Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej


WÓJT GMINY OBRZYCKO
poszukuje kandydatów na stanowisko:
pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej

Wymiar etatu: 1/2
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres Urzędu: ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

Miejsce wykonywania pracy: Obrzycko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 4. przeprowadzanie kontroli informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
 6. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 8. organizowanie i nadzorowanie pracy Kancelarii Tajnej,
 9. prowadzenie spraw dotyczących nieletnich i zagrożonych środowiskowo i podlegających jurysdykcji prawnej,
 10. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej,
 11. pomoc przy wykonywaniu innych prac zleconych o ile Wójt, Zastępca Wójta i Sekretarz uznają taką pomoc za konieczną.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

-         wystąpienia publiczne związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)     niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych,
 •  pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych do tej ustawy,
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu programów MS Office,
  • umiejętność podejmowania decyzji.

b)     wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w administracji publicznej,
 • specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie osób i mienia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie.

Termin składania dokumentów:
17-02-2014

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Obrzycko

ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

 Wyświetleń strony: 1749
Data wytworzenia: 03-02-2014, 14:43:10 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 03-02-2014, 15:02:31 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego