Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Rejestr zmian

Lp Data wpisu Autor Akcja Strona
1 2020-08-06 14:00:38 Łukasz Małecki Publikacja wpisu ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
2 2020-08-06 09:53:00 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektów miejscowych planów zagospodaro
3 2020-08-04 14:43:56 Beata Szymkowiak Edycja wyników przetargu Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowie: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie
4 2020-08-04 14:43:51 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowie: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie Załącznik: OSPPiotrowo-ZP-1-2020 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
5 2020-08-04 14:36:48 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia
6 2020-08-04 14:19:52 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Imienny wykaz głosowania radnych na XVI sesji rady gminy
7 2020-08-04 14:19:46 Łukasz Małecki Dodanie załącznika Imienny wykaz głosowania radnych na XVI sesji rady gminy Załącznik: Protokoły - głosowanie -pdf
8 2020-07-31 13:38:44 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko.
9 2020-07-31 10:43:45 Łukasz Małecki Aktualizacja Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku
10 2020-07-31 10:42:49 Łukasz Małecki Aktualizacja Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku
11 2020-07-31 10:42:48 Łukasz Małecki Aktualizacja Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku
12 2020-07-31 10:40:45 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku
13 2020-07-31 08:32:01 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 5/2 i 5/3 w obrębie geodezyjnym Piotrowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
14 2020-07-27 14:23:06 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 171; 210/10 i 211/7 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko.
15 2020-07-24 14:46:15 Beata Szymkowiak Edycja wyników przetargu Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowie: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie