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2004 r.

Nr 182 poz. 4114

 

32

Uchwała Nr XIX/95/2005 z dnia 25.02.2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2005 r.

Nr 42 poz. 1280

 

33

Uchwała Nr XIX/97/2005 z dnia 25.02.2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2005 r.

Nr 42 poz. 1281

Uchwała              

Nr  XXVII/143/06

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 67 poz. 1699

34

Uchwała Nr XIX/98/2005 z dnia 25.02.2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2005 r.

Nr 42 poz. 1282

 

35

Uchwała Nr XIX/99/2005 z dnia 25.02.2005 r. w sprawie wysokości zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2005 r. dla nauczycieli

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2005 r.

Nr 42 poz. 1283

 

36

Uchwała Nr XIX/102/2005 z dnia 25.02.2005 r. regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2005 r.

Nr 42 poz. 1284

Uchwała Nr XX/108/05

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2005 r.

Nr 84 poz. 2409

Uchwała Nr III/13/06

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2007 r.

Nr 9 poz. 222

Uchwała Nr XXIX/209/09

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 12 poz. 385

Uchwała Nr XXII/125/2012

Dz.U.Woj.Wlkp.

z 14.01.2013 r.

poz. 463

37

Uchwała Nr XX/108/2005 z dnia 19.04.2005 r. w sprawie zmiany uchwały - regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2005 r.

Nr 84 poz. 2409

Uchwała              

Nr III/13/06

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2007 r.

Nr 9 poz. 222

38

Uchwała Nr XXVI/128/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 57 poz. 1506

 

39

Uchwała Nr XXVI/130/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Obrzycko w roku 2006

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 17 poz. 471

 

40

Uchwała Nr XXVI/131/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2006

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 17 poz. 472

 

41

Uchwała Nr XXVI/132/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie określenia wysokości podatków od środków transportowych w roku 2006

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 17 poz. 473

 

42

Uchwała Nr XXVI/133/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów w roku 2006

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 17 poz. 474

 

43

Uchwała Nr XXVII/143/2006 z dnia 20.03.2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 67 poz. 1699

Uchwała

Nr XXVIII/146/06

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 87 poz. 2185

Uchwała              

Nr IV/20/07

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2007 r.

Nr 52 poz. 1351

44

Uchwała Nr XXVII/144/2006 z dnia 20.03.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 67 poz. 1700

 

45

Uchwała Nr XXVIII/146/2006 z dnia 25.04.2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/143/06 sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 87 poz. 2185

 

 

Zbór aktów prawa miejscowego
ustanowionych przez Radę Gminy Obrzycko
w latach 2006 - 2010

LP

Uchwała Rady Gminy Obrzycko

Dziennik Urzędowy  Województwa  Wielkopolskiego

Zmiany lub

uchylenie

1

Uchwała Nr II/6/2006 z dnia 06.12.2006 r.   w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Obrzycko w 2007 roku         

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 206 poz. 4969

 

2

Uchwała Nr II/7/2006 z dnia 06.12.2006 r.   w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  w 2007 roku                 

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 206 poz. 4970

 

3

Uchwała Nr II/8/2006 z dnia 06.12.2006 r.   w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  w 2007 roku                  

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 206 poz. 4971

 

4

Uchwała Nr II/9/2006 z dnia 06.12.2006 r.   w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów  w 2007 roku               

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2006 r.

Nr 206 poz. 4972

 

5

Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 28.12.2006 r.   w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów        

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2007 r.

Nr 9 poz. 222

 

6

Uchwała Nr IV/19/2007 z dnia 02.03.2007 r.   w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrzycko na rok 2007

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2007 r.

Nr 52 poz. 1350

 

7

Uchwała Nr IV/20/2007 z dnia 02.03.2007 r.   w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych  

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2007 r.

Nr 52 poz. 1351

Uchwała

Nr IX/58/07

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 6 poz. 126

8

Uchwała Nr IV/23/2007 z dnia 02.03.2007 r.   w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2007 r.

Nr 52 poz. 1352

 

9

Uchwała Nr IV/24/2007 z dnia 02.03.2007 r.   w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2007 r.

Nr 52 poz. 1353

Uchwała

Nr IX/56/07

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 6 poz. 125

10

Uchwała Nr V/30/2007 z dnia 12.04.2007 r.   w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2012

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2007 r.

Nr 70 poz. 1863

 

11

Uchwała Nr IX/56/2007 z dnia 11.12.2007 r.   w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/07 z dnia 02 marca 2007 r. sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 6 poz. 125

 

12

Uchwała Nr IX/58/2007 z dnia 11.12.2007 r.   w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 6 poz. 126

Uchwała

Nr XXII/152/09

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2009 r.

Nr 87 poz. 1237

13

Uchwała Nr IX/59/07 z dnia 11.12.2007 r.   w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2008 roku       

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 6 poz. 127

 

14

Uchwała Nr IX/60/07 z dnia 11.12.2007 r.    r.   w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  w 2008 roku               

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 6 poz. 128

 

15

Uchwała Nr IX/61/07 z dnia 11.12.2007 r.   w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   w 2008 roku               

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 6 poz. 129

 

16

Uchwała Nr X/65/07 z dnia 28.12.2007 r.   w sprawie budżetu na rok 2008

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 56 poz. 1122

 

17

Uchwała Nr XII/82/08 z dnia 14.04.2008 r. w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 98 poz. 1854

 

18

Uchwała Nr XIII/87/08 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 61/7 w Piotrowie

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 120 poz. 2189

 

19

Uchwała Nr XIV/93/08 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Obrzycko do kategorii dróg gminnych

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 100 poz. 1879

 

20

Uchwała Nr XV/98/08 z dnia 23.06.2008 r.  w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Obrzycko do kategorii dróg gminnych

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 159 poz. 2727

 

21

Uchwała Nr XV/102/08 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla działek nr 201/4; 211/3; 212; 80212/3 w Zielonejgórze

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 137 poz. 2508

 

22

Uchwała Nr XVI/108/08 z dnia 28.08.2008 r. w sprawie regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 168 poz. 2814

Uchwała

Nr XXIV/162/09

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2009 r.

Nr 148 poz. 2489

23

Uchwała Nr XVI/109/08 z dnia 28.08.2008 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 168 poz. 2815

Uchwała

Nr VII/39/2011

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 208 poz. 3233

24

Uchwała Nr XVII/121/08 z dnia 14.10.2008 r.    r.   w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  w 2009 roku        

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 212 poz. 3450

 

25

Uchwała Nr XVII/122/08 z dnia 14.10.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  w 2009 roku                

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 212 poz. 3451

 

26

Uchwała Nr XVIII/128/08 z dnia 07.11.2008 r.  w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy  w 2009 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2008 r.

Nr 227 poz. 3792

 

27

Uchwała Nr XXII/152/09 z dnia 19.03.2009 r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obrzycko dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw      

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2009 r.

Nr 87 poz. 1237

 

28

Uchwała Nr XXII/153/09 z dnia 19.03.2009 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2009 r. dla nauczycieli       

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2009 r.

Nr 87 poz. 1238

 

29

Uchwała Nr XXIV/162/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zmiany regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2009 r.

Nr 148 poz. 2489

 

30

Uchwała Nr XXIV/165/09 z dnia 16.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/97/2000 z dnia              28 grudnia 2000 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa    

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2009 r.

Nr 148 poz. 2490

 

31

Uchwała Nr XXVIII/187/09 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach i niepublicznych przedszkolach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2009 r.

Nr 237 poz. 4400

Uchwała

Nr XXIX/210/09

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 12 poz. 386

Uchwała

Nr XXX/219/10

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 48 poz. 1120

32

Uchwała Nr XXVIII/191/09 z dnia 29.10.2009 r.    r.   w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  w roku 2010       

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2009 r.

Nr 237 poz. 4401

 

33

Uchwała Nr XXVIII/192/09 z dnia 29.10.2009 r.   w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  w roku 2010                

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2009 r.

Nr 237 poz. 4402

Uchwała

Nr XXIX/202/09

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 12 poz. 383

34

Uchwała Nr XXVIII/194/09 z dnia 29.10.2009 r.   w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy  w 2010 roku       

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2009 r.

Nr 237 poz. 4403

 

35

Uchwała Nr XXIX/202/09 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/192/09  Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2009 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środkówtransportowych.       

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 12 poz. 383

 

36

Uchwała Nr XXIX/203/09 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 12 poz. 384

 

37

Uchwała Nr XXIX/209/09 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów         

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 12 poz. 385

 

 

Uchwała Nr XXIX/210/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/187/09 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2009 roku dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach i niepublicznych przedszkolach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 12 poz. 386

 

38

Uchwała Nr XXXI/218/10 z dnia 08.01.2010 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 110 poz. 2040

 

39

Uchwała Nr XXXI/219/10 z dnia 08.01.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/187/09 z dnia 29.10.2009 r. sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oddziałów przedszkolnych przy tych szkołach i niepublicznych przedszkolach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz Uchwały Nr XXIX/210/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/187/09 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2009 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 48 poz. 1120

 

40

Uchwała Nr XXXII/223/10 z dnia 20.01.2010 r. w sprawie opłaty administracyjnej

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 71 poz. 1455

 

41

Uchwała Nr XXXIII/232/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrogostowo

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 113 poz. 2090

 

42

Uchwała Nr XXXIII/233/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gaj Mały

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 113 poz. 2091

 

43

Uchwała Nr XXXIII/234/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jaryszewo

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 113 poz. 2092

 

44

Uchwała Nr XXXIII/235/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koźmin

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 113 poz. 2093

 

45

Uchwała Nr XXXIII/236/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Obrowo

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 113 poz. 2094

 

46

Uchwała Nr XXXIII/237/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ordzin

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 113 poz. 2095

 

47

Uchwała Nr XXXIII/238/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pęckowo

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 113 poz. 2096

 

48

Uchwała Nr XXXIII/239/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrowo

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 113 poz. 2097

 

49

Uchwała Nr XXXIII/240/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słopanowo

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 113 poz. 2098

 

50

Uchwała Nr XXXIII/241/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stobnicko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 113 poz. 2099

 

51

Uchwała Nr XXXIII/242/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zielonagóra

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 113 poz. 2100

 

52

Uchwała Nr XXXIII/243/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości położonych na terenie Gminy Obrzycko na kolejne umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 113 poz. 2101

 

53

Uchwała Nr XXXV/249/10 z dnia 26.04.2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i cofania oraz obliczania wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w gminie Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 142 poz. 2706

 

54

Uchwała Nr XXXVII/259/10 z dnia 30.07.2010 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Obrzyco na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy w Obrzycku, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 216 poz. 3924

 

55

Uchwała Nr XXXVII/265/10 z dnia 30.07.2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania w Gminie Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 216 poz. 3925

 

56

Uchwała Nr XXXVIII/271/10 z dnia 22.09.2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 224 poz. 4128

Uchwała

Nr XXXVIII/271/2010

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 224 poz. 4128

57

Uchwała Nr XXXVIII/274/10 z dnia 22.09.2010 r. w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Obrzycko lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 224 poz. 4129

 

58

Uchwała Nr XXXVIII/277/10 z dnia 22.09.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 224 poz. 4130

Uchwała

Nr V/26/2011

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 106 poz. 1777

59

Uchwała Nr XXXVIII/278/10 z dnia 22.09.2010 r.  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 224 poz. 4131

 

60

Uchwała Nr XL/284/10 z dnia 28.10.2010 r.  w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w roku 2011         

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 262 poz. 4972

 

61

Uchwała Nr XL/285/10 z dnia 28.10.2010 r.  w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2010 r.

Nr 262 poz. 4973

Uchwała

Nr V/27/2011

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 106 poz. 1778

Uchwała

Nr XII/65/2011

62

Uchwała Nr XLI/292/10 z dnia 09.11.2010 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  dla działki nr 229 położonej na gruntach wsi Słopanowo-Huby 

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 4 poz. 109

 

63

Uchwała Nr XLI/293/10 z dnia 09.11.2010 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  dla działek Nr 182/9 i 182/10 w m. Gaj Mały 

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 4 poz. 110

 

 

Zbór aktów prawa miejscowego
ustanowionych przez Radę Gminy Obrzycko
w latach 2010 - 2014 

 

Lp.

Uchwała Rady Gminy Obrzycko

Dziennik Urzędowy  Województwa Wielkopolskiego

Zmiany lub

uchylenie

1

Uchwała Nr IV/12/2011 z dnia 18.01.2011 r.   sprawie w budżetu na rok 2011       

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 196 poz. 3092

 

2

Uchwała Nr IV/13/2011 z dnia 18.01.2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 106 poz. 1774

Uchwała

Nr V/29/2011

(Dz. U. Woj. Wlkp. z 2011 r.

Nr 106 poz. 1779)

Uchwała

Nr XII/62/2011

3

Uchwała  Nr V/26/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/10 z dnia 22.09.2010 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 106 poz. 1777

 

4

Uchwała  Nr V/27/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/285/2010 RadyGminy Obrzycko z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 106 poz. 1778

 

5

Uchwała  Nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko.

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 106 poz. 1779

 

6

Uchwała  Nr VI/32/2011 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gaj Mały działki  nr 207/2 i 207/3

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 169 poz. 2737

 

7

Uchwała  Nr VII/39/2011 z dnia 20.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 208 poz. 3233

 

8

Uchwała  Nr X/54/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jaryszewie działka nr 346

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 308 poz. 4900

 

9

Uchwała  Nr XI/61/2011 z dnia 18.10.2011 r. w sprawie Statutu Gminy Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 343 poz. 5848

 

10

Uchwała  Nr XII/62/2011 z dnia 8.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011r. zmienionej uchwałą nr V/29/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 343 poz. 5849

 

11

Uchwała  Nr XII/64/2011 z dnia 8.11.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2012 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 343 poz. 5850

 

12

Uchwała  Nr XII/65/2011 z dnia 8.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/285/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych, zmienionej Uchwałą  Nr V/27/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 marca 2011r.

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 343 poz. 5851

 

13

Uchwała  Nr XII/66/2011 z dnia 8.11.2011 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2012 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 343 poz. 5852

 

14

Uchwała  Nr XII/67/2011 z dnia 8.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2011 r.

Nr 346 poz. 5954

 

15

Uchwała Nr XIII/70/2011 z dnia 15.12.2011 r.   sprawie w budżetu na rok 2012       

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 13.02.2012 r.

poz. 889

 

16

Uchwała  Nr XIV/78/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie ustalania opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Obrzycko

Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2012 r.

poz. 403

Zmieniona uchwałą

XXIX/168/2013

17

Uchwała Nr XVII/ 90/2012 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Gaj Mały

z  26 czerwca 2012 r.

poz. 2898

 

18

Uchwała  Nr XVII/93/2012 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

z 16 kwiecień 2012 r.

poz. 1804

Zmieniona uchwałą
XVIII/97/2012

 

z 11.06.2012 r.
poz. 2565

19

Uchwała  Nr XVIII/98/2012 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2012

z 18 czerwca 2012 r.

poz. 2678

 

20

Uchwała Nr XX/113/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze

z 15 listopada  2012 r.

poz. 5239

 

21

Uchwała Nr XX/115/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

z 02 listopada 2012 r.

poz. 4720

 

22

Uchwała Nr XX/116/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

z 02 listopada 2012 r.

poz. 4721

 

23

Uchwała Nr XX/118/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

z 02 listopada 2012 r.

poz. 4722

 
 24 Uchwała Nr XXII/125/2012 z dnia 29.11.2012 r.   w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów         

z 14 stycznia 2013 r.

poz. 463
 
 25 Uchwała Nr XXIII/128/2012 z dnia 13.12.2012 r.  w sprawie budżetu gminy Obrzycko na 2013 r.

z 11 stycznia 2013 r.

poz. 402
 
 26 Uchwała Nr XXIII/129/2012  z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Obrzycko do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

z 14 stycznia 2013 r.

poz. 453

Uchylona uchwałą XXXI/187/2013

 27 Uchwała Nr XXIII/130/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

z 07 stycznia 2013 r.

poz. 205
Uchylona uchwałą
XXXI/184/2013
 28 Uchwała Nr XXIII/131/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

z 14 stycznia 2013 r.

poz. 461

Zmieniona uchwałą XXXI/185/2013
XI/81/2015

 29 Uchwała Nr XXIII/132/2012  z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie  ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z 07 stycznia 2013 r.

poz. 206
Zmieniona uchwałą XXIX/169/2013 XXXI/183/2013
Uchylona  uchwałą
XI/80/2015
 30 Uchwała Nr XXIII/133/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

z 14 stycznia 2013 r.

poz. 462
 
 31 Uchwała Nr XXIII/134/2012  z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

z 14 stycznia 2013 r.

poz. 460
 
 32 Uchwała Nr XXIII/135/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

z 07 stycznia 2013 r.

poz. 207
Zmieniona uchwałą XXXII/192/2013
 33 Uchwała Nr XXV/141/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrzycko.

 

z 04.03.2013 r.

poz. 1946

 

 
 34 Uchwała Nr XXV/144/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania

 

z 09.04.2013 r.

poz. 2727

 

 
 35 Uchwała Nr XXVI/150/2013 z dnia 26 marca         2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

 

z 22.04.2013 r.

poz. 3141

 

 
 36 Uchwała Nr XXVI/151/2013 z dnia 26 marca           2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2017

 

z 14.05.2013 r.

poz. 3525

 

 
 37 Uchwała Nr XXIX/168/2013 z dnia 17.09.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/78/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Obrzycko

 

z 23.10.2013 r.

poz. 5690

 

 
 38 Uchwała Nr XXIX/169/2013 z dnia 17.09.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIII/132/2012 z dnia 13.12.2012 r. w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

z 24.09.2013

poz. 5315

 

Zmieniona uchwałą XXXI/183/2013
 39 Uchwała Nr XXX/177/2013 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

04.11.2013
poz. 5993

 
 40 Uchwała Nr XXX/178/2013 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

04.11.2013
poz. 5994

Uchylona uchwałą XXXII/195/2013
 41 Uchwała Nr XXX/180/2013 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

04.11.2013
poz. 5995

 
 42 Uchwała Nr XXXI/183/2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/169/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
29.11.2013
poz. 6693
 
 43 Uchwała Nr XXXI/184/2013 z dnia 26.11.2013 r.w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
29.11.2013
poz. 6694
Uchylona  uchwałą
XI/79/2015
 44 Uchwała Nr XXXI/185/2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/131/2012 r. Rady Gminy Obrzycku z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

19.12.2013
poz. 7336

 Zmieniona uchwałą  
XI/81/2015
 
 45 Uchwała Nr XXXI/187/2013 z dnia 26.11.2013 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrzycko    
 46 Uchwała Nr XXXI/188/2013 z dnia 26.11.2013 r.   w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/178/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
29.11.2013
poz. 6692
Uchylona uchwałą XXXII/195/2013
 47 Uchwała Nr XXXII/192/2013 z dnia 10.12.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.
12.12.2013
poz. 7200
 
 48 Uchwała Nr XXXII/195/2013 z dnia 10.12.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
12.12.2013
poz. 7201
 
49 Uchwała Nr XXXIII/197/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok


14.01.2014
Poz. 293

 
50
Uchwała Nr XXXIV/204/2014 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

04.02.2014
Poz. 747

 

Uchylona  uchwałą
XI/82/2015

 

51
Uchwała Nr XXXV/213/2014 z dnia 15.03.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014

23.04.2014
Poz. 2664

 
52  Uchwała Nr XXXVI/220/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie  ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy Obrzycko 28.07.2014
Poz. 4232
 
53  Uchwała Nr XXXVI/221/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 28.07.2014
Poz. 4233
 
       

 Wyświetleń strony: 2864
Data wytworzenia: 15-01-2013, 11:18:46 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 15-01-2013, 11:27:19 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 08-12-2015, 13:35:09 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego