Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Rynek 19

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 13529
2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 4867
3 Podatek od nieruchomości 3941
4 Oświadczenia majątkowe za 2012r. 3451
5 KONKURS: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno – kulturalnego dla Gminy Obrzycko 3069
6 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 2729
7 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 2714
8 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo 2671
9 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 2650
10 Skład i komisje 2520
11 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko 2505
12 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko 2376
13 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA 2349
14 Oświadczenia majątkowe za 2014r. 2273
15 Oświadczenia majątkowe za 2013r. 2273
16 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE 2185
17 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie 2182
18 BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 2178
19 Akty Prawne - Dz.U. i M.P 2108
20 Zbór aktów 2013
21 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - II przetarg 1889
22 Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 1876
23 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym. 1844
24 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę 1843
25 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY 1830
26 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1821
27 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO” 1799
28 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1798
29 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1791
30 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 1743
31 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1731
32 Statut Gminy Obrzycko 1718
33 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 1713
34 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym 1712
35 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin 1686
36 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) 1685
37 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1676
38 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym 1669
39 Zarządzenia 2012 1628
40 Ogłoszenie o wynikach naboru 1611
41 Podatek rolny 1588
42 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze 1567
43 Wycinka drzew 1564
44 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. 1562
45 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym o wydajności Qśred=150m3 na dobę 1523
46 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 1491
47 Zarządzenia kadencja 2014-2018 1488
48 Oświadczenia majątkowe za 2015r. 1447
49 Ogłoszenie o wynikach naboru - Radca prawny 1437
50 Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji 1425
51 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1424
52 NAPRAWA KRAWĘŻNIKÓW NA UL. ZAMKOWEJ W M. ZIELONAGÓRA 1396
53 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko 1375
54 BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI 1370
55 Gospodarowanie odpadami 1350
56 Wzory dokumentów 1335
57 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - koniec kadencji 1334
58 Ogłoszenie o wynikach naboru - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1333
59 Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. 1326
60 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1299
61 Zarządzenia 2010/2011 1295
62 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 1277
63 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 1265
64 Podatek od środków transportowych 1255
65 Formularze 1189
66 DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA 1187
67 Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1178
68 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 1170
69 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel 1161
70 Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1158
71 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - początek kadencji 1145
72 Podatek leśny 1133
73 Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o. 1131
74 OBWIESZCZENIE - Hadryś 1125
75 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1118
76 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 1090
77 Harmonogram wiejskich zebrań sprawozdawczych - 2013 1089
78 Procedura 1069
79 Decyzje środowiskowe 1056
80 Dokumenty do pobrania 1054
81 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz 1051
82 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 1048
83 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko 1047
84 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta 1042
85 Wnioski do pobrania 1037
86 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły 1033
87 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo 1031
88 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. 1013
89 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. 981
90 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gartenholz H&H sp. z o.o. 979
91 Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 976
92 Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 976
93 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania - kanalizacja Jaryszewo 963
94 Wnioski 963
95 Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. 953
96 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 952
97 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 949
98 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer 946
99 Zarządzenia 2013 945
100 BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 945
101 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA 944
102 Instrukcja korzystania z BIPu 930
103 POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 930
104 OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 928
105 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko 920
106 wnioski 919
107 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 918
108 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 8.03.2013 907
109 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - M. Trąbczyński 885
110 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 883
111 Nabór na członka komisji konkursowej. 877
112 Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok. 875
113 ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). 871
114 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 863
115 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.07.2013 859
116 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o. 850
117 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2013 ROK 849
118 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014 849
119 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 847
120 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WOD-MAX 839
121 Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r. 838
122 POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu” 838
123 Wyniki naboru na realizację zadań publicznych 837
124 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX) 834
125 POSTANOWIENIE - Ireneusz Eszer 824
126 Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. 824
127 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2013 821
128 Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo 820
129 Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 815
130 POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 813
131 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 808
132 Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. 806
133 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. 803
134 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.02.2014 799
135 Pliki do pobrania 796
136 Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2012r. 794
137 Jawny Rejestr zbiorów 789
138 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 788
139 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 782
140 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV 781
141 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 779
142 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013 779
143 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 778
144 Wykaz danych o środowisku 776
145 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 774
146 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 771
147 Polityka cookies 770
148 Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia. 767
149 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra 767
150 ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 766
151 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 763
152 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi - 2012 762
153 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK 757
154 Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. 757
155 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 755
156 Zestawienie ofert z otwarcia przetargów 754
157 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 751
158 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 750
159 Nabór na członka komisji konkursowej 746
160 Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 745
161 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03 września 2014 r. 744
162 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 743
163 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 739
164 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej 739
165 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 737
166 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 737
167 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko 733
168 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny 732
169 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer 731
170 OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki-Czarnków ZPP 730
171 Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert 728
172 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny 725
173 OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra 724
174 Uchwała RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 723
175 Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013r. 721
176 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 721
177 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P 719
178 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 719
179 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2013r. 719
180 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki 716
181 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1 714
182 Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 czerwca 2013r. 713
183 Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r. 712
184 Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 czerwca 2013r. 712
185 Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2013 709
186 OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) 707
187 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 - Piotrowo - Zielonagóra 707
188 Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r. 707
189 Drugi otwarty konkurs ofert 705
190 Zarządzenia 2014 705
191 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. 702
192 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. 699
193 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 697
194 Wnioski 695
195 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 listopada 2013r. do 22 listopada 2013r. 694
196 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 694
197 Informacja 691
198 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 689
199 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” 688
200 Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 685
201 Budżet Gminy Obrzycko 683
202 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2014r. 682
203 Uchwała Nr SO-0955/44/19/2014 680
204 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 680
205 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 676
206 Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r. 673
207 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4) 671
208 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga 185 669
209 POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 667
210 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2014 r. 663
211 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 663
212 Protokoły z wyborów Rady Gminy oraz Wójta 663
213 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 662
214 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 660
215 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/22/19/2016 658
216 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 658
217 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 656
218 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. 655
219 XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko 655
220 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo 654
221 XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko 654
222 Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 654
223 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 650
224 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013 649
225 Zapytanie ofertowe: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 649
226 Zarządzenie Nr 192/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 646
227 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych. 644
228 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Zielonagóra 642
229 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2014 641
230 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży VI/2014 640
231 Ogłoszenie o wysokości dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015. 639
232 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra 639
233 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 639
234 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P 639
235 Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 639
236 II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 638
237 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 636
238 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały) 633
239 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 627
240 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE 626
241 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 625
242 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV 622
243 Nabór na członka komisji konkursowej 620
244 Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r. 620
245 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 616
246 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2014 r. 616
247 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo 615
248 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach. 615
249 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 614
250 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV 613
251 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 611
252 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 1845P 611
253 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 611
254 GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE 610
255 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: przebudowę linii energetycznej nn 610
256 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. 608
257 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 608
258 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 607
259 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 603
260 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo 603
261 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa – modernizacja linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 602
262 Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Obrzycko w 2015 roku 600
263 I sesja Rady Gminy Obrzycko 599
264 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 598
265 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 598
266 Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014 r. 597
267 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2014 596
268 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 594
269 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt 594
270 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku. 591
271 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 590
272 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko 589
273 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 587
274 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko” 586
275 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 586
276 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2014 r 585
277 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2014 r. 584
278 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 23 października 2014 roku. 582
279 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 580
280 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV 580
281 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2014-2018 579
282 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 579
283 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 572
284 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 571
285 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r. 571
286 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 570
287 III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 570
288 Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r. 569
289 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych do hodowli zagrodowej trzody chlewnej w miejscowości Szczepankowo 568
290 XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko 568
291 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 566
292 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko 566
293 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Obrzycko 564
294 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania. 563
295 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.09.2014 562
296 Posiedzenie Komisji 562
297 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia. 559
298 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Obrzycko 559
299 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Piotrowo 558
300 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycko o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 556
301 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015r. 555
302 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 552
303 Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2014r. 552
304 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 02.12.2014 550
305 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wr 550
306 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 549
307 Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz 549
308 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku o wynikach losowania jednolitych dla list kandydatów na radnych. 548
309 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo 546
310 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 546
311 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 545
312 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 545
313 Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014r. 545
314 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 544
315 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra 543
316 Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r. 542
317 OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) 542
318 Posiedzenie Komisji 541
319 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art.56 ust.1 539
320 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 538
321 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 536
322 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 532
323 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 532
324 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 531
325 XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 531
326 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko 531
327 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 530
328 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 530
329 Ogłaszenie - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. 530
330 Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko o łącznej mocy elektrycznej 1,0 MW na działkach nr: 358/5, 358/4, 3375/4, 357/3 obręb Zielonagóra 528
331 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach 526
332 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Jaryszewo 526
333 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce 368/2 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. 525
334 Pismo dotyczące zamieszczonych na stronie internetowej aktów prawnych związanych z wyborami samorządowymi mającymi odbyć się w tym roku. 525
335 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko 521
336 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 520
337 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 519
338 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków 518
339 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 516
340 Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r. 516
341 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 516
342 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015 r. 515
343 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 513
344 Uchwały z III sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. 513
345 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach Nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo 513
346 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 512
347 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko” 512
348 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat 510
349 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 510
350 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 508
351 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r. 503
352 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 503
353 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku w formie wsparcia lub powierzenia 502
354 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 499
355 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 498
356 Uchwały z II sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. 498
357 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 496
358 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 495
359 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obrę 493
360 ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 493
361 Obwieszczenie - spis wyborców 492
362 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 491
363 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2015 r. 491
364 Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2015r. 490
365 Uzupełnienie składu w obwodowej komisji wyborczej 489
366 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 września 2015 r. 488
367 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016) 486
368 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2015 r. 486
369 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1 486
370 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych 486
371 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 486
372 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 485
373 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie 483
374 Uchwały z I sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2014r. 482
375 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo 480
376 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 479
377 Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą 479
378 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 479
379 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 479
380 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 477
381 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 475
382 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra 471
383 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcji betonu 468
384 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015r. 467
385 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 467
386 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 467
387 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb 466
388 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2015r. 465
389 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r. 464
390 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019 458
391 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 456
392 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 453
393 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014r. 452
394 Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 451
395 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 451
396 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 449
397 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r. 446
398 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 446
399 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 443
400 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 443
401 OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra 442
402 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO W LATACH 2018-2019 442
403 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. 441
404 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną 440
405 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 438
406 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 437
407 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2015 r. 436
408 Posiedzenie Komisji 436
409 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 434
410 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 434
411 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę 433
412 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 433
413 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 432
414 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. drogi wojewódzkiej nr 185 429
415 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 428
416 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej so.-0954/34/16/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obrzycko za rok 2014. 427
417 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 424
418 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowoś 420
419 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 418
420 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015 415
421 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 415
422 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2016 r. 415
423 XII Sesję Rady Gminy Obrzycko 413
424 ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski 412
425 Uchwała Nr VII/54/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 czerwca 2015 r 411
426 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 410
427 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 409
428 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 408
429 Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2015r. 408
430 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 407
431 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 407
432 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 406
433 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 6 września 2015r. 406
434 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie 406
435 Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko 405
436 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3 405
437 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. 404
438 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY 401
439 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 401
440 WÓJT GMINY OBRZYCKO informuje, że wszystkie wyjaśnienia informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów dotyczące zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać na stronie internetowej Państwowej 400
441 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 399
442 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr 10/5 i 14 w obrębie Koźmin 398
443 ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 396
444 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 396
445 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2 395
446 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom 394
447 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 394
448 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 393
449 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 392
450 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 391
451 POSTANOWIENIE 390
452 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 389
453 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 388
454 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 388
455 ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 385
456 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 385
457 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A 380
458 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 379
459 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 378
460 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 377
461 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 374
462 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym 373
463 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 370
464 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 369
465 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 369
466 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2015 r. 366
467 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 366
468 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 365
469 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 363
470 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 27/22 oraz 2 362
471 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 361
472 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 360
473 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2015 rok. 357
474 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 356
475 UCHWAŁA Nr XX/150/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 351
476 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz w 350
477 Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki 348
478 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 348
479 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 345
480 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 344
481 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 16 czerwca 2016r. 340
482 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonejgórze, stanowiących własność Gminy Obrzycko 335
483 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. 331
484 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, 330
485 KOREKTA - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 324
486 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 323
487 Zgromadzenia 322
488 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 r. 322
489 Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 322
490 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia 320
491 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 319
492 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 318
493 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo 314
494 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 314
495 Informacja o wynikach naboru nawolne stanowisko urzędnicze 314
496 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 307
497 Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 306
498 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 305
499 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 305
500 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 302
501 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 301
502 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 301
503 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 297
504 ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół 296
505 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 295
506 Oświadczenia majątkowe za 2016r. 294
507 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 293
508 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 291
509 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 290
510 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari 286
511 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 280
512 Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia. 275
513 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 273
514 Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce nr ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotu 271
515 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 270
516 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 270
517 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 268
518 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 266
519 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 265
520 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 265
521 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 263
522 INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA 262
523 Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby 262
524 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 262
525 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 259
526 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016r 259
527 UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023. 257
528 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN - II przetarg 257
529 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 257
530 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 254
531 Postanowienie - "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 254
532 Postanowienie - „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 253
533 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 251
534 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartały 2016 r. 251
535 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 250
536 Uchwała Nr SO-0953/22/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016r. 247
537 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 247
538 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2017 247
539 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 242
540 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 242
541 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 238
542 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 237
543 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 236
544 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN 235
545 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 235
546 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 231
547 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 221
548 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 217
549 Nabór na członka komisji konkursowej 214
550 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 212
551 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych we wsi Piotrowo. 205
552 ZAWIADOMIENIE o wszczęci u postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejs 205
553 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 października 2016 204
554 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 198
555 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 198
556 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 195
557 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 192
558 ZAPYTANIE OFERTOWE (II) - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 188
559 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 187
560 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 186
561 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 182
562 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Piotrowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 178
563 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 177
564 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 174
565 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 171
566 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 161
567 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 161
568 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2017r. 155
569 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Jaryszewo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 155
570 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 152
571 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 148
572 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 147
573 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 144
574 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 143
575 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 141
576 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 137
577 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 135
578 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2017r. 134
579 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 133
580 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2017 133
581 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej 133
582 Uchwały z XXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 kwietnia 2017r. 132
583 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 131
584 Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. w Gminie Obrzycko 130
585 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2016 rok. 130
586 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 127
587 XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 126
588 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 114
589 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 113
590 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 112
591 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 109
592 Uchwały z XXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 czerwca 2017 108
593 Postanowienie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo 107
594 Uchwały z XXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 czerwca 2017 106
595 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 105
596 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Piotrowie 104
597 Uchwały z XXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017 103
598 Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko 99
599 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 97
600 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 97
601 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 95
602 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 95
603 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 95
604 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 95
605 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego programu współpracy na rok 2018 94
606 Zmiana terminu komisji wspólnej 93
607 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 92
608 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 91
609 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 91
610 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Słopanowie 91
611 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 91
612 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 90
613 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 90
614 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 88
615 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 87
616 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 87
617 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 87
618 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 86
619 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 86
620 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 85
621 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 83
622 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 78
623 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12 76
624 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 76
625 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 75
626 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Zielonej 74
627 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 73
628 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego 72
629 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 72
630 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 71
631 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 69
632 Uchwały z XXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 października 2017 69
633 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 67
634 OBWIESZCZENIE - dla zamierzenia polegającego na: budowia oświetlenia drogowego na działkach Nr 153/3; 30/2; 4/2; 96; 93/2; 92; 322/1; 322/3; 322/4; 322/5; 101 w 66
635 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z lata 65
636 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 64
637 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 61
638 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 60
639 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 59
640 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 59
641 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o. 59
642 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 200 m) na działkach Nr 810 55
643 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 55
644 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Karolin. 55
645 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017r 55
646 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 54
647 Uchwały z XXXI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 lutego 2018 52
648 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej 52
649 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 51
650 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piot 51
651 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 49
652 Uchwały z XXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 48
653 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 9 47
654 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 47
655 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 44
656 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 43
657 Uchwały z XXX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018 43
658 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 42
659 Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 r. 40
660 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 39
661 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej 39
662 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze 35
663 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szatni sportowej w Słopanowie - Hubach 34
664 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 28
665 Uchwały z XXIX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 grudnia 2017 19
666 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1