Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Rejestr zmian

Lp Data wpisu Autor Akcja Strona
1 2020-03-30 14:45:41 Beata Szymkowiak Aktualizacja Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko
2 2020-03-30 14:45:13 Beata Szymkowiak Aktualizacja Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko
3 2020-03-26 13:52:26 Beata Szymkowiak Publikacja wyników przetargu ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek z terenu Gminy Obrzycko
4 2020-03-26 13:50:26 Beata Szymkowiak Publikacja wyników przetargu ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla działek nr 362/5 w obrębie geodezyjnym Piotrowo oraz nr 24 w obrębie geodezyjnym Koźmin
5 2020-03-26 13:46:22 Beata Szymkowiak Publikacja wyników przetargu ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę
6 2020-03-24 11:51:38 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Obrzycku w okresie stanu zagrożenia epidemii.
7 2020-03-23 13:02:56 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Zarządzenie Nr 99 /2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 r w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 82/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z bu
8 2020-03-23 13:02:54 Łukasz Małecki Dodanie załącznika Zarządzenie Nr 99 /2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 r w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 82/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z bu Załącznik: Zarządzenie zmiana daty roztrzygnięcia konkursu.pdf
9 2020-03-19 14:54:00 Beata Szymkowiak Publikacja wpisu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko
10 2020-03-19 14:53:55 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko Załącznik: PZP.271.5.2020 - zał. nr 11 - dokumentacja projektowa.rar
11 2020-03-19 14:45:55 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko Załącznik: PZP.271.5.2020 - Zał nr 1 - formularz ofertowy.pdf
12 2020-03-19 14:45:55 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko Załącznik: PZP.271.5.2020 - Zał nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc
13 2020-03-19 14:45:55 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko Załącznik: PZP.271.5.2020 - zal. nr 10 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
14 2020-03-19 14:45:55 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko Załącznik: PZP.271.5.2020 - Zał nr 1 - formularz ofertowy.doc
15 2020-03-19 14:45:55 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko Załącznik: PZP.271.5.2020 - zał. nr 12 - przedmiary.zip