Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Rynek 19

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Rejestr zmian

Lp Data wpisu Autor Akcja Strona
1 2017-03-23 08:16:04 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
2 2017-03-21 10:50:01 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko
3 2017-03-21 10:44:05 Łukasz Małecki Publikacja wpisu XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko
4 2017-03-20 13:43:30 Beata Szymkowiak Edycja wyników przetargu Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko
5 2017-03-17 13:40:35 Beata Szymkowiak Edycja wyników przetargu PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA
6 2017-03-17 13:05:49 Beata Szymkowiak Edycja wyników przetargu Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ
7 2017-03-16 15:04:04 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
8 2017-03-16 15:03:40 Łukasz Małecki Dodanie załącznika Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
9 2017-03-16 14:58:13 Łukasz Małecki Publikacja wpisu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej
10 2017-03-10 11:40:02 Łukasz Małecki Publikacja wpisu ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół
11 2017-03-10 11:39:25 Łukasz Małecki Dodanie załącznika ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół
12 2017-03-10 11:36:34 Łukasz Małecki Dodanie załącznika
13 2017-03-08 12:11:49 Beata Szymkowiak Publikacja wyników przetargu Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą
14 2017-03-08 12:07:10 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą
15 2017-03-01 15:04:56 Beata Szymkowiak Aktualizacja - Aktualizacja treści - odpowiedzi na pytania - 01.03.2017 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą