Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Rynek 19

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Rejestr zmian

Lp Data wpisu Autor Akcja Strona
16 2018-02-14 15:07:58 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby
17 2018-02-09 15:15:34 Łukasz Małecki Publikacja wpisu OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o.
18 2018-02-06 13:10:57 Łukasz Małecki Publikacja wpisu XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko
19 2018-02-02 15:06:30 Łukasz Małecki Publikacja wpisu ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12
20 2018-02-02 15:05:51 Łukasz Małecki Dodanie załącznika ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12
21 2018-02-02 11:28:35 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej
22 2018-01-22 11:16:37 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
23 2018-01-17 15:04:51 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
24 2018-01-17 14:49:48 Beata Szymkowiak Aktualizacja Procedura
25 2018-01-15 14:16:50 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko
26 2018-01-15 14:14:28 Łukasz Małecki Publikacja wpisu XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko
27 2018-01-11 13:05:48 Łukasz Małecki Publikacja wpisu Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej
28 2018-01-11 13:05:39 Łukasz Małecki Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej
29 2018-01-11 13:05:36 Łukasz Małecki Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej
30 2018-01-11 12:56:12 Łukasz Małecki Aktualizacja Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.