Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego


Obrzycko, 30 grudnia 2013 r.

 

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Obrzycko uprzejmie zawiadamia, że został przedłużony termin składania dokumentów na stanowisko radcy prawnego (ogłoszenie z dnia 16.12.2013 r.).

Zakres podstawowych czynności

Obsługa prawna Wójta i Urzędu Gminy Obrzycko poprzez m. in.:

-         udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,

-         udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień,

-         uczestnictwo w posiedzeniach komisji Rady Gminy Obrzycko oraz sesjach Rady Gminy, udzielanie wyjaśnień radnym,

-         uczestnictwo w rozprawach sądowych,

-         nadzór prawny nad egzekucją orzeczeń sądowych

Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez Urząd Gminy Obrzycko i gminne jednostki organizacyjne poprzez informowanie o nowych uregulowaniach prawnych i nieprawidłowościach w ich stosowaniu.

Wymagania obowiązkowe

-         wykształcenie wyższe magisterskie - prawo

-         15 lat doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej na stanowisku Radcy Prawnego,

-         wpis na listę radców prawnych,

-         bardzo dobra znajomość i umiejętność sprawnego stosowania aktualnych przepisów prawa,

-         bardzo dobra umiejętność obsługi MS Word i Lex,

-         umiejętność efektywnej organizacji pracy w warunkach stresu,

-         bardzo dobra komunikatywność,

-         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

-         doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,

-         doświadczenie w zawodzie radcy prawnego,

-         wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,

-         umiejętności analityczne.

Wymagane dokumenty

-         informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny,

-         kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje,

-         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Warunki pracy: praca z wykorzystaniem komputera, wymaga bezpośredniego komunikowania się z klientami wewnętrznymi i reprezentowania Urzędu na zewnątrz; dostęp do miejsca pracy nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Stosowne dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, bądź listownie na adres:

Urząd Gminy Obrzycko

ul. Rynek 19

64-520 Obrzycko


 
w terminie do 15 stycznia 2014 r. do godziny 12.00Wyświetleń strony: 1309
Data wytworzenia: 30-12-2013, 15:31:28 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 30-12-2013, 15:34:46 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 31-12-2013, 10:41:51 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego