Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 26597
2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 6898
3 Podatek od nieruchomości 5860
4 KONKURS: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno – kulturalnego dla Gminy Obrzycko 4685
5 Skład i komisje 4120
6 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3989
7 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 3873
8 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko 3778
9 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3775
10 Akty Prawne - Dz.U. i M.P 3695
11 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko 3628
12 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo 3519
13 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA 3509
14 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 3429
15 Oświadczenia majątkowe za 2014r. 3393
16 Wzory dokumentów 3303
17 BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 3273
18 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3215
19 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym. 3182
20 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3168
21 Statut Gminy Obrzycko 3080
22 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3055
23 Zbór aktów 3021
24 Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 2993
25 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE 2937
26 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie 2915
27 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY 2884
28 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2880
29 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2850
30 Oświadczenia majątkowe za 2015r. 2793
31 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2784
32 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - II przetarg 2751
33 BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 2679
34 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO” 2634
35 Podatek od środków transportowych 2612
36 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin 2598
37 Podatek rolny 2559
38 NAPRAWA KRAWĘŻNIKÓW NA UL. ZAMKOWEJ W M. ZIELONAGÓRA 2539
39 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. 2528
40 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo 2528
41 Zarządzenia kadencja 2014-2018 2527
42 Zarządzenia 2010/2011 2521
43 Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2505
44 Formularze 2487
45 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2465
46 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym 2447
47 Zarządzenia 2012 2445
48 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko 2443
49 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2436
50 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) 2431
51 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2419
52 Wycinka drzew 2414
53 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2287
54 Ogłoszenie o wynikach naboru - Radca prawny 2287
55 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym 2273
56 Ogłoszenie o wynikach naboru 2269
57 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - koniec kadencji 2240
58 Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2210
59 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 2172
60 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2167
61 Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji 2147
62 wnioski 2133
63 Wnioski 2124
64 BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI 2120
65 Ogłoszenie o wynikach naboru - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 2119
66 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO W LATACH 2018-2019 2102
67 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze 2087
68 Gospodarowanie odpadami 2086
69 DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA 2078
70 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 2062
71 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 2060
72 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 2052
73 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko 2038
74 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2009
75 Zapytanie ofertowe: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1972
76 Wnioski 1965
77 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko 1965
78 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1961
79 Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1960
80 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo 1956
81 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel 1955
82 Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1953
83 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - początek kadencji 1952
84 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA 1940
85 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE 1928
86 Wnioski do pobrania 1926
87 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 1922
88 Procedura 1913
89 Dokumenty do pobrania 1893
90 Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1888
91 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1 1865
92 Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. 1843
93 Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1796
94 Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o. 1793
95 Podatek leśny 1765
96 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1728
97 Decyzje środowiskowe 1727
98 OBWIESZCZENIE - Hadryś 1711
99 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1697
100 Jawny Rejestr zbiorów 1696
101 Nagrania z sesji Rady Gminy Obrzycko 1685
102 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz 1629
103 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej 1613
104 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2014-2018 1608
105 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1597
106 Zarządzenia 2013 1582
107 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta 1568
108 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły 1562
109 Nabór na wolne stanowisko bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 1546
110 Wykaz danych o środowisku 1534
111 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1523
112 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. 1519
113 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer 1512
114 Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1512
115 Informacja o wynikach naboru nawolne stanowisko urzędnicze 1489
116 Harmonogram wiejskich zebrań sprawozdawczych - 2013 1482
117 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gartenholz H&H sp. z o.o. 1482
118 Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby 1475
119 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko. Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. 1465
120 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1465
121 Zarządzenia 2014 1454
122 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WOD-MAX 1452
123 Instrukcja korzystania z BIPu 1451
124 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 1451
125 POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu” 1449
126 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania - kanalizacja Jaryszewo 1421
127 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko 1419
128 Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok. 1408
129 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. 1407
130 POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1407
131 Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. 1405
132 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 1396
133 Nabór na członka komisji konkursowej. 1392
134 ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). 1384
135 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - M. Trąbczyński 1373
136 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 8.03.2013 1368
137 OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 1362
138 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014 1356
139 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 1352
140 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1346
141 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1342
142 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX) 1341
143 POSTANOWIENIE - Ireneusz Eszer 1335
144 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2013 ROK 1334
145 Polityka cookies 1328
146 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1326
147 Budżet Gminy Obrzycko 1325
148 OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki-Czarnków ZPP 1320
149 Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 1315
150 Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r. 1312
151 Wyniki naboru na realizację zadań publicznych 1301
152 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko 1291
153 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1287
154 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.07.2013 1279
155 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1277
156 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1275
157 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2013 1274
158 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN - II przetarg 1274
159 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.02.2014 1272
160 Klauzula informacyjna 1272
161 Zestawienie ofert z otwarcia przetargów 1270
162 Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. 1269
163 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki 1268
164 Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo 1268
165 Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 1266
166 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej 1264
167 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o. 1254
168 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV 1250
169 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK 1248
170 Drugi otwarty konkurs ofert 1248
171 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. 1246
172 POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1245
173 Pliki do pobrania 1245
174 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN 1245
175 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny 1244
176 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1242
177 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer 1242
178 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra 1239
179 Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2012r. 1236
180 Protokoły z wyborów Rady Gminy oraz Wójta 1235
181 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013 1233
182 Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. 1232
183 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03 września 2014 r. 1230
184 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1227
185 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY 1225
186 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1225
187 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 1218
188 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1218
189 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1217
190 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1216
191 ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1215
192 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Obrzycko 1214
193 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1212
194 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” 1209
195 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1208
196 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1208
197 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P 1207
198 Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r. 1206
199 Informacja 1205
200 Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. 1204
201 OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra 1202
202 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1199
203 Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert 1198
204 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1195
205 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1192
206 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko 1191
207 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi - 2012 1189
208 Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko 1187
209 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 1186
210 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1181
211 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 1176
212 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4) 1174
213 Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia. 1172
214 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga 185 1171
215 Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013r. 1169
216 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013 1165
217 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1164
218 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1163
219 Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2013 1160
220 Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 1159
221 Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 czerwca 2013r. 1156
222 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. 1155
223 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 1154
224 POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 1152
225 Dotacje do wymiany pieców i lub kotłów węglowych 1151
226 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2013r. 1150
227 Uchwała RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1146
228 Nabór na członka komisji konkursowej 1145
229 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1144
230 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny 1141
231 Uchwała Nr SO-0955/44/19/2014 1141
232 Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1139
233 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2014r. 1138
234 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1137
235 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1136
236 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 1136
237 XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko 1135
238 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 listopada 2013r. do 22 listopada 2013r. 1135
239 Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r. 1133
240 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra 1130
241 Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra 1127
242 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 1126
243 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: przebudowę linii energetycznej nn 1124
244 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 1122
245 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1119
246 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 1117
247 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Zielonagóra 1116
248 Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r. 1115
249 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały) 1114
250 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 - Piotrowo - Zielonagóra 1113
251 Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 czerwca 2013r. 1113
252 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1112
253 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2014 1112
254 XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko 1111
255 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/22/19/2016 1108
256 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 1105
257 Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r. 1105
258 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 1104
259 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 1103
260 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. 1102
261 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P 1102
262 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku. 1101
263 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2014 r. 1098
264 I sesja Rady Gminy Obrzycko 1097
265 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016) 1096
266 Ogłoszenie o wysokości dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015. 1094
267 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych. 1094
268 II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 1094
269 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 1093
270 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 1093
271 OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) 1092
272 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży VI/2014 1091
273 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 1090
274 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 1090
275 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU 1090
276 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1085
277 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1084
278 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania. 1084
279 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo 1079
280 Posiedzenie Komisji 1077
281 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach. 1075
282 Zarządzenie Nr 192/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1074
283 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r. 1073
284 Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 1073
285 Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014 r. 1071
286 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2014 r. 1068
287 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 1068
288 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko” 1068
289 Nabór na członka komisji konkursowej 1067
290 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV 1067
291 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo 1066
292 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 1065
293 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 1064
294 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 1064
295 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2014 1061
296 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2014 r. 1061
297 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 1057
298 GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE 1057
299 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 1845P 1053
300 III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 1052
301 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 23 października 2014 roku. 1051
302 ZAPYTANIE OFERTOWE (II) - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 1049
303 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 1048
304 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. 1047
305 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV 1046
306 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 1046
307 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa – modernizacja linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 1042
308 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1041
309 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Obrzycko 1039
310 Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Obrzycko w 2015 roku 1039
311 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1039
312 Posiedzenie Komisji 1038
313 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. 1036
314 WYKAZ decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 1035
315 XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1033
316 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 1032
317 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.09.2014 1028
318 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 1026
319 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt 1022
320 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 1019
321 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko 1017
322 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1017
323 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU - II 1016
324 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 1015
325 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŹMIN 1013
326 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2014 r 1012
327 XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1012
328 Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r. 1012
329 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 1011
330 Uchwały z II sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. 1011
331 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 1011
332 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia. 1010
333 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wr 1010
334 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 1010
335 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo 1008
336 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo 1008
337 Uchwały z III sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. 1008
338 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 02.12.2014 1003
339 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 999
340 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 996
341 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV 992
342 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 992
343 Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014r. 991
344 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 991
345 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 990
346 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych do hodowli zagrodowej trzody chlewnej w miejscowości Szczepankowo 990
347 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 989
348 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Jaryszewo 989
349 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 987
350 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko 987
351 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Obrzycko 986
352 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2 984
353 OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) 983
354 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra 983
355 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycko o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 982
356 Ognisko ptasiej grypy w powiecie szamotulskim 982
357 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 980
358 Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2014r. 977
359 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015r. 974
360 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 973
361 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obrę 971
362 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 971
363 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków 969
364 Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko o łącznej mocy elektrycznej 1,0 MW na działkach nr: 358/5, 358/4, 3375/4, 357/3 obręb Zielonagóra 968
365 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 968
366 Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz 968
367 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 968
368 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 965
369 Ogłaszenie - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. 964
370 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015 r. 963
371 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 963
372 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 963
373 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach 962
374 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 961
375 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 959
376 Obwieszczenie - spis wyborców 958
377 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 956
378 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Piotrowo 955
379 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku w formie wsparcia lub powierzenia 954
380 Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r. 953
381 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 952
382 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 951
383 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną 949
384 POSTANOWIENIE 947
385 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb 946
386 Zgromadzenia 946
387 ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski 946
388 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 września 2015 r. 944
389 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 942
390 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019 941
391 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku o wynikach losowania jednolitych dla list kandydatów na radnych. 941
392 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 941
393 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach Nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo 938
394 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art.56 ust.1 938
395 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat 937
396 Uchwały z I sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2014r. 937
397 Pismo dotyczące zamieszczonych na stronie internetowej aktów prawnych związanych z wyborami samorządowymi mającymi odbyć się w tym roku. 936
398 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 935
399 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r. 935
400 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 929
401 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko 928
402 Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2015r. 928
403 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 927
404 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 926
405 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 925
406 Uzupełnienie składu w obwodowej komisji wyborczej 924
407 Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą 921
408 Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r. 921
409 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 921
410 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 920
411 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce 368/2 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. 919
412 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko” 919
413 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 916
414 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 915
415 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 914
416 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2015 r. 912
417 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze 909
418 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 908
419 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcji betonu 907
420 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1 906
421 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2015 r. 904
422 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 904
423 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r. 903
424 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych 902
425 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 902
426 Remont kominów oraz dachu budynku pałacowego w Pęckowie 901
427 ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 900
428 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 900
429 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014r. 898
430 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 898
431 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej so.-0954/34/16/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obrzycko za rok 2014. 897
432 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 897
433 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 893
434 Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 891
435 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 891
436 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 890
437 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 889
438 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra 888
439 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015 888
440 KOREKTA - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 887
441 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r. 886
442 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 885
443 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015r. 885
444 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr 10/5 i 14 w obrębie Koźmin 885
445 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 885
446 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2015r. 882
447 XII Sesję Rady Gminy Obrzycko 881
448 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 880
449 Posiedzenie Komisji 878
450 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 878
451 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. 877
452 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. drogi wojewódzkiej nr 185 877
453 Nabór na stanowisko urzędnicze – kierownik referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Obrzycko. 876
454 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 875
455 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 872
456 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 871
457 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom 871
458 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 871
459 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 869
460 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 869
461 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 868
462 Oświadczenia majątkowe 2018 - początek kadencji 867
463 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 866
464 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 865
465 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym 865
466 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 865
467 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 863
468 OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra 863
469 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 862
470 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 860
471 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 859
472 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie 858
473 Uchwała Nr VII/54/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 czerwca 2015 r 857
474 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej - wynik naboru 857
475 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 857
476 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 854
477 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2016 r. 853
478 INFORMACJA dot. naboru na stanowisko sekretarza Gminy Obrzycko 849
479 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY OBRZYCKO 848
480 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 848
481 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 847
482 Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2015r. 845
483 Postanowienie - „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 845
484 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3 844
485 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowoś 844
486 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 843
487 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. 843
488 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 843
489 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 842
490 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej 840
491 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych we wsi Piotrowo. 839
492 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 839
493 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A 838
494 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 836
495 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 836
496 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 835
497 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 835
498 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 834
499 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 833
500 UCHWAŁA Nr XX/150/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 832
501 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2015 r. 832
502 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 831
503 ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 829
504 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 827
505 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę 827
506 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 825
507 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 6 września 2015r. 825
508 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 822
509 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 821
510 ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 818
511 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko (UE) 817
512 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 817
513 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 815
514 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 813
515 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 813
516 Uchwały z XXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017 812
517 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, 811
518 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonejgórze, stanowiących własność Gminy Obrzycko 810
519 Uchwała budżetowa 2019 810
520 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 809
521 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 808
522 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 808
523 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 806
524 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 805
525 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWO 802
526 Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki 801
527 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 r. 800
528 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 799
529 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie 797
530 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 796
531 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 27/22 oraz 2 795
532 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2015 r. 794
533 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 794
534 INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA 789
535 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 788
536 WÓJT GMINY OBRZYCKO informuje, że wszystkie wyjaśnienia informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów dotyczące zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać na stronie internetowej Państwowej 788
537 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 16 czerwca 2016r. 788
538 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 787
539 WYNIKI 787
540 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. 786
541 Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 786
542 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 785
543 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 784
544 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 783
545 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 781
546 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 781
547 Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 780
548 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari 779
549 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 779
550 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 778
551 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 778
552 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 777
553 Sesja Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018-2023 775
554 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 774
555 ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół 772
556 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz w 772
557 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 770
558 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo 770
559 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 767
560 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 766
561 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku 766
562 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Karolin. 765
563 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 764
564 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2017r. 762
565 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 761
566 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2017 761
567 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2015 rok. 760
568 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 757
569 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 757
570 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 754
571 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 753
572 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 746
573 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 745
574 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 743
575 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 742
576 Zawiadomienie RDOŚ WOO-II.420.141.2018.MZ.4 739
577 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 739
578 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016r 738
579 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia 738
580 UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023. 737
581 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 724
582 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj Mały - etap I 722
583 Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia. 722
584 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 721
585 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 719
586 Postanowienie - "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 718
587 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartały 2016 r. 716
588 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 714
589 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 712
590 Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZ GMINY OBRZYCKO 710
591 Uchwały z XXX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018 708
592 ZAWIADOMIENIE o wszczęci u postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejs 708
593 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 708
594 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Piotrowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 706
595 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 702
596 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 702
597 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 700
598 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych 698
599 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 698
600 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo 696
601 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku z dnia 10 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 694
602 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 694
603 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 694
604 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 694
605 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 688
606 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 688
607 ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko 687
608 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 686
609 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 686
610 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie 684
611 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 stycznia 2019 r. 683
612 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 683
613 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 679
614 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2019/2020 r. 679
615 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 672
616 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 672
617 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy 671
618 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 670
619 Uchwały 667
620 Nabór na członka komisji konkursowej 666
621 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 662
622 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 661
623 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe 660
624 Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce nr ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotu 659
625 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kierownika referatu gospodarki komunalnej 659
626 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 657
627 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 657
628 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 653
629 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 653
630 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na dzi 652
631 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 651
632 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 646
633 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 października 2016 645
634 Uchwała Nr SO-0953/22/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016r. 644
635 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2017r. 644
636 Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. w Gminie Obrzycko 643
637 Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko 642
638 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Jaryszewo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 642
639 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 640
640 Uchwały z XXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 kwietnia 2017r. 636
641 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo - II 636
642 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 636
643 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 635
644 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 634
645 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12 628
646 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 627
647 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 626
648 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 625
649 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 624
650 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 622
651 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 616
652 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 616
653 Obwieszczenie Wojewody - PKP 615
654 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 613
655 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 610
656 Uchwały XXXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 19 kwietnia 2018r. 609
657 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2017 608
658 KSIĘGA REJESTROWA 607
659 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 607
660 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 606
661 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 606
662 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 604
663 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek z terenu Gminy Obrzycko 604
664 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 604
665 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 599
666 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego programu współpracy na rok 2018 597
667 Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie 597
668 Uchwały z XXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 596
669 Postanowienie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo 596
670 Uchwały z XXXII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018 595
671 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2016 rok. 591
672 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 590
673 Propozycja zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gaju Małym 588
674 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) 587
675 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2018 r. 585
676 Zmiana terminu komisji wspólnej 584
677 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 584
678 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 581
679 Obwieszczenie Gminnej Komisji w Obrzycku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Obrzycko 577
680 Uchwały z XXXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 16 listopada 2018r. 575
681 Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 r. 574
682 Modernizacja SUW w Zielonejgórze 572
683 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 570
684 Uchwały z XXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 czerwca 2017 569
685 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 10 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 568
686 Uchwały z XXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 października 2017 568
687 Ogłaszanie o naborze wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 567
688 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 566
689 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 18 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Obrzycko bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 565
690 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży marzec 2019 565
691 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 563
692 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 562
693 OBWIESZCZENIE - dla zamierzenia polegającego na: budowia oświetlenia drogowego na działkach Nr 153/3; 30/2; 4/2; 96; 93/2; 92; 322/1; 322/3; 322/4; 322/5; 101 w 562
694 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Piotrowie 560
695 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania 558
696 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 556
697 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 553
698 Ogłoszenia o przetargach - Piotrowo, Słopanowo 551
699 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 551
700 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy 550
701 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 550
702 BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PODLEWANIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH, TERENÓW ZIELONYCH ORAZ NAPEŁNIANIE BASENÓW 542
703 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 542
704 Wnioski 541
705 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 540
706 XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 538
707 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 536
708 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 532
709 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 531
710 Oświadczenia majątkowe 2019 531
711 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 529
712 Statut 529
713 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo, Ordzin 528
714 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 528
715 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 525
716 Uchwały z XXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 czerwca 2017 525
717 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 522
718 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 520
719 POSTANOWIENIE - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 (obręb 0708) w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 517
720 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin, Lot B - Rokietnica - Wronki od km 18+360 do km 52,265” 517
721 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017r 517
722 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Zielonej 516
723 Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady gminy 516
724 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 514
725 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 514
726 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piot 514
727 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 513
728 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 513
729 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 513
730 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ... 511
731 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 510
732 P O S T A N O W I E N I E 506
733 Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 504
734 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 504
735 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stalowego masztu telekomunikacyjnego w m. Gaj Mały. 503
736 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 500
737 Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji rady gminy 500
738 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 498
739 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 495
740 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Słopanowie 493
741 Uchwały z XXXI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 lutego 2018 490
742 XXXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 490
743 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 489
744 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 489
745 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego 489
746 Uchwały z XXIX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 grudnia 2017 486
747 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 486
748 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 200 m) na działkach Nr 810 486
749 Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 483
750 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych (Pęckowo, Gmina Obrzycko działka nr. 152 obręb geodezyjny Dobrogostowo)” 482
751 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o. 480
752 Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowie: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie 479
753 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 9 479
754 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Gaju Małym w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnoszkolnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 476
755 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 473
756 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2017 ROK 472
757 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o przedłużeniu terminu zgłoszeń kandydatów na radnych 472
758 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z dwiema przepompowniami w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Ob 471
759 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 470
760 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 468
761 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 468
762 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 468
763 ODBIÓR I TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) UE 467
764 Przerwa w dostawie wody 467
765 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szatni sportowej w Słopanowie - Hubach 467
766 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 467
767 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 466
768 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 463
769 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z lata 461
770 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 461
771 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r. 459
772 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej 459
773 P O S T A N O W I E N I E 459
774 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 459
775 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gaju Mały 457
776 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów 455
777 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 455
778 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 455
779 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1849P polegająca na budowie chodnika” 454
780 OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. 454
781 Ostateczne kwoty subwencji na 2019r. 452
782 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 452
783 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej w Gaju Małym 451
784 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 451
785 Uchwały z XXXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 czerwca 2018r. 450
786 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 450
787 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 449
788 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 446
789 POSTANOWIENIE NR 461/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 IX 2019 446
790 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, wojewó 445
791 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 445
792 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 444
793 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 444
794 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 442
795 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 442
796 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 października 2018 r. 440
797 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018 - 2023 440
798 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla działek nr 362/5 w obrębie geodezyjnym Piotrowo oraz nr 24 w obrębie geodezyjnym Koźmin 440
799 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 439
800 Uchwały z XXXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 września 2018r. 436
801 Obwieszczenie SKO o wydaniu decyzji umarzającej dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych 435
802 Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS 433
803 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego do zamieszczenia na BIP w dniu 08/11/2018 432
804 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 431
805 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 429
806 POSTANOWIENIE - „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 427
807 XXXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 426
808 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 426
809 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej 424
810 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 423
811 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku 423
812 XXXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 422
813 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach 417
814 Uchwały z III Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2019 417
815 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo 415
816 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 414
817 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „recyklingu przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” na działce nr. ewid. 120 obręb Zielonagóra 414
818 ZAPYTANIE OFERTOWE - Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 413
819 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 412
820 Uchwały z II Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2018 408
821 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski” 408
822 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o zmianie godzin pracy komisji 407
823 Obwieszczenie o terminach i miejscu losowania list kandydatów na radnych 405
824 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 402
825 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 400
826 Uchwały z XXXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 maja 2018r. 399
827 2018 399
828 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 397
829 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 396
830 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym na rok 2019 r. 394
831 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 391
832 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego skablowanie linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 390
833 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy na rok 2019 388
834 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 388
835 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 383
836 Uchwały z XXXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 lipca 2018r. 383
837 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 379
838 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2019r. 378
839 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 377
840 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 376
841 Uchwały z I Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2018 374
842 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 373
843 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 369
844 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 365
845 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 362
846 Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji rady gminy 359
847 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Obrzycko za 2018 rok 359
848 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 356
849 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 355
850 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 353
851 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 353
852 UCHWAŁA Nr XI/117/19 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2019 roku. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 352
853 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w m. Gaj Mały 349
854 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 345
855 Ogłoszenie PKP - czasowa zmiana organizacji ruchu 345
856 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Zielonagóra i Stobnicko wraz z budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Zielonagóra. 343
857 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 342
858 Zdalna Szkoła + –wsparcie Ogólnoszkolnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 342
859 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 341
860 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. 341
861 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 340
862 Uchwała SO-0952/16/20/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 339
863 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 338
864 Uchwała SO-0954/27/20/2019 338
865 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 336
866 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2018 ROK 335
867 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 332
868 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 331
869 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 331
870 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 330
871 Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy 329
872 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV w m. Gaj Mały oraz w m. Szamotuły 329
873 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych na działce nr 15/2 w miejscowości Obrowo 328
874 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 328
875 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 324
876 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 323
877 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 323
878 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra 322
879 Deklaracja dostępności 319
880 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2019 r. 316
881 Uchwała nr V/73/2019 313
882 Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji rady gminy 313
883 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 308
884 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 307
885 Informacja o aktualnych składach i funkcjach obwodowych komisji wyborczych 306
886 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2018 rok. 306
887 Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji rady gminy 306
888 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 304
889 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. 304
890 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 303
891 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 303
892 Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S za okres 01.01.2018-31.12.2018r. 301
893 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2019 r. 301
894 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 300
895 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 299
896 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 298
897 OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 297
898 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 296
899 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE OBRZYCKO 295
900 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 295
901 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 295
902 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 295
903 Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji rady gminy 295
904 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 293
905 Obwieszenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 293
906 Uchwały z VIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.10.2019 292
907 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2019 r. 290
908 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 289
909 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej 287
910 Uchwały z IV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.04.2019 283
911 Sprzedaż samochodu strażackiego MERCEDES-BENZ 1019AF 276
912 Sprzedaż samochodu strażackiego MERCEDES-BENZ 1019AF - II ogłoszenie 275
913 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 275
914 Kalkulacja wychowania przedszkolnego 273
915 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 272
916 Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku 271
917 Taryfa cenowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 266
918 Sprzedaż samochodu strażackiego Daimler-Benz - OSP Słopanowo 262
919 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 258
920 Uchwały z VII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.09.2019 257
921 Uchwały z V Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.06.2019 255
922 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2020 rok 255
923 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 254
924 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 249
925 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 9.01.2020 247
926 XII Sesja Rady Gminy Obrzycko 246
927 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 246
928 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 246
929 Imienny wykaz głosowań radnych na IX sesji rady gminy 245
930 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 245
931 Imienny wykaz głosowań radnych na XI sesji rady gminy 244
932 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019 243
933 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 237
934 Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji rady gminy 237
935 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku 235
936 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 235
937 Petycja 14.12.2020 r. - Piotr Sterkowski w sprawie masowych szczepień na COVID-19 235
938 SKŁAD KOMISJI I GODZINY OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH 234
939 Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji rady gminy 232
940 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 223
941 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 219
942 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 218
943 Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji rady gminy 218
944 Uchwały z VI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 7.08.2019 217
945 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 216
946 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 215
947 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020 213
948 2019 212
949 Petycja 14.12.2020 - Arkadiusz Rakoczy 211
950 Sprawozdanie finansowe za 2019r. 211
951 Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji rady gminy 210
952 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 207
953 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 207
954 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 15.11.2019 206
955 Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Obrzycku w okresie stanu zagrożenia epidemii. 204
956 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 202
957 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor d.s. inwestycji i środków zewnętrznych 202
958 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym. 201
959 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 201
960 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 201
961 Dokumenty do pobrania 196
962 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 5.12.2019 196
963 Nabór na rachmistrza spisowego 193
964 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2019 ROK 193
965 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 192
966 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r 192
967 Informacja wójta odnośnie godzin i sposobów zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 190
968 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 188
969 Informacja o zgromadzeniu - Protest o obniżenie tonażu pojazdów samochodowych i poprawy bezpieczeństwa na ulicy Wiejskiej, na drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Zielonagóra gmina Obrzycko 187
970 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 185
971 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Pana Arkadiusza Rakoczego z dnia 14.12.2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 184
972 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Obrzycko i jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko w okresie od dnia 29.12.2020 r. do dnia 31.12.2023 r. 183
973 ZARZĄDZENIE Nr 138/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 października 2020 r. 183
974 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 182
975 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2019 ROK 182
976 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 6.03.2020 177
977 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku 176
978 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 marca 2020 roku 175
979 Informacja dotycząca przebiegu postępowania w przedmiocie petycji Pana Arkadiusza Rakoczego 175
980 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.10.2020r. 174
981 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r. 168
982 ZARZĄDZENIE Nr 87/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podsta 165
983 Uchwała Nr SO-0954/30/20/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2020 r. 164
984 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 88/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie : określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie ucznia do pierwszej klasy szko 163
985 Zarządzenie - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarzą 162
986 Imienny wykaz głosowań radnych na XIII sesji rady gminy 162
987 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 161
988 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 160
989 Informacja o miejscach przechowywania książek wpisów myśliwych 159
990 Petycja Nr 1/2021 z dnia 08.02.2021 r. wnoszący Krzysztof Kukliński w sprawie: 1. przygotowania komunikatu lub uchwały dla gminnych mediów społecznościowych oraz lokalnej prasy; 2. stworzenie pakietu profilaktycznego dla osób starszych (suplementacja wit 159
991 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym. 159
992 Zarządzenie Nr 99 /2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 r w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 82/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z bu 158
993 Imienny wykaz głosowań radnych na XIV sesji rady gminy 157
994 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Słopanowo i zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa sołectwa Słopanowo. 154
995 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 153
996 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2020/2021 153
997 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 3 MW 151
998 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. 149
999 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 5/2 i 5/3 w obrębie geodezyjnym Piotrowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 149
1000 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 148
1001 POSTANOWIENIE NR 117/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 145
1002 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 143
1003 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II z dnia 10 czerwca 2020 r. 143
1004 POSTANOWIENIE - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 199 w obrębie geodezyjnym Koźmin, Gmina Obrzycko 140
1005 Imienny wykaz głosowania radnych na XV sesji rady gminy 140
1006 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 140
1007 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II 140
1008 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.09.2020r. 135
1009 Nabór na rachmistrza spisowego 130
1010 GODZINY OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH - II TURA 129
1011 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 129
1012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Obrzycko 126
1013 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 125
1014 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektów miejscowych planów zagospodaro 124
1015 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 124
1016 Imienny wykaz głosowania radnych na XVI sesji rady gminy 120
1017 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 119
1018 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 3.08.2020r. 119
1019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 117
1020 Uchwały RIO w sprawie budżetu, WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu na 2021 rok 115
1021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 115
1022 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 171; 210/10 i 211/7 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko. 114
1023 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdania 114
1024 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 113
1025 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 112
1026 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 112
1027 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 111
1028 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 110
1029 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 110
1030 Sprawozdanie budżetowe Gminy Obrzycko za okres 01.01.2020-30.09.2020 108
1031 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 107
1032 Imienny wykaz głosowania radnych na XVII sesji rady gminy 107
1033 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 23 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. 103
1034 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 100
1035 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko w okresie 01.01.2020-30.09.2020 100
1036 Imienny wykaz głosowania radnych na XVIII sesji rady gminy 98
1037 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 94
1038 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2019 ROK 93
1039 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 93
1040 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.11.2020r. 91
1041 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 90
1042 Uchwała budżetowa na rok 2021 87
1043 Imienny wykaz głosowania radnych na XIX sesji rady gminy 87
1044 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 86
1045 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Obrzycko w roku 2020 81
1046 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14.12.2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 78
1047 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OBRZYCKO W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKORZYSTANIA PLANU FINANSOWEGO 77
1048 Uchwała Nr SO 0953 30 20 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o informacji z przebiegu wykorzystania budżetu Gminy Obrzycko za I półrocze 2020r 77
1049 Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie masowych szczepień 77
1050 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 75
1051 Informacja w sprawie przebiegu postępowania w przedmiocie petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14.12.2020 r. w sprawie masowych szczepień na COVID-19 74
1052 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.01.2021r. 70
1053 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 70
1054 Opinia komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie petycji Pana Arkadiusza Rakoczego z dnia 14.12.2020 r 69
1055 Uchwała SO-20/0951/162/2021 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Obrzycko 68
1056 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 68
1057 Informacja o wynikach naboru - inspektor d.s. inwestycji i środków zewnętrznych 66
1058 Informacja w sprawie wycofania petycji Nr 1/2021 z dnia 08.02.2021 r. 65
1059 Uchwała - Wieloletnia Prognoza Finansowe Gminy Obrzycko na lata 2021-2030 63
1060 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 61
1061 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 60
1062 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 59
1063 Deklaracja na odpady komunalne. 59
1064 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2021 55
1065 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2020 54
1066 Uchwała SO-20/0951/161/2021 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Obrzycko w 2021 r. 53
1067 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 52
1068 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 51
1069 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021: 50
1070 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.12.2020r. 48
1071 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 48
1072 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 47
1073 Imienny wykaz głosowania radnych na XXI sesji rady gminy 45
1074 Imienny wykaz głosowania radnych na XX sesji rady gminy 38
1075 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 36
1076 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 22.03.2021r. 34
1077 Imienny wykaz głosowania radnych na XXII sesji rady gminy 27
1078 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy strażnicy OSP. 23
1079 Informacja z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020 20
1080 Sprawozdania budżetowe gminy za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 19
1081 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 18
1082 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o przebiegu wykonania budżetu, o realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz o kształtowaniu się WPF, o przebiegu wykorzystania planu finansowego gminnej instytucji kultury, o stanie mienia komunalnego za rok 2020. 17
1083 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 9
1084 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 7
1085 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1