Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji


WÓJT GMINY OBRZYCKO

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta ds. ochrony środowiska i melioracji

 

Wymiar etatu: 1

Umowa na czas określony do 30.06.2013 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Gminy Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko

 

Zadania wykonywane na stanowisku pracy:

a.       prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi,

b.       prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz ochroną przyrody,

c.       prowadzenie spraw z zakresu utrzymania urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Obrzycko, tj.  okresowe przeglądy, planowanie robót konserwacyjnych, opracowanie przedmiarów i kosztorysowanie, nadzór nad realizacją i odbiory robót,

d.       udział w opracowywaniu planów oraz uzgadnianie dokumentacji technicznych, współpraca z innymi podmiotami w zakresie funkcjonowania urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Obrzycko

e.       prowadzeniem spraw związanych z rolnictwem,

f.        współdziałanie z organami państwowymi inspekcji sanitarnej dla zapewnienia ludności higienicznych warunków pracy, nauki i bytowania,

g.       współpraca w zakresie łowiectwa, rolnictwa i leśnictwa z innymi służbami,

h.       zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt we współpracy ze służbą weterynaryjną, wykonywanie zadań z zakresu ochrony nad bezdomnymi zwierzętami,

i.         wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej,

j.         prowadzenie rejestru rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne,

k.       prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,

l.         promocja gminy,

m.     pomoc przy wykonywaniu innych prac zleconych o ile Wójt, Zastępca Wójta i Sekretarz uznają taką pomoc za konieczną.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

-        wykształcenie wyższe magisterskie,

-        preferowane wykształcenie rolnicze, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne,

-        co najmniej 1,5 roku doświadczenia na podobnym stanowisku,

-        obywatelstwo polskie,

-        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-        brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

-        nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

-        biegła znajomość obsługi komputera, w tym programu Word, Excel, Internetu,

-        umiejętność pracy w zespole,

-        odpowiedzialność, dokładność i sumienność,

-        komunikatywność,

-        zdolność analitycznego myślenia,

-        wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

-        asertywność, empatia, gotowość do podnoszenia kwalifikacji oraz dyscyplina pracy,

-        przestrzeganie zasad etycznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Składanie ofert

Termin składania dokumentów: 05-01-2013 r. do godziny 1200

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Obrzycko

Rynek 19

64-520 Obrzycko

 

Inne informacje:

Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyświetleń strony: 2550
Data wytworzenia: 02-01-2013, 22:48:39 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 02-01-2013, 23:20:23 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego