Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy

Data rozpoczęcia przetargu: 25-03-2019
Data zakończenia przetargu: 12-04-2019


Wójt Gminy Obrzycko zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 EURO pn.:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH - WYKASZANIE POBOCZY

1.    Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (poniżej 30 000 EURO)

2.    Przedmiot zamówienia: utrzymanie dróg gminnych w zakresie mechanicznego koszenia traw, chwastów i drobnych zakrzaczeń z poboczy dróg

3.    Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 12.04.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko, w biurze podawczym..

4.    Szczegóły postępowania w załącznikach.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 12.04.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. zapytania ofertowego na wykonanie usług pn.: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH - WYKASZANIE POBOCZY (ogłoszenie z dnia 25.03.2019 r.)

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 25.03.2019 r., ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.obrzycko.pl) Gmina Obrzycko informuje, że zgodnie z wyznaczonym terminem tj. 12.04.2019 r. do godz. 1000 wpłynęła 1 oferta.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.04.2019 r. o godz. 1015.

OFERTA nr 1: FPHU RADOSŁAW JANASEK, Obrowo 6/9, 64-520 Obrzycko

Ilość

Cena jednostkowa netto

Podatek Vat

Cena jednostkowa brutto

Krotność

Wartość

 
 

1

2

3

4

5

6 = [2x5; 4x5]

 

m2

71 665,00

zł/m2

5 016,55 

401,32 

zł/m2

5 417,87 

5

25 082,75 netto

 

 

27 089,35 brutto 

 
 
 Obrzycko, 15.04.2019 r.

 

Strony w/g rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zapytania ofertowego na wykonanie usług pn.: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH - WYKASZANIE POBOCZY (ogłoszenie z dnia 25.03.2019 r.)

 

Gmina Obrzycko zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu na wykonanie zamówienia pn.: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH - WYKASZANIE POBOCZY wybrano najkorzystniejszą ofertę.

W wyznaczonym terminie, tj.: do 12.04.2019 r. do godziny 1000 złożono 1 ofertę. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

OFERTA nr 1: FPHU RADOSŁAW JANASEK, Obrowo 6/9, 64-520 Obrzycko

Ilość

Cena jednostkowa netto

Podatek Vat

Cena jednostkowa brutto

Krotność

Wartość

 
 

1

2

3

4

5

6 = [2x5; 4x5]

 

m2

71 665,00

zł/m2

5 016,55 

401,32 

zł/m2

5 417,87 

5

25 082,75 netto

 

 

27 089,35 brutto 

 
 
 

 

Oferta nr 1 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.Wyświetleń strony: 1024
Data wytworzenia: 25-03-2019, 15:25:38 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 25-03-2019, 15:39:57 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego