Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Rynek 19

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 15725
2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 5521
3 Podatek od nieruchomości 4303
4 Oświadczenia majątkowe za 2012r. 3702
5 KONKURS: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno – kulturalnego dla Gminy Obrzycko 3674
6 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 3037
7 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 2986
8 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 2983
9 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo 2902
10 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko 2835
11 Skład i komisje 2820
12 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko 2812
13 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA 2646
14 Oświadczenia majątkowe za 2013r. 2533
15 Oświadczenia majątkowe za 2014r. 2528
16 BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 2484
17 Akty Prawne - Dz.U. i M.P 2467
18 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE 2464
19 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie 2414
20 Zbór aktów 2226
21 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2175
22 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2171
23 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2166
24 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY 2158
25 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym. 2140
26 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - II przetarg 2135
27 Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 2126
28 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2111
29 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2076
30 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO” 2037
31 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2030
32 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1995
33 Statut Gminy Obrzycko 1947
34 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 1911
35 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin 1892
36 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym 1887
37 Zarządzenia 2012 1854
38 Zarządzenia kadencja 2014-2018 1844
39 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) 1837
40 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. 1833
41 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym 1819
42 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym o wydajności Qśred=150m3 na dobę 1811
43 Ogłoszenie o wynikach naboru 1789
44 Podatek rolny 1772
45 Oświadczenia majątkowe za 2015r. 1757
46 Wycinka drzew 1757
47 NAPRAWA KRAWĘŻNIKÓW NA UL. ZAMKOWEJ W M. ZIELONAGÓRA 1748
48 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze 1686
49 Wzory dokumentów 1666
50 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 1646
51 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1626
52 Ogłoszenie o wynikach naboru - Radca prawny 1626
53 Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji 1617
54 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1608
55 BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI 1594
56 Zarządzenia 2010/2011 1583
57 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko 1530
58 Podatek od środków transportowych 1523
59 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 1520
60 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - koniec kadencji 1519
61 Ogłoszenie o wynikach naboru - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1513
62 Formularze 1509
63 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 1476
64 BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1467
65 Gospodarowanie odpadami 1458
66 Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. 1420
67 DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA 1418
68 Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1399
69 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo 1389
70 Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1379
71 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1378
72 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel 1374
73 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 1370
74 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 1358
75 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 1355
76 Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 1323
77 Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o. 1322
78 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - początek kadencji 1321
79 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko 1308
80 OBWIESZCZENIE - Hadryś 1293
81 Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 1283
82 Podatek leśny 1262
83 Wnioski 1232
84 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA 1218
85 Decyzje środowiskowe 1205
86 Procedura 1199
87 Wnioski do pobrania 1178
88 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz 1177
89 Dokumenty do pobrania 1176
90 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły 1172
91 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta 1171
92 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1167
93 Harmonogram wiejskich zebrań sprawozdawczych - 2013 1158
94 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. 1132
95 wnioski 1128
96 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer 1107
97 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gartenholz H&H sp. z o.o. 1103
98 Zarządzenia 2013 1095
99 Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1091
100 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1086
101 Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok. 1071
102 Instrukcja korzystania z BIPu 1063
103 Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. 1062
104 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. 1053
105 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1042
106 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania - kanalizacja Jaryszewo 1041
107 Zapytanie ofertowe: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1035
108 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko 1026
109 POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1024
110 Jawny Rejestr zbiorów 1022
111 Nabór na członka komisji konkursowej. 1013
112 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1010
113 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - M. Trąbczyński 1007
114 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 8.03.2013 999
115 OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 994
116 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 993
117 Wykaz danych o środowisku 989
118 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 986
119 POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu” 970
120 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 969
121 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 963
122 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WOD-MAX 962
123 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014 962
124 ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). 961
125 Wyniki naboru na realizację zadań publicznych 958
126 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX) 956
127 Wnioski 949
128 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2013 ROK 944
129 POSTANOWIENIE - Ireneusz Eszer 942
130 Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r. 939
131 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.07.2013 935
132 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o. 930
133 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 924
134 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 924
135 Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 917
136 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2013 907
137 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 906
138 Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2012r. 906
139 Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. 906
140 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. 905
141 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2014-2018 904
142 Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo 904
143 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.02.2014 904
144 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV 903
145 POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 897
146 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 894
147 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 892
148 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 892
149 Zarządzenia 2014 889
150 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK 889
151 Polityka cookies 885
152 Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. 884
153 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 882
154 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer 880
155 Pliki do pobrania 877
156 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 876
157 OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki-Czarnków ZPP 871
158 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03 września 2014 r. 868
159 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO W LATACH 2018-2019 864
160 Budżet Gminy Obrzycko 863
161 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013 862
162 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 861
163 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 861
164 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 859
165 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 859
166 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra 859
167 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1 858
168 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny 857
169 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 855
170 Zestawienie ofert z otwarcia przetargów 852
171 Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. 850
172 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej 849
173 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi - 2012 849
174 Protokoły z wyborów Rady Gminy oraz Wójta 847
175 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 841
176 ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 840
177 Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 839
178 Drugi otwarty konkurs ofert 838
179 Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia. 838
180 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 838
181 Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert 833
182 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki 833
183 Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r. 831
184 Uchwała RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 830
185 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P 826
186 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko 825
187 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 823
188 Informacja 823
189 Nabór na członka komisji konkursowej 821
190 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 820
191 OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra 818
192 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” 818
193 Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2013 815
194 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny 815
195 Oświadczenia majątkowe za 2016r. 815
196 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. 814
197 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2013r. 807
198 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 listopada 2013r. do 22 listopada 2013r. 806
199 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013 805
200 Uchwała Nr SO-0955/44/19/2014 804
201 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 801
202 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 796
203 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 790
204 Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013r. 790
205 Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 czerwca 2013r. 789
206 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 789
207 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 787
208 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4) 785
209 Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 czerwca 2013r. 785
210 Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r. 783
211 XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko 781
212 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2014r. 779
213 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo 778
214 OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) 777
215 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 775
216 POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 775
217 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. 773
218 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko 772
219 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 - Piotrowo - Zielonagóra 770
220 XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko 769
221 Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 764
222 Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r. 763
223 Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 763
224 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 762
225 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały) 760
226 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2014 r. 759
227 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga 185 758
228 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 757
229 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 757
230 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/22/19/2016 756
231 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: przebudowę linii energetycznej nn 752
232 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 749
233 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Zielonagóra 749
234 I sesja Rady Gminy Obrzycko 745
235 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych. 742
236 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 742
237 Ogłoszenie o wysokości dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015. 740
238 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra 740
239 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku. 738
240 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 738
241 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE 736
242 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo 734
243 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży VI/2014 732
244 Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r. 731
245 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 728
246 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2014 728
247 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 728
248 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 727
249 Zarządzenie Nr 192/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 727
250 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 726
251 II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 726
252 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 725
253 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. 725
254 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 720
255 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania. 719
256 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV 717
257 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 713
258 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P 712
259 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 711
260 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 711
261 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV 711
262 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2014 r. 709
263 Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014 r. 708
264 Nabór na członka komisji konkursowej 707
265 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 706
266 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach. 705
267 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 703
268 GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE 700
269 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 697
270 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 697
271 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa – modernizacja linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 697
272 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2014 694
273 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 693
274 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 23 października 2014 roku. 692
275 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 690
276 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 689
277 Posiedzenie Komisji 689
278 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2014 r. 689
279 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo 688
280 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 685
281 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt 685
282 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r. 685
283 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 1845P 685
284 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko” 684
285 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 683
286 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 682
287 Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Obrzycko w 2015 roku 682
288 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 682
289 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 679
290 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. 679
291 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Obrzycko 675
292 Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r. 674
293 XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko 674
294 Posiedzenie Komisji 673
295 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko 669
296 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV 669
297 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2014 r 666
298 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016) 666
299 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 659
300 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia. 659
301 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo 657
302 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 657
303 III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 656
304 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 652
305 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 02.12.2014 648
306 Informacja o wynikach naboru nawolne stanowisko urzędnicze 647
307 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Obrzycko 647
308 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko 646
309 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 646
310 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.09.2014 645
311 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 645
312 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015r. 643
313 Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2014r. 643
314 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 643
315 Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz 640
316 OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) 638
317 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycko o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 637
318 Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014r. 637
319 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra 636
320 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 636
321 XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 633
322 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 632
323 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wr 630
324 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Piotrowo 629
325 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 629
326 Ogłaszenie - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. 627
327 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych do hodowli zagrodowej trzody chlewnej w miejscowości Szczepankowo 627
328 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 625
329 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Jaryszewo 623
330 Uchwały z III sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. 623
331 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo 622
332 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 621
333 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 617
334 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach 617
335 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 616
336 Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r. 616
337 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 614
338 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 614
339 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art.56 ust.1 614
340 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku o wynikach losowania jednolitych dla list kandydatów na radnych. 613
341 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 613
342 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 612
343 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 611
344 Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko o łącznej mocy elektrycznej 1,0 MW na działkach nr: 358/5, 358/4, 3375/4, 357/3 obręb Zielonagóra 610
345 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko 610
346 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 609
347 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obrę 607
348 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 607
349 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 606
350 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY 605
351 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 604
352 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 604
353 Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko 602
354 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków 602
355 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015 r. 601
356 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 601
357 Obwieszczenie - spis wyborców 599
358 Uchwały z II sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. 598
359 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce 368/2 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. 596
360 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach Nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo 595
361 Pismo dotyczące zamieszczonych na stronie internetowej aktów prawnych związanych z wyborami samorządowymi mającymi odbyć się w tym roku. 592
362 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN - II przetarg 592
363 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 września 2015 r. 591
364 Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r. 591
365 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 589
366 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat 589
367 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku w formie wsparcia lub powierzenia 586
368 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 582
369 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 581
370 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną 581
371 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2015 r. 581
372 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1 576
373 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra 576
374 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb 575
375 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 575
376 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2015 r. 574
377 Uzupełnienie składu w obwodowej komisji wyborczej 573
378 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko” 573
379 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych 572
380 Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2015r. 570
381 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r. 570
382 ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 567
383 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 567
384 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 567
385 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 567
386 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 566
387 Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą 565
388 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 565
389 Uchwały z I sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2014r. 565
390 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 564
391 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019 563
392 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 562
393 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 561
394 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 560
395 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 556
396 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcji betonu 553
397 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014r. 553
398 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r. 553
399 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 552
400 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 550
401 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 546
402 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 546
403 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2015r. 543
404 Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 543
405 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie 542
406 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015r. 539
407 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 538
408 XII Sesję Rady Gminy Obrzycko 537
409 Posiedzenie Komisji 535
410 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 534
411 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 533
412 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej so.-0954/34/16/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obrzycko za rok 2014. 533
413 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 532
414 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. 532
415 Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby 531
416 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 530
417 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 530
418 ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski 529
419 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 529
420 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 529
421 POSTANOWIENIE 524
422 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r. 524
423 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 519
424 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 519
425 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2016 r. 517
426 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 517
427 OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra 515
428 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3 515
429 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 514
430 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 508
431 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 508
432 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. drogi wojewódzkiej nr 185 508
433 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę 505
434 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 504
435 Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2015r. 503
436 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowoś 503
437 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2 502
438 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 502
439 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015 501
440 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 500
441 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 496
442 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym 496
443 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2015 r. 496
444 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom 496
445 Uchwała Nr VII/54/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 czerwca 2015 r 496
446 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 495
447 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 493
448 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 492
449 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 490
450 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 490
451 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 490
452 ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 489
453 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 487
454 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 487
455 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. 487
456 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 486
457 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 486
458 Zgromadzenia 484
459 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr 10/5 i 14 w obrębie Koźmin 484
460 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 481
461 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A 479
462 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 6 września 2015r. 479
463 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN 476
464 ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 474
465 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie 473
466 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 469
467 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 468
468 UCHWAŁA Nr XX/150/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 467
469 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 460
470 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 459
471 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 458
472 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 458
473 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 458
474 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2015 r. 457
475 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 456
476 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 456
477 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz w 455
478 WÓJT GMINY OBRZYCKO informuje, że wszystkie wyjaśnienia informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów dotyczące zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać na stronie internetowej Państwowej 453
479 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 453
480 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 452
481 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 449
482 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 16 czerwca 2016r. 448
483 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 448
484 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 446
485 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 27/22 oraz 2 445
486 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 444
487 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, 443
488 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonejgórze, stanowiących własność Gminy Obrzycko 439
489 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 438
490 KOREKTA - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 438
491 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2015 rok. 438
492 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 437
493 Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki 435
494 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 434
495 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 r. 432
496 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 428
497 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. 427
498 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 426
499 Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 425
500 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 425
501 Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 424
502 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 418
503 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari 416
504 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo 410
505 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 410
506 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 409
507 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 408
508 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 406
509 ZAPYTANIE OFERTOWE (II) - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 404
510 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 403
511 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 402
512 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia 402
513 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 401
514 ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół 400
515 INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA 399
516 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 398
517 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 398
518 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 397
519 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 397
520 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2017 396
521 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 393
522 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 391
523 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 391
524 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 390
525 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 389
526 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 387
527 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 386
528 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 385
529 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 385
530 Postanowienie - „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 384
531 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 383
532 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 383
533 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 381
534 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 378
535 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 378
536 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych we wsi Piotrowo. 378
537 Nabór na wolne stanowisko bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 377
538 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016r 372
539 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 369
540 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 368
541 Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce nr ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotu 364
542 UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023. 364
543 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 363
544 Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia. 362
545 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 359
546 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 358
547 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 355
548 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartały 2016 r. 355
549 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej 354
550 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 354
551 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 351
552 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 346
553 Postanowienie - "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 343
554 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 343
555 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Piotrowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 337
556 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 335
557 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 333
558 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 332
559 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 322
560 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 321
561 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 321
562 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko. Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. 318
563 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2017r. 316
564 Uchwała Nr SO-0953/22/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016r. 316
565 Nabór na członka komisji konkursowej 314
566 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 313
567 ZAWIADOMIENIE o wszczęci u postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejs 312
568 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 310
569 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŹMIN 308
570 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze 306
571 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 305
572 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 304
573 WYNIKI 304
574 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 299
575 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 października 2016 294
576 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 293
577 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 293
578 Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. w Gminie Obrzycko 292
579 Uchwały z XXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017 291
580 Remont kominów oraz dachu budynku pałacowego w Pęckowie 283
581 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 280
582 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 278
583 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 276
584 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 274
585 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Jaryszewo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 271
586 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 266
587 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 258
588 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 254
589 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2017r. 253
590 Uchwały z XXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 kwietnia 2017r. 249
591 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 249
592 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 249
593 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 248
594 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 242
595 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY OBRZYCKO 241
596 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 240
597 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2017 238
598 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego programu współpracy na rok 2018 236
599 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 236
600 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2016 rok. 234
601 Uchwały z XXX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018 234
602 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 232
603 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 230
604 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 227
605 XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 225
606 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 219
607 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12 219
608 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 218
609 Oświadczenia majątkowe za 2017r. 217
610 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 217
611 Zmiana terminu komisji wspólnej 216
612 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 215
613 Uchwały z XXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 czerwca 2017 214
614 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 213
615 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 212
616 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU 210
617 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 209
618 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 207
619 Klauzula informacyjna 205
620 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 205
621 Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko 203
622 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 201
623 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 201
624 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 198
625 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 197
626 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Piotrowie 195
627 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 190
628 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 189
629 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 188
630 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 186
631 Postanowienie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo 182
632 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 180
633 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 180
634 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 18 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Obrzycko bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 180
635 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 180
636 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 177
637 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 177
638 Uchwały z XXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 czerwca 2017 177
639 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Zielonej 176
640 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWO 175
641 Uchwały z XXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 października 2017 175
642 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 174
643 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU - II 173
644 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 173
645 Uchwały z XXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 172
646 Uchwały z XXXII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018 170
647 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 169
648 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 167
649 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 167
650 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Słopanowie 165
651 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 165
652 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 164
653 OBWIESZCZENIE - dla zamierzenia polegającego na: budowia oświetlenia drogowego na działkach Nr 153/3; 30/2; 4/2; 96; 93/2; 92; 322/1; 322/3; 322/4; 322/5; 101 w 164
654 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 162
655 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 161
656 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017r 161
657 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku z dnia 10 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 160
658 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 158
659 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego 158
660 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 157
661 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Karolin. 157
662 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 157
663 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piot 155
664 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 154
665 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 148
666 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 148
667 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 9 143
668 Zawiadomienie RDOŚ WOO-II.420.141.2018.MZ.4 143
669 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 200 m) na działkach Nr 810 142
670 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 142
671 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2018 r. 140
672 Propozycja zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gaju Małym 140
673 Uchwały z XXXI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 lutego 2018 140
674 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z lata 136
675 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 136
676 Obwieszczenie Gminnej Komisji w Obrzycku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Obrzycko 136
677 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 134
678 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o. 134
679 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 134
680 Uchwały XXXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 19 kwietnia 2018r. 130
681 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 129
682 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin, Lot B - Rokietnica - Wronki od km 18+360 do km 52,265” 128
683 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 128
684 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 126
685 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej 124
686 Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 r. 124
687 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 122
688 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 121
689 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 121
690 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 117
691 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej 117
692 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 115
693 Wnioski 114
694 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 113
695 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szatni sportowej w Słopanowie - Hubach 110
696 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 109
697 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania 108
698 Uchwały z XXIX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 grudnia 2017 105
699 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 10 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 101
700 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stalowego masztu telekomunikacyjnego w m. Gaj Mały. 98
701 XXXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 95
702 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów 90
703 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2017 ROK 87
704 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o przedłużeniu terminu zgłoszeń kandydatów na radnych 86
705 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 84
706 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o zmianie godzin pracy komisji 82
707 P O S T A N O W I E N I E 80
708 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 79
709 Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra 78
710 WYKAZ decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 77
711 XXXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 76
712 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych (Pęckowo, Gmina Obrzycko działka nr. 152 obręb geodezyjny Dobrogostowo)” 74
713 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 73
714 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ... 73
715 Ogłaszanie o naborze wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 73
716 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 73
717 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 72
718 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1849P polegająca na budowie chodnika” 72
719 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 71
720 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 71
721 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, wojewó 69
722 POSTANOWIENIE - „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 68
723 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r. 68
724 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 października 2018 r. 66
725 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej w Gaju Małym 65
726 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 64
727 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z dwiema przepompowniami w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Ob 64
728 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 62
729 POSTANOWIENIE - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 (obręb 0708) w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 61
730 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 60
731 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 60
732 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gaju Mały 59
733 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 59
734 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego skablowanie linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 58
735 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe 56
736 OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. 55
737 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „recyklingu przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” na działce nr. ewid. 120 obręb Zielonagóra 53
738 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 49
739 XXXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 46
740 Obwieszczenie o terminach i miejscu losowania list kandydatów na radnych 40
741 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 39
742 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 38
743 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 38
744 Uchwały z XXXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 czerwca 2018r. 37
745 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) 35
746 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na dzi 35
747 Uchwały z XXXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 maja 2018r. 34
748 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. 31
749 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 27
750 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 26
751 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego do zamieszczenia na BIP w dniu 08/11/2018 25
752 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 25
753 Obwieszczenie Wojewody - PKP 22
754 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski” 21
755 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 18
756 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy na rok 2019 17
757 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 16
758 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 15
759 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 14
760 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1