Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Rejestr zmian

Lp Data wpisu Autor Akcja Strona
1 2021-04-16 22:17:48 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko
2 2021-04-16 22:15:48 Łukasz Małecki Publikacja wpisu XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko
3 2021-04-15 10:47:57 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4 2021-04-15 08:49:45 Beata Szymkowiak Aktualizacja Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
5 2021-04-15 08:49:39 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku Załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku.pdf
6 2021-04-15 08:48:33 Beata Szymkowiak Usunięcie załącznika Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku Załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku.pdf
7 2021-04-14 09:06:13 Beata Szymkowiak Publikacja wyników przetargu Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Obrzycko i jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko w okresie od dnia 29.12.2020 r. do dnia 31.12.2023 r.
8 2021-04-14 08:52:11 Beata Szymkowiak Publikacja wyników przetargu Sprzedaż samochodu strażackiego Daimler-Benz - OSP Słopanowo
9 2021-04-14 08:48:12 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika ODBIÓR I TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) UE Załącznik: 2021-OJS043-108150-pl.pdf
10 2021-04-07 10:12:56 Łukasz Małecki Aktualizacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
11 2021-04-07 10:12:04 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
12 2021-04-01 13:52:16 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Informacja Wójta Gminy Obrzycko o przebiegu wykonania budżetu, o realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz o kształtowaniu się WPF, o przebiegu wykorzystania planu finansowego gminnej instytucji kultury, o stanie mienia komunalnego za rok 2020.
13 2021-04-01 13:52:15 Łukasz Małecki Dodanie załącznika Informacja Wójta Gminy Obrzycko o przebiegu wykonania budżetu, o realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz o kształtowaniu się WPF, o przebiegu wykorzystania planu finansowego gminnej instytucji kultury, o stanie mienia komunalnego za rok 2020. Załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2020 rok.pdf
14 2021-04-01 13:52:15 Łukasz Małecki Dodanie załącznika Informacja Wójta Gminy Obrzycko o przebiegu wykonania budżetu, o realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz o kształtowaniu się WPF, o przebiegu wykorzystania planu finansowego gminnej instytucji kultury, o stanie mienia komunalnego za rok 2020. Załącznik: Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020.pdf
15 2021-04-01 13:52:15 Łukasz Małecki Dodanie załącznika Informacja Wójta Gminy Obrzycko o przebiegu wykonania budżetu, o realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz o kształtowaniu się WPF, o przebiegu wykorzystania planu finansowego gminnej instytucji kultury, o stanie mienia komunalnego za rok 2020. Załącznik: INFORMACJA O REALIZACJI PLANU - INSTYTUCJA KULTURY.pdf