Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 19276
2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 5964
3 Podatek od nieruchomości 4652
4 KONKURS: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno – kulturalnego dla Gminy Obrzycko 4039
5 Oświadczenia majątkowe za 2012r. 3929
6 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 3269
7 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3265
8 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3215
9 Skład i komisje 3185
10 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko 3115
11 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko 3087
12 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo 3053
13 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA 2882
14 Akty Prawne - Dz.U. i M.P 2830
15 Oświadczenia majątkowe za 2013r. 2806
16 Oświadczenia majątkowe za 2014r. 2781
17 BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 2731
18 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE 2587
19 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie 2553
20 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2515
21 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2447
22 Zbór aktów 2422
23 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2421
24 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY 2404
25 Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 2376
26 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym. 2372
27 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2343
28 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2312
29 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - II przetarg 2302
30 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2241
31 Statut Gminy Obrzycko 2218
32 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2209
33 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO” 2182
34 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2059
35 Zarządzenia kadencja 2014-2018 2044
36 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin 2039
37 Oświadczenia majątkowe za 2015r. 2032
38 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym 2025
39 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. 2016
40 Zarządzenia 2012 2012
41 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2003
42 NAPRAWA KRAWĘŻNIKÓW NA UL. ZAMKOWEJ W M. ZIELONAGÓRA 1995
43 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) 1991
44 Podatek rolny 1959
45 Wzory dokumentów 1959
46 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym 1941
47 Wycinka drzew 1911
48 Ogłoszenie o wynikach naboru 1907
49 BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1825
50 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1825
51 Ogłoszenie o wynikach naboru - Radca prawny 1793
52 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1788
53 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze 1768
54 Podatek od środków transportowych 1761
55 Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji 1743
56 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 1736
57 BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI 1734
58 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 1720
59 Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 1716
60 Zarządzenia 2010/2011 1711
61 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo 1700
62 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - koniec kadencji 1690
63 Formularze 1680
64 Ogłoszenie o wynikach naboru - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1640
65 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko 1636
66 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 1619
67 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 1609
68 Gospodarowanie odpadami 1595
69 DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA 1593
70 Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 1583
71 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 1563
72 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 1559
73 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1555
74 Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1548
75 Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1528
76 Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. 1524
77 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel 1519
78 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko 1503
79 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - początek kadencji 1464
80 Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o. 1443
81 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA 1437
82 Wnioski 1434
83 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1412
84 OBWIESZCZENIE - Hadryś 1400
85 Podatek leśny 1364
86 Decyzje środowiskowe 1344
87 Procedura 1337
88 Dokumenty do pobrania 1308
89 Wnioski do pobrania 1307
90 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz 1289
91 Zapytanie ofertowe: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1288
92 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły 1277
93 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta 1276
94 wnioski 1272
95 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO W LATACH 2018-2019 1247
96 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. 1224
97 Harmonogram wiejskich zebrań sprawozdawczych - 2013 1224
98 Jawny Rejestr zbiorów 1216
99 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer 1206
100 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1201
101 Zarządzenia 2013 1197
102 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1192
103 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gartenholz H&H sp. z o.o. 1184
104 Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1178
105 Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok. 1157
106 Instrukcja korzystania z BIPu 1153
107 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1153
108 Wnioski 1153
109 Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. 1149
110 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. 1141
111 Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1133
112 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2014-2018 1131
113 Wykaz danych o środowisku 1127
114 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania - kanalizacja Jaryszewo 1126
115 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko 1125
116 POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu” 1117
117 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - M. Trąbczyński 1114
118 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 1111
119 POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1111
120 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WOD-MAX 1110
121 Nabór na członka komisji konkursowej. 1106
122 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 8.03.2013 1091
123 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1079
124 OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 1079
125 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1069
126 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1064
127 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX) 1054
128 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014 1054
129 ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). 1044
130 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 1037
131 Wyniki naboru na realizację zadań publicznych 1034
132 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2013 ROK 1030
133 POSTANOWIENIE - Ireneusz Eszer 1026
134 Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r. 1021
135 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.07.2013 1013
136 Zarządzenia 2014 1010
137 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1007
138 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o. 1006
139 Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo 999
140 Budżet Gminy Obrzycko 998
141 Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 997
142 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2013 996
143 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 995
144 POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 995
145 Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. 993
146 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK 990
147 Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2012r. 987
148 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV 986
149 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 986
150 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. 986
151 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.02.2014 984
152 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 982
153 OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki-Czarnków ZPP 982
154 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1 973
155 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 972
156 Polityka cookies 972
157 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 970
158 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer 964
159 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki 962
160 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny 962
161 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 961
162 Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. 957
163 Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 956
164 Pliki do pobrania 956
165 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko 956
166 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej 953
167 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 952
168 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 952
169 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013 952
170 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03 września 2014 r. 950
171 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 947
172 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 946
173 Zestawienie ofert z otwarcia przetargów 943
174 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra 942
175 Informacja o wynikach naboru nawolne stanowisko urzędnicze 939
176 Protokoły z wyborów Rady Gminy oraz Wójta 938
177 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 938
178 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 935
179 Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. 931
180 Drugi otwarty konkurs ofert 930
181 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” 925
182 ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 924
183 Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r. 923
184 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 920
185 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi - 2012 920
186 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo 918
187 Informacja 918
188 Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert 917
189 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 917
190 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P 915
191 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko 915
192 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 914
193 Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia. 912
194 Uchwała RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 908
195 Nabór na członka komisji konkursowej 907
196 OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra 904
197 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. 900
198 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 898
199 Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2013 898
200 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2013r. 894
201 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 890
202 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013 890
203 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE 890
204 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny 886
205 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 884
206 Uchwała Nr SO-0955/44/19/2014 883
207 Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013r. 878
208 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 877
209 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga 185 876
210 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4) 874
211 POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 873
212 XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko 873
213 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 listopada 2013r. do 22 listopada 2013r. 872
214 Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 872
215 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 871
216 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 869
217 Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 czerwca 2013r. 866
218 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2014r. 864
219 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 864
220 Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r. 853
221 Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 czerwca 2013r. 852
222 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. 851
223 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 849
224 Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r. 846
225 XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko 846
226 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: przebudowę linii energetycznej nn 845
227 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały) 845
228 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 844
229 Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 843
230 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/22/19/2016 842
231 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 842
232 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 - Piotrowo - Zielonagóra 842
233 OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) 842
234 Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r. 841
235 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Zielonagóra 840
236 I sesja Rady Gminy Obrzycko 840
237 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 838
238 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra 838
239 Ogłoszenie o wysokości dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015. 837
240 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2014 r. 834
241 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 831
242 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2014 828
243 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo 828
244 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych. 826
245 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 825
246 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 824
247 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku. 824
248 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 821
249 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 818
250 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 816
251 II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 816
252 Zarządzenie Nr 192/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 816
253 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 815
254 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży VI/2014 815
255 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. 812
256 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV 810
257 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 810
258 Nabór na wolne stanowisko bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 809
259 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania. 805
260 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 804
261 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV 804
262 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2014 r. 803
263 Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014 r. 802
264 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN - II przetarg 796
265 Nabór na członka komisji konkursowej 796
266 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 795
267 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach. 795
268 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P 795
269 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 23 października 2014 roku. 792
270 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2014 790
271 GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE 790
272 Oświadczenia majątkowe za 2017r. 789
273 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 789
274 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 788
275 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa – modernizacja linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 786
276 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 781
277 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2014 r. 780
278 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r. 778
279 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko” 776
280 Posiedzenie Komisji 776
281 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 776
282 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 775
283 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 773
284 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 773
285 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 1845P 772
286 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 770
287 Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Obrzycko w 2015 roku 770
288 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016) 769
289 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 769
290 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Obrzycko 769
291 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 768
292 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt 765
293 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. 763
294 Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r. 761
295 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 759
296 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo 759
297 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 758
298 XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko 758
299 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY 757
300 III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 756
301 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 754
302 Posiedzenie Komisji 753
303 Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko 749
304 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2014 r 748
305 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV 747
306 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko 746
307 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.09.2014 745
308 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo 742
309 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko 740
310 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 740
311 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 738
312 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo 737
313 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 737
314 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia. 736
315 Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby 731
316 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wr 730
317 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Obrzycko 729
318 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 728
319 OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) 727
320 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 727
321 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 726
322 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycko o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 726
323 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 02.12.2014 726
324 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 724
325 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015r. 722
326 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 721
327 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra 721
328 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obrę 719
329 Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014r. 717
330 Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2014r. 717
331 Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz 715
332 Uchwały z III sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. 715
333 XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 714
334 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 713
335 Ogłaszenie - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. 711
336 Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko o łącznej mocy elektrycznej 1,0 MW na działkach nr: 358/5, 358/4, 3375/4, 357/3 obręb Zielonagóra 709
337 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych do hodowli zagrodowej trzody chlewnej w miejscowości Szczepankowo 708
338 Uchwały z II sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. 705
339 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 705
340 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach 703
341 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Jaryszewo 703
342 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 702
343 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 701
344 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 699
345 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku o wynikach losowania jednolitych dla list kandydatów na radnych. 699
346 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 699
347 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 698
348 Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r. 698
349 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 697
350 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Piotrowo 696
351 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków 694
352 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 693
353 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 692
354 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 691
355 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 687
356 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 686
357 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 684
358 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 684
359 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015 r. 683
360 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 680
361 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 680
362 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko 679
363 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN 678
364 Obwieszczenie - spis wyborców 676
365 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art.56 ust.1 675
366 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce 368/2 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. 673
367 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną 672
368 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat 671
369 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb 670
370 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 września 2015 r. 670
371 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 669
372 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 669
373 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 668
374 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 667
375 Uchwały z I sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2014r. 666
376 Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2015r. 665
377 Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r. 665
378 Pismo dotyczące zamieszczonych na stronie internetowej aktów prawnych związanych z wyborami samorządowymi mającymi odbyć się w tym roku. 664
379 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku w formie wsparcia lub powierzenia 664
380 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach Nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo 663
381 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1 663
382 Uzupełnienie składu w obwodowej komisji wyborczej 662
383 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko” 661
384 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 661
385 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 659
386 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2015 r. 658
387 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 656
388 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 655
389 Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą 654
390 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r. 653
391 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych 652
392 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 652
393 ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 651
394 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 650
395 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 649
396 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra 648
397 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 648
398 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2015 r. 647
399 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 645
400 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 645
401 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcji betonu 643
402 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014r. 642
403 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019 640
404 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 639
405 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 638
406 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r. 637
407 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 636
408 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2 635
409 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 632
410 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 630
411 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2015r. 629
412 Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 625
413 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 625
414 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 624
415 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 623
416 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 622
417 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 622
418 POSTANOWIENIE 621
419 ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski 621
420 Posiedzenie Komisji 619
421 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015r. 618
422 XII Sesję Rady Gminy Obrzycko 618
423 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej so.-0954/34/16/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obrzycko za rok 2014. 617
424 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 616
425 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 615
426 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 615
427 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 614
428 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. 614
429 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 613
430 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r. 613
431 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie 604
432 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom 603
433 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr 10/5 i 14 w obrębie Koźmin 602
434 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. drogi wojewódzkiej nr 185 601
435 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 600
436 Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2015r. 599
437 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 599
438 OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra 597
439 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2016 r. 596
440 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 595
441 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3 594
442 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 593
443 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 593
444 Zgromadzenia 592
445 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 589
446 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej 588
447 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 588
448 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę 587
449 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015 586
450 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowoś 585
451 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 584
452 ZAPYTANIE OFERTOWE (II) - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 583
453 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym 582
454 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 581
455 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 580
456 Uchwała Nr VII/54/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 czerwca 2015 r 580
457 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 577
458 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 576
459 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 575
460 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 573
461 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko. Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. 573
462 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. 572
463 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2015 r. 571
464 ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 570
465 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 570
466 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 569
467 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 565
468 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 564
469 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 562
470 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 561
471 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A 560
472 ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 559
473 KOREKTA - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 557
474 UCHWAŁA Nr XX/150/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 556
475 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 555
476 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 6 września 2015r. 555
477 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie 550
478 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 549
479 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 547
480 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz w 545
481 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 545
482 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2015 r. 543
483 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 542
484 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 541
485 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 538
486 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 537
487 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonejgórze, stanowiących własność Gminy Obrzycko 536
488 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 534
489 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 533
490 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 16 czerwca 2016r. 532
491 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 532
492 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 531
493 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari 530
494 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, 529
495 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 529
496 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 27/22 oraz 2 528
497 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 526
498 Postanowienie - „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 526
499 WÓJT GMINY OBRZYCKO informuje, że wszystkie wyjaśnienia informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów dotyczące zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać na stronie internetowej Państwowej 526
500 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 525
501 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 525
502 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 525
503 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 r. 524
504 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 522
505 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 520
506 Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki 519
507 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 518
508 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 518
509 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej 518
510 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 518
511 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 516
512 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. 516
513 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2015 rok. 511
514 Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 510
515 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 509
516 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 508
517 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 507
518 Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 506
519 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 502
520 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze 502
521 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 501
522 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 501
523 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo 500
524 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŹMIN 500
525 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2017 500
526 INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA 499
527 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 498
528 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych we wsi Piotrowo. 492
529 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 491
530 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 490
531 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 485
532 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 485
533 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 485
534 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 484
535 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 482
536 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 481
537 ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół 481
538 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 481
539 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 480
540 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 480
541 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia 475
542 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 473
543 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 471
544 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 470
545 Klauzula informacyjna 469
546 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 465
547 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016r 465
548 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 460
549 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 457
550 Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia. 455
551 UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023. 455
552 WYNIKI 453
553 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 449
554 Remont kominów oraz dachu budynku pałacowego w Pęckowie 448
555 Uchwały z XXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017 447
556 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 447
557 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 444
558 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 442
559 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 437
560 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2017r. 436
561 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 435
562 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 433
563 Postanowienie - "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 432
564 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 431
565 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartały 2016 r. 431
566 Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce nr ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotu 431
567 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 430
568 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 428
569 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 425
570 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Piotrowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 425
571 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 424
572 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU - II 423
573 ZAWIADOMIENIE o wszczęci u postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejs 422
574 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 420
575 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY OBRZYCKO 417
576 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 417
577 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 413
578 Nabór na członka komisji konkursowej 407
579 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 407
580 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 402
581 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 402
582 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU 402
583 Sesja Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018-2023 401
584 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 399
585 Uchwała Nr SO-0953/22/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016r. 399
586 WYKAZ decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 398
587 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 391
588 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 390
589 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 października 2016 387
590 Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. w Gminie Obrzycko 386
591 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 386
592 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 378
593 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 376
594 Uchwały z XXX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018 376
595 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 372
596 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 364
597 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 363
598 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Jaryszewo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 357
599 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2017r. 357
600 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12 357
601 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 356
602 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 354
603 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 351
604 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 349
605 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 349
606 Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra 346
607 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Karolin. 344
608 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 343
609 Uchwały z XXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 kwietnia 2017r. 343
610 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku z dnia 10 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 334
611 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 334
612 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 334
613 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 333
614 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 332
615 Nagrania z sesji Rady Gminy Obrzycko 329
616 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 329
617 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 328
618 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 328
619 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego programu współpracy na rok 2018 327
620 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2017 326
621 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 325
622 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 322
623 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWO 322
624 Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko 321
625 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2016 rok. 321
626 Uchwały z XXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 czerwca 2017 317
627 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 315
628 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 310
629 Zmiana terminu komisji wspólnej 309
630 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 306
631 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 302
632 Uchwały z XXXII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018 299
633 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 299
634 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 299
635 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 296
636 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych 294
637 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 293
638 XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 291
639 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 286
640 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 286
641 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 284
642 Uchwała budżetowa 2019 283
643 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Piotrowie 281
644 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na dzi 281
645 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 279
646 Postanowienie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo 279
647 OBWIESZCZENIE - dla zamierzenia polegającego na: budowia oświetlenia drogowego na działkach Nr 153/3; 30/2; 4/2; 96; 93/2; 92; 322/1; 322/3; 322/4; 322/5; 101 w 278
648 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 277
649 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2018 r. 276
650 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 276
651 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Zielonej 275
652 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 18 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Obrzycko bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 274
653 Uchwały z XXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 października 2017 274
654 Zawiadomienie RDOŚ WOO-II.420.141.2018.MZ.4 274
655 Uchwały z XXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 274
656 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 273
657 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej - wynik naboru 272
658 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 271
659 Obwieszczenie Gminnej Komisji w Obrzycku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Obrzycko 270
660 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 269
661 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 269
662 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 266
663 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 266
664 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 265
665 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 259
666 Propozycja zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gaju Małym 258
667 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 10 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 258
668 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 258
669 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 258
670 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 257
671 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 257
672 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piot 256
673 Uchwały XXXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 19 kwietnia 2018r. 256
674 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 255
675 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 254
676 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 254
677 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017r 254
678 Uchwały z XXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 czerwca 2017 250
679 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 248
680 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 247
681 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 245
682 Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 r. 244
683 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Słopanowie 242
684 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 242
685 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego 241
686 Ogłaszanie o naborze wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 240
687 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania 236
688 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 200 m) na działkach Nr 810 235
689 Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady gminy 234
690 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 234
691 Dotacje do wymiany pieców i lub kotłów węglowych 232
692 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 231
693 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 230
694 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 228
695 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin, Lot B - Rokietnica - Wronki od km 18+360 do km 52,265” 226
696 Uchwały z XXXI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 lutego 2018 226
697 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 226
698 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 223
699 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z lata 223
700 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 223
701 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o. 222
702 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 219
703 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 9 218
704 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 211
705 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej 211
706 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 208
707 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 207
708 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 205
709 Wnioski 204
710 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stalowego masztu telekomunikacyjnego w m. Gaj Mały. 200
711 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 199
712 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Obrzycko 199
713 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 199
714 Uchwały z XXIX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 grudnia 2017 198
715 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 198
716 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o przedłużeniu terminu zgłoszeń kandydatów na radnych 198
717 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 196
718 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej 195
719 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szatni sportowej w Słopanowie - Hubach 193
720 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2017 ROK 192
721 XXXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 192
722 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 190
723 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 188
724 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ... 188
725 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe 185
726 P O S T A N O W I E N I E 179
727 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 179
728 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów 178
729 P O S T A N O W I E N I E 177
730 Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji rady gminy 177
731 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 175
732 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) 174
733 Oświadczenia majątkowe 2018 - początek kadencji 173
734 POSTANOWIENIE - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 (obręb 0708) w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 173
735 OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. 173
736 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych (Pęckowo, Gmina Obrzycko działka nr. 152 obręb geodezyjny Dobrogostowo)” 172
737 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 172
738 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 169
739 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 168
740 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 października 2018 r. 167
741 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 166
742 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o zmianie godzin pracy komisji 165
743 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 164
744 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r. 164
745 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 159
746 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej w Gaju Małym 159
747 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, wojewó 159
748 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 156
749 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gaju Mały 155
750 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 153
751 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 152
752 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży marzec 2019 152
753 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z dwiema przepompowniami w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Ob 151
754 POSTANOWIENIE - „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 151
755 Obwieszczenie Wojewody - PKP 147
756 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1849P polegająca na budowie chodnika” 147
757 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego do zamieszczenia na BIP w dniu 08/11/2018 145
758 XXXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 144
759 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego skablowanie linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 141
760 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „recyklingu przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” na działce nr. ewid. 120 obręb Zielonagóra 141
761 XXXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 141
762 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 141
763 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 136
764 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 134
765 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 134
766 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 stycznia 2019 r. 134
767 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 131
768 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 131
769 Uchwały z XXXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 czerwca 2018r. 131
770 Uchwały z XXXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 16 listopada 2018r. 130
771 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 128
772 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 128
773 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 128
774 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 127
775 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 125
776 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 124
777 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku 123
778 Obwieszczenie o terminach i miejscu losowania list kandydatów na radnych 123
779 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy na rok 2019 122
780 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 122
781 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 119
782 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 118
783 Uchwały z XXXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 maja 2018r. 114
784 Uchwały z XXXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 września 2018r. 112
785 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski” 109
786 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 109
787 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. 107
788 Ostateczne kwoty subwencji na 2019r. 106
789 Uchwały 94
790 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 88
791 Uchwały z XXXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 lipca 2018r. 87
792 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 79
793 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 76
794 Statut 75
795 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 74
796 KSIĘGA REJESTROWA 73
797 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 72
798 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 70
799 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 67
800 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym na rok 2019 r. 65
801 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra 58
802 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 56
803 Uchwały z II Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2018 56
804 Ogłoszenia o przetargach - Piotrowo, Słopanowo 56
805 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2019r. 55
806 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 55
807 Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS 55
808 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Zielonagóra i Stobnicko wraz z budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Zielonagóra. 52
809 Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji rady gminy 52
810 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych na działce nr 15/2 w miejscowości Obrowo 47
811 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018 - 2023 47
812 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w m. Gaj Mały 47
813 Uchwała SO-0952/16/20/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 46
814 Uchwały z I Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2018 46
815 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 45
816 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Obrzycko za 2018 rok 44
817 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2018 ROK 44
818 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV w m. Gaj Mały oraz w m. Szamotuły 44
819 Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 42
820 Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy 42
821 Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji rady gminy 37
822 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 37
823 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 36
824 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 32
825 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 30
826 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2019 r. 29
827 Uchwała SO-0954/27/20/2019 25
828 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 24
829 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 23
830 Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S za okres 01.01.2018-31.12.2018r. 23
831 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. 18
832 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1