Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 23538
2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 6505
3 Podatek od nieruchomości 5196
4 KONKURS: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno – kulturalnego dla Gminy Obrzycko 4386
5 Oświadczenia majątkowe za 2012r. 4321
6 Skład i komisje 3637
7 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3599
8 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3547
9 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 3544
10 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko 3480
11 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko 3375
12 Akty Prawne - Dz.U. i M.P 3280
13 Oświadczenia majątkowe za 2013r. 3276
14 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo 3250
15 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA 3224
16 Oświadczenia majątkowe za 2014r. 3124
17 BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 3033
18 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2957
19 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2791
20 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2751
21 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym. 2749
22 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE 2743
23 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie 2735
24 Zbór aktów 2695
25 Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 2678
26 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2662
27 Statut Gminy Obrzycko 2651
28 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY 2640
29 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2591
30 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2554
31 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2533
32 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - II przetarg 2524
33 Oświadczenia majątkowe za 2015r. 2487
34 Wzory dokumentów 2434
35 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO” 2410
36 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin 2311
37 BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 2304
38 NAPRAWA KRAWĘŻNIKÓW NA UL. ZAMKOWEJ W M. ZIELONAGÓRA 2293
39 Zarządzenia kadencja 2014-2018 2276
40 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. 2273
41 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2251
42 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2248
43 Zarządzenia 2012 2217
44 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym 2204
45 Podatek rolny 2203
46 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) 2182
47 Wycinka drzew 2177
48 Podatek od środków transportowych 2174
49 Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2124
50 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2118
51 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo 2109
52 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym 2104
53 Ogłoszenie o wynikach naboru 2073
54 Ogłoszenie o wynikach naboru - Radca prawny 2050
55 Zarządzenia 2010/2011 2037
56 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2012
57 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - koniec kadencji 1983
58 Formularze 1981
59 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 1945
60 Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji 1941
61 BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI 1939
62 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze 1912
63 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 1899
64 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 1893
65 Ogłoszenie o wynikach naboru - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1891
66 Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 1876
67 DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA 1865
68 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO W LATACH 2018-2019 1828
69 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 1824
70 Gospodarowanie odpadami 1821
71 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 1804
72 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko 1803
73 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1780
74 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko 1773
75 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 1769
76 Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1767
77 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel 1746
78 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo 1735
79 Wnioski 1733
80 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - początek kadencji 1731
81 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA 1727
82 Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1720
83 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1 1718
84 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1704
85 Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. 1678
86 Zapytanie ofertowe: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1639
87 Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o. 1630
88 Procedura 1611
89 wnioski 1595
90 Dokumenty do pobrania 1577
91 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE 1568
92 Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1559
93 Wnioski do pobrania 1556
94 OBWIESZCZENIE - Hadryś 1546
95 Decyzje środowiskowe 1535
96 Podatek leśny 1523
97 Wnioski 1472
98 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1458
99 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz 1453
100 Jawny Rejestr zbiorów 1442
101 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta 1414
102 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły 1407
103 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1403
104 Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1373
105 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2014-2018 1368
106 Zarządzenia 2013 1354
107 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer 1349
108 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. 1348
109 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1335
110 Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1334
111 Harmonogram wiejskich zebrań sprawozdawczych - 2013 1328
112 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gartenholz H&H sp. z o.o. 1328
113 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1324
114 Wykaz danych o środowisku 1322
115 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WOD-MAX 1291
116 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 1288
117 POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu” 1273
118 Instrukcja korzystania z BIPu 1270
119 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania - kanalizacja Jaryszewo 1265
120 Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok. 1262
121 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. 1262
122 Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. 1256
123 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko 1256
124 POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1245
125 Nabór na członka komisji konkursowej. 1240
126 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - M. Trąbczyński 1228
127 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 8.03.2013 1220
128 Nabór na wolne stanowisko bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 1212
129 OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 1211
130 Informacja o wynikach naboru nawolne stanowisko urzędnicze 1211
131 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1206
132 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 1202
133 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1198
134 ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). 1197
135 Zarządzenia 2014 1197
136 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014 1190
137 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX) 1185
138 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2013 ROK 1183
139 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1177
140 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej 1165
141 Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r. 1160
142 OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki-Czarnków ZPP 1160
143 Budżet Gminy Obrzycko 1159
144 Wyniki naboru na realizację zadań publicznych 1154
145 POSTANOWIENIE - Ireneusz Eszer 1147
146 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1142
147 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko 1133
148 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1130
149 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.07.2013 1129
150 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1127
151 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 1126
152 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2013 1123
153 Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 1123
154 Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo 1123
155 Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. 1122
156 Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 1113
157 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o. 1113
158 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.02.2014 1113
159 POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1111
160 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV 1111
161 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1110
162 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK 1105
163 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki 1105
164 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1104
165 Zestawienie ofert z otwarcia przetargów 1101
166 Polityka cookies 1100
167 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer 1096
168 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej 1092
169 Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2012r. 1092
170 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny 1090
171 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. 1088
172 Protokoły z wyborów Rady Gminy oraz Wójta 1087
173 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013 1085
174 Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. 1083
175 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1079
176 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03 września 2014 r. 1077
177 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra 1075
178 Pliki do pobrania 1074
179 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1072
180 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 1071
181 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1071
182 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1071
183 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1070
184 Drugi otwarty konkurs ofert 1066
185 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1064
186 ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1062
187 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” 1061
188 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1058
189 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1057
190 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P 1056
191 Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r. 1055
192 Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. 1053
193 Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby 1052
194 Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert 1051
195 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi - 2012 1045
196 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 1042
197 OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra 1038
198 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1036
199 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko 1035
200 Informacja 1034
201 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN - II przetarg 1032
202 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1026
203 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga 185 1023
204 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4) 1023
205 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013 1021
206 Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia. 1020
207 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1019
208 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1018
209 Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2013 1017
210 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2013r. 1016
211 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. 1013
212 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 1013
213 Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 1011
214 Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013r. 1010
215 Uchwała RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1008
216 POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 1005
217 Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 czerwca 2013r. 1004
218 Nabór na członka komisji konkursowej 1003
219 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny 1003
220 Uchwała Nr SO-0955/44/19/2014 1002
221 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 998
222 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko. Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. 996
223 XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko 995
224 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra 993
225 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 listopada 2013r. do 22 listopada 2013r. 993
226 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2014r. 992
227 Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko 991
228 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 988
229 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 986
230 Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r. 985
231 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY 985
232 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: przebudowę linii energetycznej nn 984
233 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 982
234 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 980
235 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN 979
236 Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 czerwca 2013r. 975
237 XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko 974
238 Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r. 972
239 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 971
240 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Zielonagóra 971
241 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 971
242 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały) 968
243 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 965
244 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 965
245 Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r. 963
246 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/22/19/2016 962
247 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 - Piotrowo - Zielonagóra 962
248 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. 959
249 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 959
250 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 958
251 I sesja Rady Gminy Obrzycko 957
252 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2014 957
253 Ogłoszenie o wysokości dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015. 956
254 Nagrania z sesji Rady Gminy Obrzycko 955
255 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych. 954
256 Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 953
257 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2014 r. 950
258 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku. 948
259 OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) 948
260 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 947
261 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 945
262 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 942
263 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo 940
264 II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 939
265 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania. 939
266 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 938
267 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży VI/2014 936
268 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016) 935
269 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P 933
270 Zarządzenie Nr 192/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 933
271 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach. 927
272 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo 926
273 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 926
274 Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014 r. 925
275 Nabór na członka komisji konkursowej 922
276 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV 921
277 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 1845P 918
278 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2014 r. 917
279 GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE 916
280 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 916
281 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 916
282 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV 915
283 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2014 r. 915
284 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko” 912
285 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 912
286 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 911
287 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 23 października 2014 roku. 910
288 Posiedzenie Komisji 910
289 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. 910
290 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 909
291 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2014 909
292 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 908
293 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r. 904
294 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa – modernizacja linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 900
295 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 899
296 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 896
297 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 896
298 III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 896
299 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Obrzycko 896
300 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 894
301 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. 894
302 Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Obrzycko w 2015 roku 892
303 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt 891
304 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 890
305 Posiedzenie Komisji 890
306 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 885
307 XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko 883
308 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 879
309 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 876
310 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 874
311 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko 874
312 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.09.2014 872
313 XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 870
314 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 867
315 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2014 r 867
316 Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r. 867
317 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wr 866
318 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 865
319 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo 863
320 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV 861
321 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 860
322 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko 858
323 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 02.12.2014 857
324 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo 857
325 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia. 857
326 Uchwały z II sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. 851
327 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 850
328 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 850
329 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Obrzycko 846
330 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 846
331 Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014r. 846
332 Uchwały z III sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. 845
333 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 844
334 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra 842
335 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycko o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 842
336 OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) 841
337 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 840
338 Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2014r. 840
339 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obrę 836
340 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych do hodowli zagrodowej trzody chlewnej w miejscowości Szczepankowo 836
341 Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko o łącznej mocy elektrycznej 1,0 MW na działkach nr: 358/5, 358/4, 3375/4, 357/3 obręb Zielonagóra 834
342 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015r. 834
343 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 834
344 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 833
345 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Jaryszewo 832
346 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach 831
347 Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz 831
348 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 829
349 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 827
350 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 827
351 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 826
352 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 825
353 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 821
354 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 820
355 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015 r. 819
356 Ogłaszenie - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. 816
357 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 815
358 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków 813
359 Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r. 813
360 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 812
361 ZAPYTANIE OFERTOWE (II) - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 810
362 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 810
363 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2 810
364 Klauzula informacyjna 810
365 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 809
366 Obwieszczenie - spis wyborców 809
367 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Piotrowo 807
368 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 805
369 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 804
370 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 803
371 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb 802
372 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 802
373 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 801
374 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat 801
375 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku o wynikach losowania jednolitych dla list kandydatów na radnych. 801
376 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 798
377 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach Nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo 798
378 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 września 2015 r. 798
379 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną 797
380 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art.56 ust.1 797
381 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko 794
382 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 794
383 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku w formie wsparcia lub powierzenia 794
384 POSTANOWIENIE 789
385 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r. 788
386 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 787
387 Pismo dotyczące zamieszczonych na stronie internetowej aktów prawnych związanych z wyborami samorządowymi mającymi odbyć się w tym roku. 786
388 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 786
389 Uchwały z I sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2014r. 785
390 Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2015r. 783
391 Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r. 782
392 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 781
393 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 779
394 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Obrzycko 777
395 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019 776
396 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko” 775
397 Uzupełnienie składu w obwodowej komisji wyborczej 775
398 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 775
399 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce 368/2 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. 774
400 Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą 774
401 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 773
402 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1 772
403 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 771
404 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcji betonu 771
405 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2015 r. 771
406 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 770
407 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 769
408 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŹMIN 769
409 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 768
410 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2015 r. 762
411 ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 762
412 ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski 761
413 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych 757
414 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra 756
415 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014r. 755
416 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 755
417 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 753
418 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 753
419 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 751
420 Zgromadzenia 751
421 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r. 750
422 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 750
423 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 750
424 Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 748
425 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 748
426 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 748
427 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 747
428 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej so.-0954/34/16/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obrzycko za rok 2014. 744
429 XII Sesję Rady Gminy Obrzycko 744
430 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015r. 741
431 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr 10/5 i 14 w obrębie Koźmin 740
432 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 740
433 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2015r. 739
434 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r. 739
435 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 737
436 Posiedzenie Komisji 737
437 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 736
438 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. 733
439 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 732
440 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom 727
441 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 725
442 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015 725
443 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. drogi wojewódzkiej nr 185 723
444 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 722
445 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 722
446 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze 721
447 Dotacje do wymiany pieców i lub kotłów węglowych 720
448 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 720
449 OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra 718
450 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 718
451 KOREKTA - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 717
452 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 715
453 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym 715
454 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie 713
455 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 712
456 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU - II 710
457 Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2015r. 709
458 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2016 r. 709
459 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 708
460 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3 708
461 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 706
462 Uchwała Nr VII/54/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 czerwca 2015 r 705
463 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 704
464 WYKAZ decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 704
465 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 703
466 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 703
467 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowoś 702
468 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 700
469 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 700
470 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 698
471 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 695
472 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A 694
473 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 694
474 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę 694
475 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 693
476 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 692
477 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 692
478 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 690
479 Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra 690
480 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 689
481 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 688
482 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. 687
483 ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 686
484 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2015 r. 685
485 UCHWAŁA Nr XX/150/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 684
486 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 682
487 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 682
488 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU 682
489 Postanowienie - „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 681
490 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 6 września 2015r. 679
491 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, 678
492 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 677
493 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej 675
494 ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 675
495 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 672
496 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 672
497 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 669
498 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 669
499 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 665
500 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 664
501 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 664
502 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 r. 663
503 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 661
504 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 661
505 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2015 r. 661
506 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie 659
507 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonejgórze, stanowiących własność Gminy Obrzycko 659
508 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 657
509 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 656
510 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 27/22 oraz 2 653
511 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari 653
512 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 652
513 Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 652
514 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 652
515 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych we wsi Piotrowo. 651
516 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 650
517 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 649
518 Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki 649
519 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 649
520 WÓJT GMINY OBRZYCKO informuje, że wszystkie wyjaśnienia informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów dotyczące zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać na stronie internetowej Państwowej 649
521 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 648
522 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 648
523 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 647
524 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 16 czerwca 2016r. 645
525 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY OBRZYCKO 645
526 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 643
527 Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 642
528 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 641
529 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 640
530 Remont kominów oraz dachu budynku pałacowego w Pęckowie 640
531 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. 637
532 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 636
533 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz w 636
534 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 635
535 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 635
536 Uchwały z XXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017 633
537 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 628
538 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 628
539 INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA 627
540 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 625
541 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 624
542 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo 624
543 Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 624
544 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2017 623
545 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2015 rok. 622
546 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 621
547 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 620
548 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 619
549 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 616
550 ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół 614
551 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 613
552 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 611
553 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 609
554 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 608
555 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 605
556 WYNIKI 603
557 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 603
558 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 602
559 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 601
560 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2017r. 600
561 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia 598
562 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 594
563 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 592
564 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 589
565 Oświadczenia majątkowe 2018 - początek kadencji 588
566 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 588
567 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016r 588
568 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 585
569 Sesja Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018-2023 582
570 Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia. 580
571 Uchwała budżetowa 2019 580
572 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 579
573 UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023. 576
574 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 576
575 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 574
576 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 569
577 Postanowienie - "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 567
578 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 566
579 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Karolin. 564
580 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej - wynik naboru 564
581 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 563
582 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 562
583 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartały 2016 r. 562
584 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 561
585 ZAWIADOMIENIE o wszczęci u postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejs 559
586 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 555
587 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 555
588 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 555
589 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 551
590 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Piotrowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 551
591 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 545
592 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 543
593 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 543
594 Uchwały z XXX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018 540
595 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWO 537
596 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 537
597 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku z dnia 10 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 536
598 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 531
599 Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce nr ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotu 528
600 Nabór na członka komisji konkursowej 524
601 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 523
602 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 517
603 Ognisko ptasiej grypy w powiecie szamotulskim 515
604 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 514
605 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 512
606 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 512
607 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 512
608 Uchwała Nr SO-0953/22/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016r. 512
609 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych 506
610 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 października 2016 506
611 Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. w Gminie Obrzycko 503
612 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 501
613 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 500
614 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 499
615 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 497
616 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 496
617 Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko 495
618 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Jaryszewo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 489
619 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko 488
620 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 485
621 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 483
622 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2017r. 482
623 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 stycznia 2019 r. 481
624 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12 480
625 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 479
626 Uchwały z XXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 kwietnia 2017r. 479
627 Zawiadomienie RDOŚ WOO-II.420.141.2018.MZ.4 475
628 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 472
629 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na dzi 471
630 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 465
631 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 465
632 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2017 463
633 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 463
634 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 461
635 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 459
636 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 459
637 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego programu współpracy na rok 2018 458
638 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 457
639 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 457
640 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 456
641 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 456
642 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 452
643 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 449
644 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2016 rok. 446
645 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 441
646 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 439
647 Propozycja zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gaju Małym 439
648 Zmiana terminu komisji wspólnej 437
649 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 436
650 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 433
651 Uchwały z XXXII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018 433
652 Uchwały z XXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 431
653 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 430
654 Uchwały z XXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 czerwca 2017 429
655 Postanowienie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo 429
656 Nabór na stanowisko urzędnicze – kierownik referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Obrzycko. 423
657 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj Mały - etap I 422
658 Uchwały XXXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 19 kwietnia 2018r. 420
659 Obwieszczenie Gminnej Komisji w Obrzycku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Obrzycko 419
660 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 418
661 OBWIESZCZENIE - dla zamierzenia polegającego na: budowia oświetlenia drogowego na działkach Nr 153/3; 30/2; 4/2; 96; 93/2; 92; 322/1; 322/3; 322/4; 322/5; 101 w 417
662 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2018 r. 415
663 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 18 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Obrzycko bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 414
664 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Piotrowie 413
665 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 412
666 Uchwały z XXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 października 2017 411
667 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania 411
668 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 10 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 411
669 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 407
670 Ogłaszanie o naborze wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 405
671 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 404
672 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 403
673 Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 r. 402
674 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 401
675 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko (UE) 400
676 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 400
677 XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 396
678 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 395
679 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 395
680 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 395
681 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 389
682 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 386
683 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 384
684 Uchwały z XXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 czerwca 2017 384
685 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 383
686 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 383
687 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Zielonej 381
688 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piot 381
689 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 380
690 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 380
691 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie 379
692 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży marzec 2019 379
693 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 379
694 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017r 372
695 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 371
696 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 370
697 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 370
698 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 370
699 BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PODLEWANIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH, TERENÓW ZIELONYCH ORAZ NAPEŁNIANIE BASENÓW 365
700 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 365
701 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe 364
702 Wnioski 362
703 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 361
704 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 361
705 Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady gminy 361
706 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 360
707 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 357
708 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 357
709 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) 357
710 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego 356
711 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 355
712 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo 354
713 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stalowego masztu telekomunikacyjnego w m. Gaj Mały. 352
714 Uchwały z XXXI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 lutego 2018 352
715 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin, Lot B - Rokietnica - Wronki od km 18+360 do km 52,265” 351
716 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 351
717 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Słopanowie 349
718 Uchwały 347
719 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ... 347
720 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo - II 346
721 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 344
722 POSTANOWIENIE - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 (obręb 0708) w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 344
723 XXXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 344
724 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 9 343
725 Obwieszczenie Wojewody - PKP 340
726 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 200 m) na działkach Nr 810 337
727 Uchwały z XXIX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 grudnia 2017 336
728 Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie 335
729 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 332
730 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 332
731 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o. 332
732 P O S T A N O W I E N I E 329
733 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 326
734 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 325
735 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej 323
736 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o przedłużeniu terminu zgłoszeń kandydatów na radnych 323
737 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 322
738 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 322
739 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 322
740 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 322
741 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z lata 321
742 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 321
743 Ogłoszenia o przetargach - Piotrowo, Słopanowo 321
744 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 319
745 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych (Pęckowo, Gmina Obrzycko działka nr. 152 obręb geodezyjny Dobrogostowo)” 317
746 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2017 ROK 317
747 Uchwały z XXXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 16 listopada 2018r. 316
748 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kierownika referatu gospodarki komunalnej 315
749 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 313
750 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 313
751 P O S T A N O W I E N I E 312
752 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szatni sportowej w Słopanowie - Hubach 312
753 Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji rady gminy 311
754 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 310
755 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 307
756 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów 307
757 OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. 306
758 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 października 2018 r. 305
759 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej w Gaju Małym 304
760 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z dwiema przepompowniami w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Ob 303
761 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 302
762 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, wojewó 299
763 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 297
764 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 296
765 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r. 295
766 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 295
767 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gaju Mały 295
768 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 294
769 KSIĘGA REJESTROWA 293
770 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej 291
771 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 289
772 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 288
773 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 287
774 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 287
775 Ostateczne kwoty subwencji na 2019r. 286
776 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 284
777 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 281
778 POSTANOWIENIE - „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 279
779 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 278
780 Uchwały z XXXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 czerwca 2018r. 277
781 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 276
782 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1849P polegająca na budowie chodnika” 275
783 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego do zamieszczenia na BIP w dniu 08/11/2018 273
784 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 272
785 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 271
786 Statut 271
787 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy 271
788 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „recyklingu przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” na działce nr. ewid. 120 obręb Zielonagóra 271
789 XXXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 269
790 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 269
791 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku 268
792 XXXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 267
793 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 266
794 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o zmianie godzin pracy komisji 264
795 Uchwały z XXXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 września 2018r. 260
796 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego skablowanie linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 256
797 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 254
798 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski” 251
799 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 249
800 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 249
801 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 247
802 Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS 246
803 Obwieszczenie o terminach i miejscu losowania list kandydatów na radnych 244
804 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy na rok 2019 243
805 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 238
806 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 237
807 Uchwały z XXXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 maja 2018r. 237
808 Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 235
809 POSTANOWIENIE NR 461/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 IX 2019 234
810 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 232
811 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym na rok 2019 r. 230
812 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 229
813 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 228
814 Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZ GMINY OBRZYCKO 225
815 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 224
816 Uchwały z XXXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 lipca 2018r. 219
817 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo 219
818 Uchwały z II Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2018 215
819 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018 - 2023 214
820 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 213
821 Uchwały z III Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2019 211
822 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2019r. 209
823 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 208
824 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. 208
825 2018 205
826 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2019/2020 r. 204
827 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 203
828 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 203
829 Uchwały z I Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2018 203
830 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w m. Gaj Mały 196
831 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach 193
832 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 193
833 Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji rady gminy 193
834 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 193
835 Obwieszczenie SKO o wydaniu decyzji umarzającej dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych 190
836 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 187
837 Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy 184
838 Ogłoszenie PKP - czasowa zmiana organizacji ruchu 184
839 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 182
840 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 182
841 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Obrzycko za 2018 rok 179
842 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra 178
843 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 177
844 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 177
845 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 177
846 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych na działce nr 15/2 w miejscowości Obrowo 176
847 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2018 ROK 175
848 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 174
849 Uchwała SO-0952/16/20/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 173
850 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 170
851 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV w m. Gaj Mały oraz w m. Szamotuły 170
852 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Zielonagóra i Stobnicko wraz z budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Zielonagóra. 168
853 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 168
854 Uchwała SO-0954/27/20/2019 168
855 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy 168
856 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2019 r. 165
857 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 164
858 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 164
859 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek z terenu Gminy Obrzycko 164
860 Informacja o aktualnych składach i funkcjach obwodowych komisji wyborczych 163
861 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 162
862 Przerwa w dostawie wody 159
863 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo, Ordzin 159
864 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 157
865 Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji rady gminy 156
866 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 156
867 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 155
868 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 154
869 Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji rady gminy 153
870 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. 153
871 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 152
872 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 151
873 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 150
874 Obwieszenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 149
875 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 148
876 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 147
877 Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S za okres 01.01.2018-31.12.2018r. 146
878 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2018 rok. 146
879 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 145
880 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2019 r. 142
881 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 141
882 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 139
883 Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji rady gminy 135
884 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 133
885 Kalkulacja wychowania przedszkolnego 126
886 Uchwały z VIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.10.2019 122
887 Uchwały z IV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.04.2019 121
888 Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku 119
889 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2019 r. 114
890 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 112
891 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 111
892 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 109
893 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2020 rok 103
894 Uchwały z V Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.06.2019 102
895 Uchwała nr V/73/2019 101
896 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla działek nr 362/5 w obrębie geodezyjnym Piotrowo oraz nr 24 w obrębie geodezyjnym Koźmin 98
897 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 97
898 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 97
899 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 94
900 XII Sesja Rady Gminy Obrzycko 94
901 Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji rady gminy 93
902 Uchwały z VII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.09.2019 91
903 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 91
904 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 90
905 Oświadczenia majątkowe 2019 88
906 Imienny wykaz głosowań radnych na IX sesji rady gminy 86
907 Taryfa cenowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 83
908 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku 80
909 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 80
910 Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji rady gminy 79
911 Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji rady gminy 75
912 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 75
913 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 74
914 Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji rady gminy 73
915 UCHWAŁA Nr XI/117/19 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2019 roku. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 72
916 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 71
917 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 68
918 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 68
919 Imienny wykaz głosowań radnych na XI sesji rady gminy 67
920 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 9.01.2020 67
921 Uchwały z VI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 7.08.2019 66
922 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 58
923 OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 58
924 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 56
925 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 51
926 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 45
927 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 45
928 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019 43
929 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 43
930 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 5.12.2019 39
931 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 36
932 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 15.11.2019 36
933 Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Obrzycku w okresie stanu zagrożenia epidemii. 35
934 ZARZĄDZENIE Nr 87/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podsta 33
935 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 88/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie : określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie ucznia do pierwszej klasy szko 33
936 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 32
937 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 marca 2020 roku 31
938 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 27
939 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 27
940 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym. 26
941 Imienny wykaz głosowań radnych na XIV sesji rady gminy 20
942 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020 20
943 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 6.03.2020 19
944 Zarządzenie Nr 99 /2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 r w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 82/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z bu 19
945 Imienny wykaz głosowań radnych na XIII sesji rady gminy 17
946 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1