Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Rejestr zmian

Lp Data wpisu Autor Akcja Strona
3466 2014-01-29 15:19:56 Łukasz Małecki Dodanie załącznika Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014
3467 2014-01-29 15:19:51 Łukasz Małecki Dodanie załącznika Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014
3468 2014-01-29 15:19:36 Łukasz Małecki Dodanie załącznika Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014
3469 2014-01-29 15:18:52 Łukasz Małecki Dodanie załącznika Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014
3470 2014-01-29 13:30:17 Beata Szymkowiak Aktualizacja Podatek od środków transportowych
3471 2014-01-29 13:30:05 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika Podatek od środków transportowych
3472 2014-01-29 13:29:28 Beata Szymkowiak Usunięcie załącznika Podatek od środków transportowych
3473 2014-01-23 13:44:38 Łukasz Małecki Aktualizacja XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko
3474 2014-01-23 13:40:00 Łukasz Małecki Publikacja wpisu XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko
3475 2014-01-23 13:31:01 Łukasz Małecki Publikacja wpisu OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN
3476 2014-01-22 15:17:06 Beata Szymkowiak Aktualizacja - Aktualizacja treści ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19)
3477 2014-01-22 14:43:25 Beata Szymkowiak Publikacja wpisu ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19)
3478 2014-01-22 14:29:14 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19)
3479 2014-01-22 14:29:13 Beata Szymkowiak Dodanie załącznika ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19)
3480 2014-01-16 14:11:49 Łukasz Małecki Aktualizacja Zarządzenia 2013