Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19)

Data rozpoczęcia przetargu: 22-01-2014
Data zakończenia przetargu: 29-01-2014


Obrzycko, dnia 22.01.2014 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Obrzycko zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 29.01.2014 r. oferty na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19).

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

-         nazwę i adres oferenta,

-         opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,`

-         wartość oferty (netto oraz brutto), dla każdego z elementów osobno,

-         termin ważności oferty.

Proponowane teoretyczne rozwiązanie informatyczne dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) - wykaz urządzeń:

-         szafa rack 19'' 12U 2 sekcyjna wisząca z osprzętem (śruby, szczotki, akcesoria),

-         krosownica 48RJ45 1U,

-         panel wentylacyjny + termostat,

-         listwa zasilająca 1U z filtrem,

-         switch - specyfikacja w zał. nr 1,

-         UPS - specyfikacja w zał. nr 1,

-     Wykonanie radiolinii między biurami UG umożliwiającej korzystanie z zainstalowanych w UG aplikacji sieciowych, prowadzenia rozmów telefonicznych (VoIP), korzystanie z Internetu. Łącze musi zapewnić stabilność i bezpieczeństwo przesyłanych danych.

-         Centrala (specyfikacja w zał. nr 2),

-         Telefon systemowy do w/w centrali VoIP - wg potrzeb min. 10-12 szt (specyfikacja w zał. nr 2).

Dostawca sprzętu zapewni wsparcie techniczne i merytoryczne w godzinach pracy urzędu nie później niż następnego dnia roboczego.

Wykonawca uruchomi system oraz zapewni wsparcie techniczne i merytoryczne w godzinach pracy urzędu nie później niż następnego dnia roboczego.

Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie usterek nie wynikających z winy użytkownika nie później niż następnego dnia roboczego.

Wykonawca odpowiada za kompatybilność rozwiązań informatycznych rozbudowywanej sieci z istniejącą siecią komputerową znajdującą się w Urzędzie Gminy Obrzycko, Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

 

Informacje dodatkowe:

 

Budynek UG jest wpisany do rejestru zabytków - Wykonawca uzgodni wszystkie formalności w odpowiednich Urzędach i instytucjach.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie, celem zyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki i okres gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy, itd.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisania przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera albo na podany adres e-mail: gmina@obrzycko.pl

 

Termin składania ofert upływa: 29.01.2014 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena - 100%


                                                                             Wójt Gminy Obrzycko
                                                                            /-/ Irena RakowskaRozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 30.01.2014 r.


Unieważnienie zapytania ofertowego na

dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych

dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19)


Gmina Obrzycko unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.01.2014 r. dotyczącego dostawy wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19.

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


                                                                                                                Wójt Gminy Obrzycko
                                                                                                                 /-/ Irena RakowskaWyświetleń strony: 2160
Data wytworzenia: 22-01-2014, 14:24:06 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 22-01-2014, 14:43:25 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 22-01-2014, 15:17:06 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego