Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 26106
2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 6816
3 Podatek od nieruchomości 5669
4 KONKURS: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno – kulturalnego dla Gminy Obrzycko 4619
5 Skład i komisje 4015
6 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3882
7 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 3817
8 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3730
9 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko 3722
10 Akty Prawne - Dz.U. i M.P 3614
11 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko 3575
12 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo 3464
13 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA 3459
14 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 3323
15 Oświadczenia majątkowe za 2014r. 3300
16 BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 3222
17 Wzory dokumentów 3112
18 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3099
19 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym. 3089
20 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3023
21 Statut Gminy Obrzycko 3000
22 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2984
23 Zbór aktów 2964
24 Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 2935
25 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE 2894
26 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie 2879
27 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY 2825
28 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2807
29 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2795
30 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2731
31 Oświadczenia majątkowe za 2015r. 2695
32 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - II przetarg 2694
33 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO” 2571
34 BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 2565
35 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin 2554
36 Podatek od środków transportowych 2526
37 NAPRAWA KRAWĘŻNIKÓW NA UL. ZAMKOWEJ W M. ZIELONAGÓRA 2488
38 Podatek rolny 2482
39 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. 2479
40 Zarządzenia kadencja 2014-2018 2461
41 Zarządzenia 2010/2011 2451
42 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo 2435
43 Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2423
44 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2418
45 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2401
46 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym 2399
47 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) 2379
48 Zarządzenia 2012 2378
49 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2357
50 Wycinka drzew 2353
51 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko 2353
52 Formularze 2327
53 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym 2238
54 Ogłoszenie o wynikach naboru - Radca prawny 2227
55 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2224
56 Ogłoszenie o wynikach naboru 2224
57 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - koniec kadencji 2190
58 Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2123
59 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2119
60 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 2110
61 Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji 2104
62 BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI 2085
63 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO W LATACH 2018-2019 2054
64 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze 2051
65 Ogłoszenie o wynikach naboru - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 2044
66 Wnioski 2039
67 DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA 2035
68 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 2017
69 Gospodarowanie odpadami 2015
70 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 2012
71 wnioski 2003
72 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 2002
73 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko 1988
74 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1965
75 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko 1930
76 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo 1919
77 Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1910
78 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel 1904
79 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - początek kadencji 1902
80 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA 1902
81 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1894
82 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 1890
83 Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1882
84 Zapytanie ofertowe: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1879
85 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE 1859
86 Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1853
87 Wnioski 1848
88 Wnioski do pobrania 1843
89 Procedura 1842
90 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1 1833
91 Dokumenty do pobrania 1817
92 Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. 1807
93 Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o. 1755
94 Podatek leśny 1701
95 Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1694
96 Decyzje środowiskowe 1692
97 OBWIESZCZENIE - Hadryś 1676
98 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1662
99 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1656
100 Jawny Rejestr zbiorów 1648
101 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz 1593
102 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2014-2018 1550
103 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej 1542
104 Nagrania z sesji Rady Gminy Obrzycko 1541
105 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta 1536
106 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły 1528
107 Zarządzenia 2013 1497
108 Wykaz danych o środowisku 1490
109 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1487
110 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. 1486
111 Nabór na wolne stanowisko bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 1483
112 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1481
113 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer 1474
114 Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1458
115 Harmonogram wiejskich zebrań sprawozdawczych - 2013 1450
116 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gartenholz H&H sp. z o.o. 1447
117 Informacja o wynikach naboru nawolne stanowisko urzędnicze 1435
118 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1431
119 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WOD-MAX 1418
120 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 1417
121 Instrukcja korzystania z BIPu 1416
122 POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu” 1416
123 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania - kanalizacja Jaryszewo 1386
124 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko 1382
125 Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok. 1379
126 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko. Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. 1375
127 Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. 1374
128 POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1373
129 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. 1373
130 Zarządzenia 2014 1364
131 Nabór na członka komisji konkursowej. 1360
132 Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby 1358
133 ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). 1344
134 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 8.03.2013 1336
135 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - M. Trąbczyński 1335
136 OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 1330
137 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014 1318
138 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 1318
139 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1312
140 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1309
141 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 1308
142 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX) 1306
143 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2013 ROK 1305
144 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1294
145 POSTANOWIENIE - Ireneusz Eszer 1291
146 Budżet Gminy Obrzycko 1290
147 Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r. 1280
148 OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki-Czarnków ZPP 1279
149 Polityka cookies 1278
150 Wyniki naboru na realizację zadań publicznych 1268
151 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko 1258
152 Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 1257
153 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1254
154 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.07.2013 1246
155 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1243
156 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki 1240
157 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.02.2014 1239
158 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2013 1239
159 Zestawienie ofert z otwarcia przetargów 1238
160 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1238
161 Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. 1236
162 Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 1234
163 Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo 1233
164 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej 1225
165 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o. 1224
166 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV 1222
167 POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1216
168 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK 1216
169 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN - II przetarg 1215
170 Pliki do pobrania 1213
171 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. 1212
172 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1210
173 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny 1210
174 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer 1208
175 Protokoły z wyborów Rady Gminy oraz Wójta 1206
176 Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2012r. 1203
177 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013 1202
178 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra 1200
179 Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. 1200
180 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03 września 2014 r. 1198
181 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN 1193
182 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1192
183 Drugi otwarty konkurs ofert 1190
184 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1187
185 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1185
186 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1185
187 ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1183
188 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 1183
189 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1180
190 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P 1176
191 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1176
192 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1175
193 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1175
194 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” 1174
195 Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r. 1172
196 Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. 1172
197 Informacja 1170
198 OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra 1169
199 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY 1167
200 Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert 1167
201 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1166
202 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1163
203 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi - 2012 1158
204 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko 1156
205 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 1156
206 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1153
207 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4) 1142
208 Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko 1141
209 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga 185 1140
210 Klauzula informacyjna 1138
211 Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia. 1138
212 Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013r. 1135
213 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1134
214 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013 1134
215 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1131
216 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Obrzycko 1129
217 Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2013 1128
218 Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 1123
219 POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 1122
220 Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 czerwca 2013r. 1122
221 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 1121
222 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. 1120
223 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2013r. 1118
224 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1118
225 Uchwała RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1117
226 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny 1114
227 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1112
228 Nabór na członka komisji konkursowej 1111
229 Uchwała Nr SO-0955/44/19/2014 1109
230 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 1104
231 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1104
232 XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko 1104
233 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2014r. 1104
234 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 listopada 2013r. do 22 listopada 2013r. 1103
235 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra 1103
236 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1102
237 Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r. 1099
238 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: przebudowę linii energetycznej nn 1092
239 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 1091
240 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1089
241 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 1086
242 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Zielonagóra 1084
243 Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r. 1084
244 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 1082
245 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały) 1081
246 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1081
247 Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 czerwca 2013r. 1081
248 XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko 1081
249 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 - Piotrowo - Zielonagóra 1079
250 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2014 1079
251 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 1076
252 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/22/19/2016 1075
253 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 1074
254 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 1072
255 Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r. 1072
256 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. 1072
257 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016) 1067
258 Ogłoszenie o wysokości dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015. 1066
259 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku. 1066
260 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P 1066
261 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2014 r. 1065
262 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych. 1063
263 I sesja Rady Gminy Obrzycko 1063
264 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 1061
265 II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 1059
266 OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) 1059
267 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 1056
268 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1055
269 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży VI/2014 1055
270 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania. 1054
271 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1053
272 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo 1051
273 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach. 1046
274 Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 1044
275 Dotacje do wymiany pieców i lub kotłów węglowych 1044
276 Zarządzenie Nr 192/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1041
277 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 1040
278 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 1039
279 Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014 r. 1039
280 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2014 r. 1038
281 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko” 1038
282 Nabór na członka komisji konkursowej 1037
283 Posiedzenie Komisji 1036
284 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV 1035
285 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo 1035
286 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r. 1034
287 Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra 1034
288 Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1034
289 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 1033
290 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 1032
291 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 1032
292 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 1031
293 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2014 1028
294 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 1028
295 GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE 1027
296 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2014 r. 1026
297 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 1845P 1023
298 III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 1017
299 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 23 października 2014 roku. 1017
300 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 1016
301 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV 1016
302 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. 1014
303 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1012
304 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1010
305 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa – modernizacja linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 1010
306 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Obrzycko 1009
307 Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Obrzycko w 2015 roku 1008
308 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. 1006
309 Posiedzenie Komisji 1004
310 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 1003
311 XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1000
312 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 998
313 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.09.2014 996
314 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt 991
315 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko 988
316 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 987
317 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 987
318 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 985
319 ZAPYTANIE OFERTOWE (II) - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 985
320 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU 984
321 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 983
322 Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r. 981
323 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2014 r 980
324 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wr 980
325 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 978
326 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia. 978
327 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 977
328 Uchwały z II sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. 976
329 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo 976
330 XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 973
331 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo 973
332 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 971
333 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 02.12.2014 970
334 Uchwały z III sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. 969
335 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 966
336 WYKAZ decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 965
337 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV 964
338 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 963
339 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 962
340 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŹMIN 962
341 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 960
342 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 960
343 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych do hodowli zagrodowej trzody chlewnej w miejscowości Szczepankowo 959
344 Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014r. 959
345 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 956
346 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko 956
347 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 954
348 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Obrzycko 954
349 OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) 954
350 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Jaryszewo 953
351 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra 952
352 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycko o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 951
353 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2 948
354 Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2014r. 947
355 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 947
356 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 945
357 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obrę 942
358 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 940
359 Ognisko ptasiej grypy w powiecie szamotulskim 940
360 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015r. 940
361 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 939
362 Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko o łącznej mocy elektrycznej 1,0 MW na działkach nr: 358/5, 358/4, 3375/4, 357/3 obręb Zielonagóra 939
363 Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz 938
364 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 938
365 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków 937
366 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 936
367 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 935
368 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 935
369 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach 934
370 Ogłaszenie - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. 934
371 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 932
372 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015 r. 932
373 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 929
374 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 929
375 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku w formie wsparcia lub powierzenia 923
376 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 922
377 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Piotrowo 922
378 Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r. 922
379 Obwieszczenie - spis wyborców 922
380 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 920
381 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 919
382 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb 917
383 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną 915
384 POSTANOWIENIE 914
385 ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski 912
386 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 911
387 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 910
388 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art.56 ust.1 910
389 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 września 2015 r. 910
390 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku o wynikach losowania jednolitych dla list kandydatów na radnych. 909
391 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019 908
392 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach Nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo 907
393 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat 906
394 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 905
395 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU - II 905
396 Uchwały z I sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2014r. 903
397 Pismo dotyczące zamieszczonych na stronie internetowej aktów prawnych związanych z wyborami samorządowymi mającymi odbyć się w tym roku. 902
398 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 901
399 Zgromadzenia 900
400 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r. 900
401 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko 896
402 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 896
403 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 895
404 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 895
405 Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2015r. 893
406 Uzupełnienie składu w obwodowej komisji wyborczej 893
407 Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą 891
408 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko” 890
409 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce 368/2 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. 889
410 Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r. 888
411 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 887
412 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 884
413 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 883
414 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2015 r. 879
415 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 879
416 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcji betonu 876
417 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 875
418 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 875
419 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2015 r. 875
420 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1 874
421 ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 869
422 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych 869
423 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r. 869
424 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 868
425 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014r. 867
426 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 866
427 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 866
428 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 864
429 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze 863
430 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej so.-0954/34/16/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obrzycko za rok 2014. 862
431 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra 861
432 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 861
433 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 861
434 Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 860
435 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 859
436 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 859
437 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 858
438 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r. 857
439 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015r. 855
440 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr 10/5 i 14 w obrębie Koźmin 854
441 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 852
442 XII Sesję Rady Gminy Obrzycko 852
443 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 852
444 KOREKTA - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 851
445 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2015r. 850
446 Posiedzenie Komisji 847
447 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 846
448 Remont kominów oraz dachu budynku pałacowego w Pęckowie 844
449 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. drogi wojewódzkiej nr 185 843
450 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 843
451 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015 843
452 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. 843
453 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 838
454 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 837
455 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 837
456 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom 836
457 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 836
458 OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra 835
459 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym 832
460 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 832
461 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 832
462 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 829
463 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie 828
464 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 828
465 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 828
466 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 826
467 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 825
468 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 824
469 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 823
470 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 823
471 Uchwała Nr VII/54/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 czerwca 2015 r 821
472 Oświadczenia majątkowe 2018 - początek kadencji 821
473 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2016 r. 820
474 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 818
475 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 818
476 Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2015r. 814
477 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowoś 814
478 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 813
479 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3 812
480 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 810
481 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 809
482 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. 809
483 Postanowienie - „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 807
484 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 807
485 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A 806
486 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 805
487 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej 805
488 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY OBRZYCKO 804
489 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 803
490 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 803
491 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 802
492 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 802
493 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 801
494 UCHWAŁA Nr XX/150/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 801
495 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 800
496 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej - wynik naboru 798
497 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2015 r. 798
498 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych we wsi Piotrowo. 798
499 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę 797
500 ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 797
501 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 797
502 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 796
503 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 794
504 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 793
505 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 6 września 2015r. 793
506 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 788
507 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 786
508 ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 786
509 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, 783
510 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 783
511 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 783
512 Nabór na stanowisko urzędnicze – kierownik referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Obrzycko. 782
513 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 780
514 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 779
515 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 778
516 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 777
517 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonejgórze, stanowiących własność Gminy Obrzycko 775
518 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 774
519 Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki 774
520 Uchwały z XXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017 773
521 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 770
522 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 r. 767
523 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 767
524 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 27/22 oraz 2 763
525 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie 763
526 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 761
527 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2015 r. 761
528 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 761
529 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 760
530 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 759
531 Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 758
532 INFORMACJA dot. naboru na stanowisko sekretarza Gminy Obrzycko 758
533 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. 756
534 WÓJT GMINY OBRZYCKO informuje, że wszystkie wyjaśnienia informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów dotyczące zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać na stronie internetowej Państwowej 756
535 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 754
536 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 16 czerwca 2016r. 754
537 Uchwała budżetowa 2019 754
538 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari 753
539 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 752
540 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 752
541 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 752
542 INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA 752
543 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 749
544 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 748
545 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 748
546 Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 747
547 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 747
548 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 746
549 WYNIKI 744
550 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWO 743
551 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 742
552 ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół 740
553 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz w 738
554 Sesja Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018-2023 738
555 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 736
556 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo 736
557 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 736
558 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 736
559 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 735
560 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2015 rok. 730
561 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2017 729
562 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 728
563 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2017r. 728
564 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 726
565 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 725
566 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 723
567 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Karolin. 720
568 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 720
569 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 717
570 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko (UE) 717
571 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 715
572 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 714
573 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 712
574 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 709
575 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 708
576 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia 708
577 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016r 707
578 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 707
579 UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023. 697
580 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 692
581 Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia. 692
582 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 690
583 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 688
584 Postanowienie - "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 683
585 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 682
586 Zawiadomienie RDOŚ WOO-II.420.141.2018.MZ.4 682
587 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartały 2016 r. 680
588 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 678
589 ZAWIADOMIENIE o wszczęci u postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejs 676
590 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 674
591 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Piotrowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 673
592 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 673
593 Uchwały z XXX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018 672
594 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 670
595 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 669
596 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj Mały - etap I 667
597 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 665
598 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 664
599 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 663
600 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 661
601 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 659
602 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku z dnia 10 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 656
603 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 656
604 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 654
605 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych 654
606 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 654
607 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 stycznia 2019 r. 644
608 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 643
609 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 641
610 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo 640
611 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 638
612 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 638
613 Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZ GMINY OBRZYCKO 634
614 Nabór na członka komisji konkursowej 634
615 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 634
616 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 633
617 ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko 628
618 Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce nr ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotu 628
619 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 626
620 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 625
621 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 624
622 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 619
623 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 618
624 Uchwała Nr SO-0953/22/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016r. 614
625 Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. w Gminie Obrzycko 613
626 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 października 2016 613
627 Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko 611
628 Uchwały 611
629 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie 610
630 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na dzi 607
631 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 607
632 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Jaryszewo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 606
633 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2017r. 606
634 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 605
635 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kierownika referatu gospodarki komunalnej 604
636 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 603
637 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 601
638 Uchwały z XXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 kwietnia 2017r. 599
639 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 598
640 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12 596
641 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe 595
642 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 592
643 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 589
644 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo - II 585
645 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy 585
646 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 584
647 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 582
648 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 581
649 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 578
650 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 577
651 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 576
652 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2017 576
653 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 574
654 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 573
655 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 571
656 Uchwały XXXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 19 kwietnia 2018r. 570
657 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego programu współpracy na rok 2018 567
658 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 566
659 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 564
660 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 564
661 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2019/2020 r. 563
662 Postanowienie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo 563
663 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 561
664 Uchwały z XXXII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018 560
665 Uchwały z XXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 557
666 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2016 rok. 556
667 Propozycja zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gaju Małym 556
668 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 555
669 Zmiana terminu komisji wspólnej 555
670 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 552
671 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 548
672 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2018 r. 545
673 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 545
674 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) 544
675 Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie 541
676 Obwieszczenie Gminnej Komisji w Obrzycku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Obrzycko 541
677 Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 r. 538
678 Obwieszczenie Wojewody - PKP 538
679 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 538
680 Uchwały z XXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 czerwca 2017 537
681 KSIĘGA REJESTROWA 537
682 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 18 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Obrzycko bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 534
683 Uchwały z XXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 października 2017 533
684 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 532
685 OBWIESZCZENIE - dla zamierzenia polegającego na: budowia oświetlenia drogowego na działkach Nr 153/3; 30/2; 4/2; 96; 93/2; 92; 322/1; 322/3; 322/4; 322/5; 101 w 532
686 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 10 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 531
687 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 530
688 Ogłaszanie o naborze wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 528
689 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 527
690 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Piotrowie 527
691 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania 526
692 Uchwały z XXXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 16 listopada 2018r. 523
693 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 523
694 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 523
695 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 517
696 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży marzec 2019 516
697 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 516
698 Modernizacja SUW w Zielonejgórze 516
699 BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PODLEWANIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH, TERENÓW ZIELONYCH ORAZ NAPEŁNIANIE BASENÓW 512
700 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 509
701 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 508
702 XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 507
703 Ogłoszenia o przetargach - Piotrowo, Słopanowo 503
704 Wnioski 502
705 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 500
706 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 499
707 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 497
708 Uchwały z XXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 czerwca 2017 497
709 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 496
710 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 495
711 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 491
712 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek z terenu Gminy Obrzycko 491
713 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 490
714 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Zielonej 490
715 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 483
716 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 482
717 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piot 481
718 POSTANOWIENIE - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 (obręb 0708) w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 481
719 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 481
720 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 480
721 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017r 480
722 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 480
723 Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady gminy 479
724 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin, Lot B - Rokietnica - Wronki od km 18+360 do km 52,265” 477
725 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 477
726 Oświadczenia majątkowe 2019 475
727 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 474
728 Statut 473
729 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ... 472
730 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 472
731 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy 470
732 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stalowego masztu telekomunikacyjnego w m. Gaj Mały. 469
733 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 465
734 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Słopanowie 465
735 P O S T A N O W I E N I E 465
736 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 462
737 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 462
738 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego 460
739 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo, Ordzin 459
740 XXXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 457
741 Uchwały z XXXI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 lutego 2018 456
742 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 454
743 Uchwały z XXIX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 grudnia 2017 454
744 Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 453
745 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 453
746 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 200 m) na działkach Nr 810 453
747 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 452
748 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 9 450
749 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o. 450
750 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych (Pęckowo, Gmina Obrzycko działka nr. 152 obręb geodezyjny Dobrogostowo)” 448
751 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 442
752 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2017 ROK 440
753 Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji rady gminy 440
754 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o przedłużeniu terminu zgłoszeń kandydatów na radnych 437
755 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 437
756 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szatni sportowej w Słopanowie - Hubach 435
757 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z lata 433
758 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej 431
759 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 431
760 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 429
761 P O S T A N O W I E N I E 428
762 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 425
763 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z dwiema przepompowniami w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Ob 425
764 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów 424
765 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 422
766 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 421
767 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Gaju Małym w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnoszkolnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 421
768 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 420
769 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 420
770 OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. 419
771 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej w Gaju Małym 419
772 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1849P polegająca na budowie chodnika” 419
773 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 418
774 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 417
775 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 416
776 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r. 416
777 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 416
778 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 416
779 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gaju Mały 415
780 Ostateczne kwoty subwencji na 2019r. 415
781 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 414
782 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 414
783 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 413
784 Uchwały z XXXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 czerwca 2018r. 413
785 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, wojewó 413
786 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 412
787 Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowie: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie 412
788 POSTANOWIENIE NR 461/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 IX 2019 412
789 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 411
790 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 410
791 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 października 2018 r. 407
792 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 405
793 Przerwa w dostawie wody 399
794 ODBIÓR I TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) UE 396
795 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej 395
796 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 395
797 Uchwały z XXXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 września 2018r. 395
798 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 395
799 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 394
800 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 394
801 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego do zamieszczenia na BIP w dniu 08/11/2018 392
802 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 392
803 POSTANOWIENIE - „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 392
804 Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS 391
805 XXXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 389
806 Obwieszczenie SKO o wydaniu decyzji umarzającej dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych 389
807 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku 387
808 XXXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 385
809 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018 - 2023 383
810 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 381
811 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „recyklingu przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” na działce nr. ewid. 120 obręb Zielonagóra 380
812 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo 377
813 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 377
814 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski” 375
815 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o zmianie godzin pracy komisji 375
816 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 370
817 Uchwały z III Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2019 369
818 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach 368
819 ZAPYTANIE OFERTOWE - Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 366
820 Obwieszczenie o terminach i miejscu losowania list kandydatów na radnych 366
821 Uchwały z XXXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 maja 2018r. 366
822 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 366
823 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla działek nr 362/5 w obrębie geodezyjnym Piotrowo oraz nr 24 w obrębie geodezyjnym Koźmin 366
824 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 364
825 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego skablowanie linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 362
826 2018 362
827 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 361
828 Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 359
829 Uchwały z II Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2018 359
830 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym na rok 2019 r. 359
831 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 359
832 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 358
833 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy na rok 2019 356
834 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 349
835 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 344
836 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2019r. 343
837 Uchwały z XXXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 lipca 2018r. 342
838 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 341
839 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 340
840 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 337
841 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 333
842 Uchwały z I Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2018 332
843 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 331
844 Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji rady gminy 324
845 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 324
846 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 319
847 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Obrzycko za 2018 rok 319
848 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 318
849 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w m. Gaj Mały 316
850 Ogłoszenie PKP - czasowa zmiana organizacji ruchu 314
851 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 314
852 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 313
853 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 310
854 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. 309
855 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 305
856 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Zielonagóra i Stobnicko wraz z budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Zielonagóra. 304
857 UCHWAŁA Nr XI/117/19 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2019 roku. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 303
858 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2018 ROK 300
859 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 299
860 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 299
861 Uchwała SO-0952/16/20/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 299
862 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 297
863 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 297
864 Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy 297
865 Uchwała SO-0954/27/20/2019 297
866 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 296
867 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 295
868 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 294
869 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra 291
870 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych na działce nr 15/2 w miejscowości Obrowo 291
871 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 289
872 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 288
873 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV w m. Gaj Mały oraz w m. Szamotuły 288
874 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 285
875 Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji rady gminy 279
876 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2019 r. 278
877 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 275
878 Informacja o aktualnych składach i funkcjach obwodowych komisji wyborczych 273
879 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 273
880 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 273
881 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2018 rok. 272
882 Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji rady gminy 271
883 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 269
884 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 269
885 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 268
886 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 268
887 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. 267
888 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 266
889 Zdalna Szkoła + –wsparcie Ogólnoszkolnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 266
890 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2019 r. 265
891 Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S za okres 01.01.2018-31.12.2018r. 265
892 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 264
893 Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji rady gminy 263
894 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 263
895 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 262
896 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 262
897 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 261
898 Obwieszenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 259
899 OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 258
900 Uchwały z VIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.10.2019 255
901 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2019 r. 254
902 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 253
903 Uchwała nr V/73/2019 251
904 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 249
905 Uchwały z IV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.04.2019 247
906 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 246
907 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej 243
908 Kalkulacja wychowania przedszkolnego 242
909 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 239
910 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 238
911 Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku 236
912 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 229
913 Taryfa cenowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 228
914 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2020 rok 224
915 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE OBRZYCKO 223
916 Uchwały z V Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.06.2019 220
917 Uchwały z VII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.09.2019 220
918 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 219
919 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 216
920 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 9.01.2020 213
921 XII Sesja Rady Gminy Obrzycko 213
922 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 213
923 Deklaracja dostępności 213
924 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 212
925 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 210
926 Imienny wykaz głosowań radnych na IX sesji rady gminy 206
927 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku 203
928 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019 202
929 Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji rady gminy 202
930 Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji rady gminy 199
931 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 199
932 SKŁAD KOMISJI I GODZINY OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH 191
933 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 191
934 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 189
935 Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji rady gminy 187
936 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 183
937 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 182
938 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 180
939 Uchwały z VI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 7.08.2019 180
940 Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji rady gminy 179
941 Imienny wykaz głosowań radnych na XI sesji rady gminy 175
942 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 174
943 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 173
944 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 173
945 Sprzedaż samochodu strażackiego MERCEDES-BENZ 1019AF 173
946 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020 170
947 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 15.11.2019 170
948 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 169
949 Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Obrzycku w okresie stanu zagrożenia epidemii. 168
950 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym. 166
951 2019 166
952 Sprawozdanie finansowe za 2019r. 163
953 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 163
954 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 161
955 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 5.12.2019 159
956 Dokumenty do pobrania 158
957 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r 158
958 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 156
959 Nabór na rachmistrza spisowego 156
960 Informacja wójta odnośnie godzin i sposobów zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 152
961 Sprzedaż samochodu strażackiego MERCEDES-BENZ 1019AF - II ogłoszenie 151
962 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2019 ROK 151
963 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 150
964 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2019 ROK 149
965 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 146
966 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 6.03.2020 143
967 Petycja 14.12.2020 - Arkadiusz Rakoczy 143
968 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 143
969 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 marca 2020 roku 139
970 Informacja o zgromadzeniu - Protest o obniżenie tonażu pojazdów samochodowych i poprawy bezpieczeństwa na ulicy Wiejskiej, na drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Zielonagóra gmina Obrzycko 138
971 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku 132
972 ZARZĄDZENIE Nr 87/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podsta 131
973 Imienny wykaz głosowań radnych na XIII sesji rady gminy 130
974 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Słopanowo i zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa sołectwa Słopanowo. 128
975 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r. 128
976 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 128
977 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 88/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie : określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie ucznia do pierwszej klasy szko 127
978 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.10.2020r. 126
979 Zarządzenie Nr 99 /2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 r w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 82/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z bu 126
980 Informacja o miejscach przechowywania książek wpisów myśliwych 125
981 Uchwała Nr SO-0954/30/20/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2020 r. 125
982 Informacja dotycząca przebiegu postępowania w przedmiocie petycji Pana Arkadiusza Rakoczego 124
983 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym. 123
984 Imienny wykaz głosowań radnych na XIV sesji rady gminy 122
985 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 120
986 ZARZĄDZENIE Nr 138/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 października 2020 r. 117
987 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 3 MW 114
988 Zarządzenie - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarzą 112
989 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 110
990 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 110
991 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 108
992 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 5/2 i 5/3 w obrębie geodezyjnym Piotrowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 108
993 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II z dnia 10 czerwca 2020 r. 108
994 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. 108
995 POSTANOWIENIE NR 117/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 106
996 Imienny wykaz głosowania radnych na XV sesji rady gminy 102
997 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II 101
998 POSTANOWIENIE - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 199 w obrębie geodezyjnym Koźmin, Gmina Obrzycko 100
999 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 99
1000 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2020/2021 96
1001 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 94
1002 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektów miejscowych planów zagospodaro 93
1003 GODZINY OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH - II TURA 93
1004 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 91
1005 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Obrzycko i jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko w okresie od dnia 29.12.2020 r. do dnia 31.12.2023 r. 91
1006 Rejestr działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Obrzycko 90
1007 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 90
1008 Imienny wykaz głosowania radnych na XVI sesji rady gminy 90
1009 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.09.2020r. 83
1010 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 171; 210/10 i 211/7 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko. 83
1011 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdania 83
1012 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 81
1013 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 80
1014 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 80
1015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 79
1016 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 78
1017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 75
1018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 75
1019 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 3.08.2020r. 74
1020 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 72
1021 Uchwały RIO w sprawie budżetu, WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu na 2021 rok 72
1022 Imienny wykaz głosowania radnych na XVII sesji rady gminy 70
1023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 68
1024 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 23 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. 64
1025 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 62
1026 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 60
1027 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 59
1028 Imienny wykaz głosowania radnych na XVIII sesji rady gminy 58
1029 Sprawozdanie budżetowe Gminy Obrzycko za okres 01.01.2020-30.09.2020 58
1030 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 56
1031 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko w okresie 01.01.2020-30.09.2020 56
1032 Imienny wykaz głosowania radnych na XIX sesji rady gminy 55
1033 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2019 ROK 54
1034 Sprzedaż samochodu strażackiego Daimler-Benz - OSP Słopanowo 46
1035 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 45
1036 Petycja 14.12.2020 r. - Piotr Sterkowski w sprawie masowych szczepień na COVID-19 43
1037 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.11.2020r. 41
1038 Uchwała Nr SO 0953 30 20 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o informacji z przebiegu wykorzystania budżetu Gminy Obrzycko za I półrocze 2020r 39
1039 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 37
1040 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Pana Arkadiusza Rakoczego z dnia 14.12.2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 36
1041 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Obrzycko w roku 2020 30
1042 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OBRZYCKO W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKORZYSTANIA PLANU FINANSOWEGO 28
1043 Uchwała budżetowa na rok 2021 28
1044 Informacja w sprawie przebiegu postępowania w przedmiocie petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14.12.2020 r. w sprawie masowych szczepień na COVID-19 27
1045 Opinia komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie petycji Pana Arkadiusza Rakoczego z dnia 14.12.2020 r 24
1046 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14.12.2020 r. w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 19
1047 Uchwała - Wieloletnia Prognoza Finansowe Gminy Obrzycko na lata 2021-2030 18
1048 Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie masowych szczepień 14
1049 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 13
1050 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.01.2021r. 11
1051 Uchwała SO-20/0951/162/2021 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Obrzycko 10
1052 Imienny wykaz głosowania radnych na XXI sesji rady gminy 8
1053 Uchwała SO-20/0951/161/2021 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Obrzycko w 2021 r. 8
1054 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.12.2020r. 7
1055 Imienny wykaz głosowania radnych na XX sesji rady gminy 7
1056 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1