Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Rynek 19

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Zamówienia publiczne: zakończone


 • Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 23846 - 2017 z dnia...

  Czas trwania przetargu: 2017-02-13 - 2017-03-08
  Opublikowane 13-02-2017 przez: Beata Szymkowiak | rozstrzygnięcie > czytaj więcej >

  Rejestr zmian:

  • 01-03-2017 - Aktualizacja treści - odpowiedzi na pytania - 01.03.2017
  • 24-02-2017 - Aktualizacja treści - modyfikacja treści SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert
  • 23-02-2017 - Aktualizacja treści - odpowiedzi na pytania, modyfikacja treści SIWZ, dodanie poprawionego (uzupełnionego) formularza ofertowego
  • 20-02-2017 - Aktualizacja treści - dodanie wzoru umowy
  • 13-02-2017 - Aktualizacja treści
  • 13-02-2017 - Aktualizacja treści
 • Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko

  Obrzycko, dnia 30 grudnia 2016 r. PZP. 271.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie...

  Czas trwania przetargu: 2016-12-30 - 2017-01-11
  Opublikowane 30-12-2016 przez: Beata Szymkowiak | rozstrzygnięcie > czytaj więcej >

  Rejestr zmian:

  • 10-01-2017 - Aktualizacja treści - poprawienie omyłki pisarskiej