Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 24755
2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 6654
3 Podatek od nieruchomości 5412
4 KONKURS: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno – kulturalnego dla Gminy Obrzycko 4514
5 Oświadczenia majątkowe za 2012r. 4459
6 Skład i komisje 3818
7 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3737
8 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 3687
9 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3645
10 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko 3612
11 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko 3462
12 Oświadczenia majątkowe za 2013r. 3442
13 Akty Prawne - Dz.U. i M.P 3442
14 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo 3373
15 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA 3362
16 Oświadczenia majątkowe za 2014r. 3214
17 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 3149
18 BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 3145
19 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2943
20 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym. 2930
21 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2884
22 Statut Gminy Obrzycko 2850
23 Zbór aktów 2837
24 Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 2836
25 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2832
26 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE 2821
27 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie 2819
28 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY 2731
29 Wzory dokumentów 2724
30 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2719
31 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2657
32 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2652
33 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - II przetarg 2625
34 Oświadczenia majątkowe za 2015r. 2607
35 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO” 2497
36 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin 2456
37 BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 2451
38 NAPRAWA KRAWĘŻNIKÓW NA UL. ZAMKOWEJ W M. ZIELONAGÓRA 2400
39 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. 2388
40 Zarządzenia kadencja 2014-2018 2383
41 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2341
42 Podatek od środków transportowych 2338
43 Podatek rolny 2334
44 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2328
45 Zarządzenia 2012 2296
46 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym 2293
47 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo 2285
48 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) 2285
49 Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2278
50 Wycinka drzew 2264
51 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2243
52 Zarządzenia 2010/2011 2217
53 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko 2181
54 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym 2176
55 Ogłoszenie o wynikach naboru - Radca prawny 2147
56 Ogłoszenie o wynikach naboru 2146
57 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2122
58 Formularze 2103
59 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - koniec kadencji 2099
60 Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji 2043
61 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 2038
62 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2021
63 BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI 2019
64 Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2001
65 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze 1991
66 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO W LATACH 2018-2019 1962
67 Ogłoszenie o wynikach naboru - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1962
68 DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA 1960
69 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 1957
70 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 1926
71 Gospodarowanie odpadami 1917
72 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 1913
73 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko 1893
74 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1881
75 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko 1874
76 Wnioski 1869
77 Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1844
78 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo 1840
79 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 1837
80 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel 1827
81 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - początek kadencji 1820
82 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA 1816
83 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1815
84 Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1798
85 wnioski 1783
86 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1 1780
87 Zapytanie ofertowe: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1760
88 Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. 1749
89 Procedura 1731
90 Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1723
91 Wnioski do pobrania 1704
92 Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o. 1698
93 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE 1692
94 Dokumenty do pobrania 1682
95 Wnioski 1659
96 Podatek leśny 1615
97 OBWIESZCZENIE - Hadryś 1613
98 Decyzje środowiskowe 1608
99 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1568
100 Jawny Rejestr zbiorów 1556
101 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1544
102 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz 1531
103 Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1527
104 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta 1485
105 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły 1474
106 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2014-2018 1447
107 Zarządzenia 2013 1431
108 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. 1424
109 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer 1419
110 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1417
111 Wykaz danych o środowisku 1404
112 Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1403
113 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gartenholz H&H sp. z o.o. 1399
114 Harmonogram wiejskich zebrań sprawozdawczych - 2013 1397
115 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1380
116 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WOD-MAX 1362
117 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 1362
118 Nabór na wolne stanowisko bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 1358
119 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej 1355
120 Instrukcja korzystania z BIPu 1351
121 POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu” 1347
122 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania - kanalizacja Jaryszewo 1333
123 Informacja o wynikach naboru nawolne stanowisko urzędnicze 1331
124 Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok. 1328
125 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko 1325
126 Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. 1325
127 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. 1322
128 POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1320
129 Nabór na członka komisji konkursowej. 1311
130 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1310
131 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - M. Trąbczyński 1286
132 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 8.03.2013 1283
133 Zarządzenia 2014 1280
134 OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 1280
135 ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). 1270
136 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 1266
137 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1260
138 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014 1258
139 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1256
140 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX) 1255
141 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2013 ROK 1251
142 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1238
143 Budżet Gminy Obrzycko 1232
144 Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r. 1232
145 OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki-Czarnków ZPP 1228
146 POSTANOWIENIE - Ireneusz Eszer 1222
147 Wyniki naboru na realizację zadań publicznych 1221
148 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko. Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. 1209
149 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko 1205
150 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 1205
151 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1203
152 Nagrania z sesji Rady Gminy Obrzycko 1201
153 Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby 1201
154 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1193
155 Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 1193
156 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.07.2013 1190
157 Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 1186
158 Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo 1186
159 Polityka cookies 1184
160 Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. 1184
161 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2013 1183
162 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.02.2014 1183
163 Zestawienie ofert z otwarcia przetargów 1182
164 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1180
165 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki 1180
166 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV 1171
167 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o. 1170
168 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK 1166
169 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej 1165
170 POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1164
171 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. 1161
172 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer 1161
173 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1158
174 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny 1157
175 Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2012r. 1154
176 Protokoły z wyborów Rady Gminy oraz Wójta 1154
177 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013 1151
178 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03 września 2014 r. 1147
179 Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. 1146
180 Pliki do pobrania 1144
181 Drugi otwarty konkurs ofert 1140
182 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra 1140
183 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 1139
184 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1138
185 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1135
186 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1135
187 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN - II przetarg 1134
188 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1133
189 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1133
190 ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1129
191 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1126
192 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P 1123
193 Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r. 1123
194 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1122
195 Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. 1120
196 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” 1117
197 OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra 1117
198 Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert 1115
199 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1113
200 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi - 2012 1107
201 Informacja 1106
202 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 1105
203 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1102
204 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko 1100
205 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1099
206 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN 1094
207 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY 1088
208 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga 185 1087
209 Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia. 1087
210 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4) 1087
211 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1086
212 Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013r. 1083
213 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013 1082
214 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1081
215 Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2013 1076
216 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 1075
217 Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 czerwca 2013r. 1072
218 Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko 1072
219 Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 1071
220 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. 1070
221 Uchwała RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1069
222 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2013r. 1069
223 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny 1066
224 POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 1065
225 Nabór na członka komisji konkursowej 1062
226 Uchwała Nr SO-0955/44/19/2014 1062
227 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra 1060
228 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1059
229 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 listopada 2013r. do 22 listopada 2013r. 1057
230 XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko 1054
231 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2014r. 1054
232 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 1051
233 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1051
234 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1048
235 Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r. 1047
236 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: przebudowę linii energetycznej nn 1045
237 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 1041
238 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1039
239 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1037
240 Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 czerwca 2013r. 1035
241 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Zielonagóra 1034
242 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały) 1033
243 XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko 1032
244 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 1031
245 Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r. 1031
246 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 1028
247 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 - Piotrowo - Zielonagóra 1028
248 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2014 1028
249 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1027
250 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 1027
251 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/22/19/2016 1025
252 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 1023
253 Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r. 1022
254 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1020
255 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. 1019
256 Ogłoszenie o wysokości dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015. 1017
257 I sesja Rady Gminy Obrzycko 1014
258 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych. 1014
259 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 1013
260 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2014 r. 1013
261 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku. 1012
262 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016) 1011
263 OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) 1010
264 II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 1010
265 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P 1009
266 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 1006
267 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1005
268 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1003
269 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo 1002
270 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania. 1001
271 Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 1000
272 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży VI/2014 1000
273 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach. 993
274 Zarządzenie Nr 192/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 991
275 Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014 r. 989
276 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV 989
277 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo 988
278 Nabór na członka komisji konkursowej 985
279 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2014 r. 983
280 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 981
281 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 981
282 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko” 981
283 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 981
284 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 980
285 GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE 980
286 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2014 r. 980
287 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2014 977
288 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 1845P 976
289 Posiedzenie Komisji 975
290 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 972
291 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r. 972
292 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV 972
293 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 970
294 Klauzula informacyjna 970
295 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. 969
296 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 23 października 2014 roku. 966
297 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 966
298 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 965
299 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Obrzycko 963
300 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 963
301 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Obrzycko 962
302 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa – modernizacja linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 962
303 III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 961
304 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. 961
305 Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Obrzycko w 2015 roku 957
306 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 954
307 Posiedzenie Komisji 953
308 XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko 950
309 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 947
310 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt 946
311 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 944
312 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 944
313 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.09.2014 940
314 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko 939
315 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 938
316 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 938
317 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 936
318 Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r. 934
319 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 932
320 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wr 931
321 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 929
322 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2014 r 927
323 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo 924
324 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia. 924
325 Uchwały z II sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. 924
326 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo 923
327 XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 921
328 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV 919
329 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 02.12.2014 919
330 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 916
331 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 915
332 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 914
333 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 913
334 Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014r. 912
335 Uchwały z III sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. 911
336 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 908
337 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko 907
338 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra 907
339 OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) 906
340 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Obrzycko 905
341 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycko o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 904
342 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 904
343 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych do hodowli zagrodowej trzody chlewnej w miejscowości Szczepankowo 903
344 ZAPYTANIE OFERTOWE (II) - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 903
345 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 902
346 Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2014r. 899
347 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Jaryszewo 895
348 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obrę 895
349 Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz 895
350 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015r. 894
351 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 893
352 Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko o łącznej mocy elektrycznej 1,0 MW na działkach nr: 358/5, 358/4, 3375/4, 357/3 obręb Zielonagóra 891
353 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2 890
354 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 890
355 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach 890
356 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 889
357 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 889
358 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 887
359 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 887
360 Ogłaszenie - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. 885
361 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 885
362 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015 r. 883
363 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 882
364 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 881
365 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków 880
366 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŹMIN 879
367 Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra 876
368 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 875
369 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 873
370 Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 873
371 Obwieszczenie - spis wyborców 872
372 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 872
373 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Piotrowo 870
374 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb 870
375 Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r. 869
376 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 869
377 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 868
378 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 867
379 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku w formie wsparcia lub powierzenia 867
380 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną 863
381 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 863
382 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach Nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo 861
383 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art.56 ust.1 860
384 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 września 2015 r. 859
385 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat 859
386 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku o wynikach losowania jednolitych dla list kandydatów na radnych. 858
387 POSTANOWIENIE 857
388 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 857
389 Uchwały z I sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2014r. 855
390 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019 855
391 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r. 852
392 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 852
393 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko 851
394 Pismo dotyczące zamieszczonych na stronie internetowej aktów prawnych związanych z wyborami samorządowymi mającymi odbyć się w tym roku. 851
395 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 850
396 Dotacje do wymiany pieców i lub kotłów węglowych 848
397 WYKAZ decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 847
398 Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2015r. 846
399 ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski 845
400 Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą 842
401 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 841
402 Uzupełnienie składu w obwodowej komisji wyborczej 841
403 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 841
404 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce 368/2 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. 840
405 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko” 839
406 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 838
407 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 838
408 Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r. 837
409 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 836
410 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU 836
411 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 834
412 Ognisko ptasiej grypy w powiecie szamotulskim 834
413 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcji betonu 830
414 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 830
415 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1 829
416 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 828
417 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2015 r. 828
418 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 827
419 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2015 r. 825
420 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych 824
421 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU - II 823
422 Zgromadzenia 822
423 ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 821
424 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014r. 820
425 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r. 816
426 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 815
427 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej so.-0954/34/16/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obrzycko za rok 2014. 814
428 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra 814
429 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 814
430 Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 813
431 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 813
432 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 811
433 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 808
434 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 807
435 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 807
436 XII Sesję Rady Gminy Obrzycko 806
437 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r. 805
438 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 805
439 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr 10/5 i 14 w obrębie Koźmin 804
440 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 802
441 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015r. 801
442 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze 801
443 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 800
444 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 799
445 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. drogi wojewódzkiej nr 185 798
446 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 797
447 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2015r. 797
448 Posiedzenie Komisji 796
449 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. 795
450 KOREKTA - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 793
451 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015 790
452 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 787
453 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 787
454 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 786
455 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom 785
456 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 785
457 OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra 785
458 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 783
459 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym 782
460 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 778
461 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 777
462 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 777
463 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 776
464 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 772
465 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie 772
466 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 770
467 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 770
468 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 770
469 Uchwała Nr VII/54/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 czerwca 2015 r 770
470 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2016 r. 769
471 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowoś 767
472 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 767
473 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 765
474 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3 765
475 Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2015r. 765
476 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 763
477 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 762
478 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 761
479 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 761
480 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. 760
481 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 760
482 Remont kominów oraz dachu budynku pałacowego w Pęckowie 758
483 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 756
484 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 756
485 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A 756
486 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 754
487 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę 754
488 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 754
489 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 752
490 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 752
491 Postanowienie - „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 752
492 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 751
493 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2015 r. 748
494 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 746
495 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 6 września 2015r. 744
496 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 743
497 UCHWAŁA Nr XX/150/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 743
498 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej 743
499 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 743
500 ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 743
501 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 742
502 ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 739
503 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, 738
504 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 736
505 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 733
506 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 731
507 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych we wsi Piotrowo. 730
508 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 730
509 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY OBRZYCKO 729
510 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 727
511 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 726
512 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonejgórze, stanowiących własność Gminy Obrzycko 725
513 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 724
514 Oświadczenia majątkowe 2018 - początek kadencji 722
515 Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki 717
516 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 r. 717
517 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 717
518 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2015 r. 716
519 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie 716
520 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 27/22 oraz 2 716
521 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 714
522 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 713
523 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 713
524 Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 712
525 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 712
526 Uchwały z XXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017 712
527 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 711
528 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari 711
529 WÓJT GMINY OBRZYCKO informuje, że wszystkie wyjaśnienia informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów dotyczące zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać na stronie internetowej Państwowej 710
530 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 708
531 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 708
532 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 707
533 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. 707
534 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 704
535 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 16 czerwca 2016r. 702
536 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 701
537 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 700
538 INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA 700
539 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 699
540 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 699
541 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 699
542 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 698
543 Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 695
544 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 695
545 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 695
546 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz w 692
547 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 690
548 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo 688
549 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 687
550 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 686
551 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 685
552 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2017 684
553 ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół 683
554 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 682
555 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2015 rok. 681
556 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 679
557 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 679
558 WYNIKI 677
559 Sesja Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018-2023 677
560 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej - wynik naboru 677
561 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 673
562 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 673
563 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2017r. 671
564 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 669
565 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 668
566 Uchwała budżetowa 2019 664
567 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWO 663
568 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia 663
569 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 663
570 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 662
571 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 662
572 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 659
573 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 659
574 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Karolin. 653
575 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016r 652
576 UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023. 642
577 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 641
578 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 640
579 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 640
580 Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia. 639
581 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 632
582 Postanowienie - "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 632
583 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 631
584 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartały 2016 r. 627
585 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Piotrowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 625
586 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 624
587 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 622
588 ZAWIADOMIENIE o wszczęci u postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejs 622
589 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 620
590 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 620
591 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 620
592 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 616
593 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 615
594 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 614
595 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 610
596 Uchwały z XXX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018 608
597 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 607
598 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 607
599 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 607
600 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku z dnia 10 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 604
601 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 603
602 Nabór na stanowisko urzędnicze – kierownik referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Obrzycko. 597
603 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 595
604 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 593
605 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 591
606 Nabór na członka komisji konkursowej 587
607 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 586
608 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych 584
609 Zawiadomienie RDOŚ WOO-II.420.141.2018.MZ.4 584
610 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 582
611 Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce nr ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotu 582
612 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 579
613 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 576
614 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 575
615 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 573
616 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 stycznia 2019 r. 570
617 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 567
618 Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. w Gminie Obrzycko 566
619 Uchwała Nr SO-0953/22/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016r. 566
620 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj Mały - etap I 564
621 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko (UE) 564
622 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 października 2016 561
623 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 561
624 Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko 559
625 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Jaryszewo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 553
626 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 552
627 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 548
628 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 548
629 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2017r. 548
630 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na dzi 545
631 Uchwały z XXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 kwietnia 2017r. 544
632 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12 544
633 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 539
634 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 536
635 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo 535
636 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 534
637 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 529
638 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 528
639 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 527
640 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 527
641 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2017 525
642 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 524
643 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 524
644 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego programu współpracy na rok 2018 522
645 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 521
646 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 519
647 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 518
648 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie 518
649 INFORMACJA dot. naboru na stanowisko sekretarza Gminy Obrzycko 517
650 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 517
651 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 516
652 ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko 514
653 Uchwały XXXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 19 kwietnia 2018r. 512
654 Zmiana terminu komisji wspólnej 507
655 Uchwały z XXXII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018 505
656 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 504
657 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2016 rok. 503
658 Propozycja zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gaju Małym 502
659 Postanowienie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo 500
660 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 498
661 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 497
662 Uchwały z XXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 495
663 Uchwały 492
664 Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZ GMINY OBRZYCKO 489
665 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 488
666 Uchwały z XXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 czerwca 2017 485
667 OBWIESZCZENIE - dla zamierzenia polegającego na: budowia oświetlenia drogowego na działkach Nr 153/3; 30/2; 4/2; 96; 93/2; 92; 322/1; 322/3; 322/4; 322/5; 101 w 485
668 Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 r. 483
669 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2018 r. 483
670 Obwieszczenie Gminnej Komisji w Obrzycku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Obrzycko 483
671 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe 481
672 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 18 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Obrzycko bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 480
673 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 480
674 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 477
675 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo - II 476
676 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Piotrowie 475
677 Uchwały z XXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 października 2017 475
678 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 475
679 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania 474
680 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 474
681 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 10 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 474
682 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 473
683 Ogłaszanie o naborze wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 473
684 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 471
685 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 468
686 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 468
687 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kierownika referatu gospodarki komunalnej 467
688 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 466
689 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 464
690 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 461
691 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 458
692 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 456
693 XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 455
694 BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PODLEWANIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH, TERENÓW ZIELONYCH ORAZ NAPEŁNIANIE BASENÓW 454
695 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży marzec 2019 452
696 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) 450
697 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 450
698 Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie 450
699 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 450
700 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 446
701 Uchwały z XXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 czerwca 2017 446
702 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 445
703 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 444
704 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 443
705 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 443
706 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Zielonej 440
707 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 439
708 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 438
709 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 435
710 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 434
711 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017r 432
712 KSIĘGA REJESTROWA 431
713 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 429
714 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piot 429
715 Wnioski 429
716 Obwieszczenie Wojewody - PKP 426
717 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 426
718 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 426
719 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy 425
720 Uchwały z XXXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 16 listopada 2018r. 425
721 Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady gminy 423
722 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin, Lot B - Rokietnica - Wronki od km 18+360 do km 52,265” 421
723 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 421
724 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 420
725 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stalowego masztu telekomunikacyjnego w m. Gaj Mały. 418
726 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 418
727 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego 416
728 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 416
729 POSTANOWIENIE - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 (obręb 0708) w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 415
730 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ... 415
731 Ogłoszenia o przetargach - Piotrowo, Słopanowo 414
732 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Słopanowie 411
733 P O S T A N O W I E N I E 408
734 Modernizacja SUW w Zielonejgórze 408
735 XXXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 407
736 Uchwały z XXXI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 lutego 2018 406
737 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 404
738 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 403
739 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 9 403
740 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 402
741 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 200 m) na działkach Nr 810 401
742 Uchwały z XXIX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 grudnia 2017 400
743 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2019/2020 r. 400
744 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o. 397
745 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 394
746 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych (Pęckowo, Gmina Obrzycko działka nr. 152 obręb geodezyjny Dobrogostowo)” 390
747 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 390
748 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2017 ROK 389
749 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 387
750 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 385
751 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o przedłużeniu terminu zgłoszeń kandydatów na radnych 384
752 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej 384
753 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z lata 384
754 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 380
755 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 380
756 Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji rady gminy 380
757 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szatni sportowej w Słopanowie - Hubach 380
758 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów 378
759 P O S T A N O W I E N I E 378
760 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 374
761 Statut 373
762 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 373
763 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 368
764 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej w Gaju Małym 368
765 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z dwiema przepompowniami w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Ob 368
766 OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. 367
767 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 367
768 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 365
769 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1849P polegająca na budowie chodnika” 361
770 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 361
771 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, wojewó 361
772 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 360
773 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gaju Mały 360
774 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 359
775 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 359
776 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r. 359
777 Ostateczne kwoty subwencji na 2019r. 358
778 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 października 2018 r. 358
779 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 357
780 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 357
781 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 357
782 Uchwały z XXXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 czerwca 2018r. 355
783 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 355
784 Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 354
785 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 348
786 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej 347
787 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 346
788 POSTANOWIENIE NR 461/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 IX 2019 345
789 POSTANOWIENIE - „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 342
790 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek z terenu Gminy Obrzycko 341
791 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 340
792 XXXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 340
793 Oświadczenia majątkowe 2019 340
794 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 338
795 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego do zamieszczenia na BIP w dniu 08/11/2018 336
796 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 334
797 XXXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 334
798 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 333
799 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Gaju Małym w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnoszkolnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 333
800 Uchwały z XXXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 września 2018r. 331
801 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku 331
802 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „recyklingu przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” na działce nr. ewid. 120 obręb Zielonagóra 331
803 Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS 330
804 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 330
805 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 330
806 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o zmianie godzin pracy komisji 326
807 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo, Ordzin 325
808 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy 323
809 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski” 322
810 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 319
811 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 319
812 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 318
813 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego skablowanie linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 317
814 Uchwały z XXXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 maja 2018r. 314
815 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 313
816 Obwieszczenie o terminach i miejscu losowania list kandydatów na radnych 309
817 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy na rok 2019 308
818 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 308
819 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 307
820 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym na rok 2019 r. 305
821 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo 304
822 2018 300
823 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 299
824 Uchwały z II Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2018 296
825 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018 - 2023 294
826 Uchwały z III Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2019 293
827 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 293
828 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 290
829 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 288
830 Obwieszczenie SKO o wydaniu decyzji umarzającej dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych 283
831 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach 283
832 Przerwa w dostawie wody 282
833 Uchwały z XXXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 lipca 2018r. 282
834 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2019r. 279
835 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 279
836 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 278
837 Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowie: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie 277
838 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 277
839 Uchwały z I Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2018 275
840 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 274
841 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 271
842 Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji rady gminy 270
843 ZAPYTANIE OFERTOWE - Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 266
844 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w m. Gaj Mały 264
845 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. 261
846 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Obrzycko za 2018 rok 258
847 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 258
848 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 255
849 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 254
850 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 253
851 Ogłoszenie PKP - czasowa zmiana organizacji ruchu 252
852 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 249
853 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 248
854 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 246
855 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 246
856 Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy 246
857 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla działek nr 362/5 w obrębie geodezyjnym Piotrowo oraz nr 24 w obrębie geodezyjnym Koźmin 243
858 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 243
859 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 242
860 Uchwała SO-0952/16/20/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 242
861 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych na działce nr 15/2 w miejscowości Obrowo 241
862 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2018 ROK 241
863 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra 240
864 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Zielonagóra i Stobnicko wraz z budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Zielonagóra. 238
865 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 238
866 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV w m. Gaj Mały oraz w m. Szamotuły 236
867 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 236
868 Uchwała SO-0954/27/20/2019 235
869 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 232
870 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 232
871 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 229
872 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2019 r. 229
873 Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji rady gminy 223
874 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 221
875 Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji rady gminy 220
876 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 218
877 Informacja o aktualnych składach i funkcjach obwodowych komisji wyborczych 218
878 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 218
879 Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji rady gminy 215
880 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 215
881 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2018 rok. 214
882 Obwieszenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 213
883 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. 213
884 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 213
885 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 213
886 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 211
887 Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S za okres 01.01.2018-31.12.2018r. 211
888 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 211
889 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 211
890 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 210
891 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 210
892 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2019 r. 208
893 Uchwały z VIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.10.2019 196
894 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2019 r. 194
895 Uchwały z IV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.04.2019 191
896 Kalkulacja wychowania przedszkolnego 190
897 UCHWAŁA Nr XI/117/19 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2019 roku. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 190
898 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 190
899 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 183
900 OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 181
901 Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku 180
902 Uchwała nr V/73/2019 179
903 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 178
904 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 177
905 Uchwały z V Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.06.2019 170
906 Taryfa cenowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 168
907 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 167
908 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 167
909 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2020 rok 166
910 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 163
911 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 161
912 Uchwały z VII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.09.2019 161
913 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej 160
914 XII Sesja Rady Gminy Obrzycko 159
915 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 156
916 Imienny wykaz głosowań radnych na IX sesji rady gminy 151
917 Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji rady gminy 150
918 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 149
919 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 9.01.2020 148
920 Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji rady gminy 147
921 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku 142
922 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 138
923 Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji rady gminy 137
924 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 137
925 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 134
926 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 134
927 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 132
928 Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji rady gminy 129
929 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019 127
930 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 126
931 Imienny wykaz głosowań radnych na XI sesji rady gminy 125
932 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 124
933 Uchwały z VI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 7.08.2019 124
934 Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Obrzycku w okresie stanu zagrożenia epidemii. 122
935 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 113
936 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 112
937 SKŁAD KOMISJI I GODZINY OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH 112
938 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym. 110
939 Zdalna Szkoła + –wsparcie Ogólnoszkolnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 110
940 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 109
941 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 5.12.2019 108
942 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r 107
943 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 15.11.2019 104
944 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 102
945 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 102
946 Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 101
947 Dokumenty do pobrania 96
948 Informacja wójta odnośnie godzin i sposobów zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 93
949 Nabór na rachmistrza spisowego 92
950 Sprawozdanie finansowe za 2019r. 91
951 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020 91
952 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2019 ROK 90
953 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 90
954 ZARZĄDZENIE Nr 87/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podsta 85
955 Deklaracja dostępności 85
956 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 marca 2020 roku 85
957 2019 84
958 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 83
959 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 83
960 Zarządzenie Nr 99 /2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 r w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 82/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z bu 82
961 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 6.03.2020 81
962 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2019 ROK 81
963 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 79
964 Imienny wykaz głosowań radnych na XIV sesji rady gminy 77
965 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 88/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie : określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie ucznia do pierwszej klasy szko 76
966 Imienny wykaz głosowań radnych na XIII sesji rady gminy 75
967 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Słopanowo i zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa sołectwa Słopanowo. 72
968 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym. 70
969 Informacja o miejscach przechowywania książek wpisów myśliwych 69
970 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku 59
971 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 3 MW 57
972 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r. 54
973 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II z dnia 10 czerwca 2020 r. 53
974 POSTANOWIENIE NR 117/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 53
975 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 52
976 Uchwała Nr SO-0954/30/20/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2020 r. 52
977 Zarządzenie - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarzą 50
978 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II 48
979 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. 47
980 Imienny wykaz głosowania radnych na XV sesji rady gminy 47
981 POSTANOWIENIE - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 199 w obrębie geodezyjnym Koźmin, Gmina Obrzycko 46
982 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 45
983 GODZINY OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH - II TURA 39
984 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 37
985 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 5/2 i 5/3 w obrębie geodezyjnym Piotrowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 33
986 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 171; 210/10 i 211/7 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko. 30
987 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 27
988 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektów miejscowych planów zagospodaro 18
989 Imienny wykaz głosowania radnych na XVI sesji rady gminy 18
990 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 18
991 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 17
992 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 9
993 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1