Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego


WÓJT GMINY OBRZYCKO

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Radcy Prawnego

Wymiar etatu: ½ etatu

Zakres podstawowych czynności

Obsługa prawna Wójta i Urzędu Gminy Obrzycko poprzez m. in.:

-         udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,

-         udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień,

-         uczestnictwo w posiedzeniach komisji Rady Gminy Obrzycko oraz sesjach Rady Gminy, udzielanie wyjaśnień radnym,

-         uczestnictwo w rozprawach sądowych,

-         nadzór prawny nad egzekucją orzeczeń sądowych

Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez Urząd Gminy Obrzycko i gminne jednostki organizacyjne poprzez informowanie o nowych uregulowaniach prawnych i nieprawidłowościach w ich stosowaniu.

Wymagania obowiązkowe

-         wykształcenie wyższe magisterskie - prawo

-         15 lat doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej na stanowisku Radcy Prawnego,

-         wpis na listę radców prawnych

-         bardzo dobra znajomość i umiejętność sprawnego stosowania aktualnych przepisów prawa

-         bardzo dobra umiejętność obsługi MS Word i Lex

-         umiejętność efektywnej organizacji pracy w warunkach stresu

-         bardzo dobra komunikatywność

-         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

-         doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,

-         doświadczenie w zawodzie radcy prawnego,

-         wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

-         umiejętności analityczne.

Wymagane dokumenty

-         informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny,

-         kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje,

-         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Warunki pracy: praca z wykorzystaniem komputera, wymaga bezpośredniego komunikowania się z klientami wewnętrznymi i reprezentowania Urzędu na zewnątrz; dostęp do miejsca pracy nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Składanie ofert:

Termin składania dokumentów: 23-12-2013 r. do godziny 1200

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Obrzycko

Rynek 19

64-520 Obrzycko

 Wyświetleń strony: 1385
Data wytworzenia: 16-12-2013, 15:41:39 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 16-12-2013, 15:47:21 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego