Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 18440
2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 5822
3 Podatek od nieruchomości 4558
4 KONKURS: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno – kulturalnego dla Gminy Obrzycko 3957
5 Oświadczenia majątkowe za 2012r. 3837
6 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 3207
7 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3177
8 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3123
9 Skład i komisje 3109
10 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko 3025
11 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko 3010
12 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo 3007
13 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA 2795
14 Akty Prawne - Dz.U. i M.P 2734
15 Oświadczenia majątkowe za 2013r. 2688
16 Oświadczenia majątkowe za 2014r. 2686
17 BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 2643
18 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE 2556
19 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie 2514
20 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2411
21 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2370
22 Zbór aktów 2353
23 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2349
24 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY 2341
25 Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 2322
26 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym. 2301
27 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2287
28 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - II przetarg 2253
29 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2238
30 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2154
31 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2147
32 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO” 2132
33 Statut Gminy Obrzycko 2124
34 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2016
35 Zarządzenia kadencja 2014-2018 2001
36 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin 1996
37 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym 1982
38 Zarządzenia 2012 1961
39 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. 1953
40 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym o wydajności Qśred=150m3 na dobę 1945
41 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) 1941
42 Oświadczenia majątkowe za 2015r. 1924
43 NAPRAWA KRAWĘŻNIKÓW NA UL. ZAMKOWEJ W M. ZIELONAGÓRA 1923
44 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym 1913
45 Podatek rolny 1910
46 Wzory dokumentów 1883
47 Ogłoszenie o wynikach naboru 1878
48 Wycinka drzew 1868
49 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1769
50 Ogłoszenie o wynikach naboru - Radca prawny 1750
51 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze 1746
52 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1734
53 BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1710
54 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 1705
55 Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji 1698
56 Podatek od środków transportowych 1694
57 BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI 1690
58 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 1668
59 Zarządzenia 2010/2011 1658
60 Formularze 1635
61 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - koniec kadencji 1620
62 Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 1615
63 Ogłoszenie o wynikach naboru - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1609
64 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko 1607
65 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo 1599
66 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 1582
67 Gospodarowanie odpadami 1553
68 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 1535
69 DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA 1534
70 Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 1512
71 Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1509
72 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 1506
73 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1503
74 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 1500
75 Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. 1492
76 Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1481
77 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel 1473
78 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko 1437
79 Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o. 1408
80 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - początek kadencji 1405
81 Wnioski 1388
82 OBWIESZCZENIE - Hadryś 1370
83 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA 1366
84 Podatek leśny 1340
85 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1337
86 Procedura 1302
87 Decyzje środowiskowe 1287
88 Wnioski do pobrania 1279
89 Dokumenty do pobrania 1275
90 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz 1257
91 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta 1250
92 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły 1248
93 wnioski 1233
94 Zapytanie ofertowe: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1204
95 Harmonogram wiejskich zebrań sprawozdawczych - 2013 1204
96 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. 1196
97 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer 1185
98 Jawny Rejestr zbiorów 1171
99 Zarządzenia 2013 1168
100 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gartenholz H&H sp. z o.o. 1162
101 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1157
102 Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1153
103 Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok. 1134
104 Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. 1124
105 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1123
106 Instrukcja korzystania z BIPu 1121
107 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1121
108 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO W LATACH 2018-2019 1114
109 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. 1113
110 Wnioski 1111
111 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania - kanalizacja Jaryszewo 1104
112 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko 1096
113 POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1091
114 Wykaz danych o środowisku 1089
115 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - M. Trąbczyński 1085
116 POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu” 1079
117 Nabór na członka komisji konkursowej. 1077
118 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WOD-MAX 1074
119 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 1073
120 OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 1061
121 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2014-2018 1060
122 Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1059
123 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1058
124 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 8.03.2013 1057
125 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1045
126 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1038
127 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX) 1027
128 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014 1026
129 ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). 1022
130 Wyniki naboru na realizację zadań publicznych 1013
131 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 1007
132 POSTANOWIENIE - Ireneusz Eszer 1006
133 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2013 ROK 1003
134 Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r. 998
135 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.07.2013 992
136 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o. 983
137 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 983
138 Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo 979
139 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2013 971
140 Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. 971
141 Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 971
142 Zarządzenia 2014 970
143 Budżet Gminy Obrzycko 968
144 Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2012r. 968
145 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 968
146 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. 967
147 POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 965
148 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK 963
149 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 962
150 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV 958
151 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.02.2014 955
152 OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki-Czarnków ZPP 951
153 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 947
154 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 947
155 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 945
156 Polityka cookies 942
157 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer 941
158 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 941
159 Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. 938
160 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1 938
161 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 932
162 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki 932
163 Pliki do pobrania 931
164 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny 929
165 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013 929
166 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 927
167 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03 września 2014 r. 927
168 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 926
169 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej 925
170 Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 924
171 Zestawienie ofert z otwarcia przetargów 918
172 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra 918
173 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 917
174 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 912
175 Protokoły z wyborów Rady Gminy oraz Wójta 910
176 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 908
177 ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 906
178 Drugi otwarty konkurs ofert 904
179 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi - 2012 903
180 Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. 903
181 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko 903
182 Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r. 898
183 Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia. 898
184 Informacja 892
185 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 891
186 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” 889
187 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P 889
188 Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert 889
189 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko 888
190 Uchwała RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 886
191 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 883
192 Nabór na członka komisji konkursowej 882
193 OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra 877
194 Informacja o wynikach naboru nawolne stanowisko urzędnicze 876
195 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 876
196 Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2013 876
197 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. 875
198 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2013r. 872
199 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo 868
200 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013 867
201 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny 867
202 Uchwała Nr SO-0955/44/19/2014 866
203 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 864
204 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 861
205 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 856
206 Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013r. 852
207 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 listopada 2013r. do 22 listopada 2013r. 851
208 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 850
209 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE 850
210 XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko 848
211 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 848
212 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4) 848
213 POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 846
214 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 846
215 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 846
216 Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 czerwca 2013r. 845
217 Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 838
218 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2014r. 838
219 Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r. 834
220 Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 czerwca 2013r. 833
221 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. 831
222 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 829
223 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga 185 829
224 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 - Piotrowo - Zielonagóra 824
225 Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r. 824
226 OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) 823
227 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały) 822
228 XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko 821
229 Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 818
230 I sesja Rady Gminy Obrzycko 817
231 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 817
232 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 817
233 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: przebudowę linii energetycznej nn 817
234 Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r. 816
235 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/22/19/2016 813
236 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Zielonagóra 813
237 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2014 r. 812
238 Ogłoszenie o wysokości dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015. 810
239 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 809
240 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra 808
241 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 805
242 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych. 804
243 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo 802
244 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku. 801
245 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2014 801
246 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 799
247 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 794
248 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 794
249 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 794
250 Zarządzenie Nr 192/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 790
251 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 789
252 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 788
253 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży VI/2014 787
254 II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 786
255 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. 786
256 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 784
257 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 784
258 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania. 783
259 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2014 r. 780
260 Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014 r. 780
261 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV 779
262 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV 777
263 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P 772
264 Nabór na członka komisji konkursowej 771
265 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 769
266 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 769
267 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach. 767
268 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 23 października 2014 roku. 763
269 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 763
270 GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE 762
271 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2014 762
272 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa – modernizacja linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 758
273 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2014 r. 756
274 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 756
275 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 754
276 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 752
277 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 749
278 Posiedzenie Komisji 749
279 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r. 749
280 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko” 749
281 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 748
282 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 1845P 746
283 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Obrzycko 746
284 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 745
285 Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Obrzycko w 2015 roku 744
286 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 742
287 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. 741
288 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt 741
289 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 741
290 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 739
291 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 739
292 XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko 739
293 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016) 739
294 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo 738
295 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN - II przetarg 736
296 Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r. 732
297 III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 730
298 Posiedzenie Komisji 727
299 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV 725
300 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2014 r 721
301 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.09.2014 721
302 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko 720
303 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 716
304 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 715
305 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia. 714
306 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo 713
307 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko 712
308 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 710
309 Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko 707
310 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo 706
311 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 02.12.2014 703
312 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 703
313 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Obrzycko 702
314 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015r. 702
315 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY 701
316 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 701
317 OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) 700
318 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycko o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 700
319 Nabór na wolne stanowisko bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 699
320 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 698
321 Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2014r. 698
322 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wr 698
323 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 697
324 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 696
325 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra 694
326 Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014r. 694
327 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obrę 691
328 XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 690
329 Uchwały z III sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. 689
330 Ogłaszenie - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. 689
331 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych do hodowli zagrodowej trzody chlewnej w miejscowości Szczepankowo 688
332 Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz 688
333 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 686
334 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 685
335 Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko o łącznej mocy elektrycznej 1,0 MW na działkach nr: 358/5, 358/4, 3375/4, 357/3 obręb Zielonagóra 683
336 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 683
337 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach 681
338 Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby 681
339 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku o wynikach losowania jednolitych dla list kandydatów na radnych. 679
340 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 679
341 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 678
342 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Piotrowo 678
343 Uchwały z II sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. 678
344 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 678
345 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 677
346 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Jaryszewo 676
347 Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r. 676
348 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 672
349 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków 671
350 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 670
351 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 669
352 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 669
353 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 666
354 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 665
355 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 664
356 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 664
357 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 661
358 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 659
359 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015 r. 657
360 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art.56 ust.1 657
361 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko 656
362 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce 368/2 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. 651
363 Obwieszczenie - spis wyborców 650
364 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 września 2015 r. 648
365 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 647
366 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach Nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo 645
367 Pismo dotyczące zamieszczonych na stronie internetowej aktów prawnych związanych z wyborami samorządowymi mającymi odbyć się w tym roku. 644
368 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb 644
369 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat 643
370 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną 643
371 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku w formie wsparcia lub powierzenia 643
372 Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r. 641
373 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 641
374 Uchwały z I sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2014r. 639
375 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko” 638
376 Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2015r. 638
377 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 638
378 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1 638
379 Uzupełnienie składu w obwodowej komisji wyborczej 637
380 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 636
381 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 634
382 ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 632
383 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2015 r. 632
384 Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą 631
385 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 630
386 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 630
387 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra 629
388 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych 628
389 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r. 625
390 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 625
391 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2015 r. 624
392 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 624
393 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 624
394 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 621
395 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014r. 621
396 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019 620
397 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcji betonu 620
398 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 619
399 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 619
400 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 617
401 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 616
402 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r. 616
403 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN 615
404 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 612
405 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 606
406 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2015r. 605
407 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 604
408 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 603
409 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 603
410 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 601
411 Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 601
412 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2 600
413 XII Sesję Rady Gminy Obrzycko 599
414 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015r. 598
415 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 597
416 ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski 596
417 POSTANOWIENIE 595
418 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 595
419 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej so.-0954/34/16/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obrzycko za rok 2014. 595
420 Posiedzenie Komisji 593
421 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 591
422 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 590
423 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r. 590
424 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 587
425 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 587
426 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 586
427 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. 585
428 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie 584
429 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 578
430 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 575
431 Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2015r. 575
432 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2016 r. 575
433 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. drogi wojewódzkiej nr 185 574
434 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr 10/5 i 14 w obrębie Koźmin 574
435 OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra 574
436 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom 573
437 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 572
438 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 571
439 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 571
440 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 570
441 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3 570
442 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowoś 569
443 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 567
444 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 564
445 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę 564
446 Oświadczenia majątkowe za 2017r. 563
447 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 562
448 Zgromadzenia 561
449 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 558
450 Uchwała Nr VII/54/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 czerwca 2015 r 557
451 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015 556
452 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 555
453 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym 555
454 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 552
455 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 551
456 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 550
457 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 549
458 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. 548
459 ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 548
460 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 548
461 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2015 r. 547
462 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 546
463 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 543
464 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 540
465 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 540
466 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 536
467 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 6 września 2015r. 535
468 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 534
469 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A 534
470 ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 534
471 UCHWAŁA Nr XX/150/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 533
472 ZAPYTANIE OFERTOWE (II) - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 531
473 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 528
474 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie 527
475 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 525
476 KOREKTA - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 525
477 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 524
478 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 523
479 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz w 520
480 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 518
481 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2015 r. 518
482 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 513
483 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 512
484 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 511
485 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 510
486 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonejgórze, stanowiących własność Gminy Obrzycko 509
487 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 509
488 WÓJT GMINY OBRZYCKO informuje, że wszystkie wyjaśnienia informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów dotyczące zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać na stronie internetowej Państwowej 508
489 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 16 czerwca 2016r. 505
490 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 505
491 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, 504
492 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 27/22 oraz 2 502
493 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 502
494 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 502
495 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej 500
496 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 497
497 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 r. 496
498 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 495
499 Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki 495
500 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko. Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. 495
501 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari 494
502 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 492
503 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 491
504 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 490
505 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. 489
506 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 489
507 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2015 rok. 489
508 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 488
509 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 487
510 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 487
511 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 487
512 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 487
513 Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 486
514 Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 482
515 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 482
516 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 480
517 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo 480
518 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 480
519 Postanowienie - „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 479
520 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 476
521 INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA 474
522 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 469
523 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 465
524 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 465
525 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej 462
526 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 462
527 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 462
528 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 462
529 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 460
530 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 460
531 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych we wsi Piotrowo. 458
532 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2017 457
533 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 457
534 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 454
535 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia 453
536 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 453
537 ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół 452
538 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 452
539 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 446
540 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 446
541 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 445
542 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze 445
543 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016r 441
544 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 437
545 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŹMIN 435
546 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 430
547 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 430
548 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 425
549 UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023. 425
550 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 425
551 Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia. 424
552 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 423
553 WYNIKI 422
554 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 420
555 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 413
556 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartały 2016 r. 412
557 Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce nr ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotu 411
558 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 410
559 Uchwały z XXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017 408
560 Remont kominów oraz dachu budynku pałacowego w Pęckowie 406
561 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Piotrowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 406
562 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 406
563 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 404
564 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 403
565 Postanowienie - "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 402
566 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 402
567 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 399
568 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 398
569 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 396
570 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2017r. 392
571 Klauzula informacyjna 391
572 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 389
573 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 381
574 Nabór na członka komisji konkursowej 380
575 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 379
576 ZAWIADOMIENIE o wszczęci u postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejs 379
577 Uchwała Nr SO-0953/22/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016r. 377
578 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 376
579 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 374
580 Sesja Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018-2023 373
581 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 372
582 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 370
583 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 366
584 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 365
585 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 października 2016 362
586 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU - II 362
587 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 362
588 Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. w Gminie Obrzycko 356
589 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY OBRZYCKO 354
590 Uchwały z XXX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018 348
591 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU 342
592 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 341
593 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 341
594 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 335
595 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 335
596 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Jaryszewo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 330
597 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2017r. 328
598 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 328
599 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 327
600 WYKAZ decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 326
601 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12 324
602 Uchwały z XXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 kwietnia 2017r. 321
603 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 320
604 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 314
605 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 309
606 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 308
607 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 307
608 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Karolin. 307
609 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 306
610 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 306
611 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 305
612 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 301
613 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 301
614 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2017 300
615 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 299
616 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego programu współpracy na rok 2018 299
617 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 297
618 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2016 rok. 293
619 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 292
620 Uchwały z XXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 czerwca 2017 292
621 Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko 291
622 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 291
623 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku z dnia 10 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 290
624 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 286
625 Zmiana terminu komisji wspólnej 286
626 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 281
627 XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 274
628 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 271
629 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 270
630 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWO 270
631 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 270
632 Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra 269
633 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 267
634 Uchwały z XXXII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018 266
635 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 264
636 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 260
637 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 258
638 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Piotrowie 257
639 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 18 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Obrzycko bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 252
640 Postanowienie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo 251
641 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 248
642 Uchwały z XXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 października 2017 247
643 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 247
644 Uchwały z XXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 247
645 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 247
646 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Zielonej 246
647 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 246
648 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 244
649 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 244
650 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 243
651 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2018 r. 242
652 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 242
653 Zawiadomienie RDOŚ WOO-II.420.141.2018.MZ.4 240
654 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 239
655 OBWIESZCZENIE - dla zamierzenia polegającego na: budowia oświetlenia drogowego na działkach Nr 153/3; 30/2; 4/2; 96; 93/2; 92; 322/1; 322/3; 322/4; 322/5; 101 w 238
656 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 237
657 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych 236
658 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 236
659 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piot 233
660 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 232
661 Nagrania z sesji Rady Gminy Obrzycko 232
662 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 232
663 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 231
664 Uchwały z XXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 czerwca 2017 231
665 Obwieszczenie Gminnej Komisji w Obrzycku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Obrzycko 230
666 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 230
667 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 230
668 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 228
669 Propozycja zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gaju Małym 228
670 Uchwały XXXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 19 kwietnia 2018r. 227
671 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 226
672 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017r 225
673 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 224
674 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego 223
675 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 222
676 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Słopanowie 222
677 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 221
678 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 219
679 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na dzi 218
680 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 216
681 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 216
682 Ogłaszanie o naborze wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 215
683 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 10 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 214
684 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 211
685 Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady gminy 210
686 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 200 m) na działkach Nr 810 209
687 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 205
688 Uchwały z XXXI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 lutego 2018 203
689 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin, Lot B - Rokietnica - Wronki od km 18+360 do km 52,265” 202
690 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 201
691 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania 200
692 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 200
693 Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 r. 200
694 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej - wynik naboru 198
695 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z lata 198
696 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o. 197
697 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 9 195
698 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 194
699 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 193
700 Uchwała budżetowa 2019 187
701 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 185
702 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 184
703 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 180
704 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej 180
705 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 178
706 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 176
707 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 176
708 Wnioski 175
709 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szatni sportowej w Słopanowie - Hubach 173
710 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej 173
711 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 172
712 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o przedłużeniu terminu zgłoszeń kandydatów na radnych 171
713 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stalowego masztu telekomunikacyjnego w m. Gaj Mały. 171
714 Uchwały z XXIX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 grudnia 2017 168
715 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 168
716 XXXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 166
717 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 166
718 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 163
719 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2017 ROK 163
720 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 158
721 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów 156
722 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ... 155
723 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 151
724 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe 151
725 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 150
726 OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. 147
727 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o zmianie godzin pracy komisji 146
728 POSTANOWIENIE - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 (obręb 0708) w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 145
729 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 144
730 P O S T A N O W I E N I E 144
731 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 144
732 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 października 2018 r. 144
733 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych (Pęckowo, Gmina Obrzycko działka nr. 152 obręb geodezyjny Dobrogostowo)” 144
734 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r. 142
735 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) 141
736 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 140
737 P O S T A N O W I E N I E 140
738 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 139
739 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 138
740 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej w Gaju Małym 137
741 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, wojewó 136
742 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 135
743 Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji rady gminy 135
744 POSTANOWIENIE - „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 131
745 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 130
746 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 129
747 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gaju Mały 126
748 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z dwiema przepompowniami w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Ob 125
749 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1849P polegająca na budowie chodnika” 125
750 XXXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 124
751 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 123
752 XXXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 122
753 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego skablowanie linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 122
754 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 120
755 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „recyklingu przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” na działce nr. ewid. 120 obręb Zielonagóra 118
756 Dotacje do wymiany pieców i lub kotłów węglowych 116
757 Obwieszczenie Wojewody - PKP 116
758 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego do zamieszczenia na BIP w dniu 08/11/2018 113
759 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 112
760 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 110
761 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 108
762 Uchwały z XXXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 czerwca 2018r. 107
763 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 107
764 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 104
765 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 103
766 Obwieszczenie o terminach i miejscu losowania list kandydatów na radnych 98
767 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 97
768 Uchwały z XXXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 16 listopada 2018r. 97
769 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 96
770 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 95
771 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy na rok 2019 94
772 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 94
773 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 93
774 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 92
775 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 92
776 Uchwały z XXXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 maja 2018r. 90
777 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski” 86
778 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 86
779 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 84
780 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. 78
781 Uchwały z XXXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 września 2018r. 73
782 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku 70
783 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 64
784 Uchwały z XXXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 lipca 2018r. 59
785 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 stycznia 2019 r. 58
786 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 53
787 Uchwały 51
788 Statut 47
789 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 47
790 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 45
791 Ostateczne kwoty subwencji na 2019r. 45
792 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 35
793 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra 34
794 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 34
795 KSIĘGA REJESTROWA 32
796 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 30
797 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2019r. 28
798 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych na działce nr 15/2 w miejscowości Obrowo 25
799 Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji rady gminy 24
800 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym na rok 2019 r. 22
801 Uchwała SO-0952/16/20/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 19
802 Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy 14
803 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018 - 2023 14
804 Uchwały z II Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2018 13
805 Uchwały z I Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2018 9
806 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV w m. Gaj Mały oraz w m. Szamotuły 8
807 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży marzec 2019 7
808 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Zielonagóra i Stobnicko wraz z budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Zielonagóra. 6
809 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1