Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 25384
2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 6715
3 Podatek od nieruchomości 5504
4 KONKURS: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno – kulturalnego dla Gminy Obrzycko 4565
5 Skład i komisje 3919
6 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3788
7 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 3746
8 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3682
9 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko 3661
10 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko 3525
11 Akty Prawne - Dz.U. i M.P 3504
12 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo 3419
13 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA 3415
14 Oświadczenia majątkowe za 2014r. 3249
15 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 3227
16 BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 3175
17 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym. 3011
18 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2991
19 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2929
20 Statut Gminy Obrzycko 2921
21 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2905
22 Wzory dokumentów 2901
23 Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 2891
24 Zbór aktów 2890
25 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE 2860
26 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie 2846
27 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY 2773
28 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2756
29 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2705
30 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2684
31 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - II przetarg 2656
32 Oświadczenia majątkowe za 2015r. 2639
33 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO” 2533
34 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin 2502
35 BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 2501
36 NAPRAWA KRAWĘŻNIKÓW NA UL. ZAMKOWEJ W M. ZIELONAGÓRA 2440
37 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. 2434
38 Zarządzenia kadencja 2014-2018 2411
39 Podatek od środków transportowych 2403
40 Podatek rolny 2395
41 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2375
42 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2366
43 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym 2364
44 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo 2352
45 Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2347
46 Zarządzenia 2012 2334
47 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) 2334
48 Zarządzenia 2010/2011 2330
49 Wycinka drzew 2305
50 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2291
51 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko 2272
52 Formularze 2232
53 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym 2206
54 Ogłoszenie o wynikach naboru - Radca prawny 2189
55 Ogłoszenie o wynikach naboru 2180
56 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2172
57 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - koniec kadencji 2142
58 Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji 2073
59 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 2072
60 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2066
61 Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2058
62 BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI 2054
63 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze 2020
64 Ogłoszenie o wynikach naboru - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 2004
65 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO W LATACH 2018-2019 2002
66 DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA 1994
67 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 1985
68 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 1976
69 Gospodarowanie odpadami 1964
70 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 1959
71 Wnioski 1948
72 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko 1938
73 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1920
74 wnioski 1904
75 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko 1899
76 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo 1882
77 Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1875
78 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel 1864
79 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 1864
80 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA 1861
81 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - początek kadencji 1857
82 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1850
83 Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1823
84 Zapytanie ofertowe: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1823
85 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1 1805
86 Procedura 1793
87 Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1789
88 Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. 1777
89 Wnioski do pobrania 1769
90 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE 1761
91 Dokumenty do pobrania 1743
92 Wnioski 1743
93 Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o. 1730
94 Decyzje środowiskowe 1655
95 Podatek leśny 1652
96 OBWIESZCZENIE - Hadryś 1646
97 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1608
98 Jawny Rejestr zbiorów 1596
99 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1595
100 Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1581
101 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz 1563
102 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta 1511
103 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły 1502
104 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2014-2018 1478
105 Zarządzenia 2013 1469
106 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. 1457
107 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1448
108 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer 1444
109 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej 1439
110 Wykaz danych o środowisku 1439
111 Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1429
112 Harmonogram wiejskich zebrań sprawozdawczych - 2013 1424
113 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gartenholz H&H sp. z o.o. 1424
114 Nabór na wolne stanowisko bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 1414
115 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1406
116 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WOD-MAX 1392
117 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 1392
118 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1386
119 Instrukcja korzystania z BIPu 1381
120 POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu” 1380
121 Informacja o wynikach naboru nawolne stanowisko urzędnicze 1373
122 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania - kanalizacja Jaryszewo 1360
123 Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok. 1356
124 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko 1354
125 Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. 1349
126 POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1347
127 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. 1345
128 Nabór na członka komisji konkursowej. 1337
129 Nagrania z sesji Rady Gminy Obrzycko 1332
130 Zarządzenia 2014 1316
131 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - M. Trąbczyński 1313
132 ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). 1311
133 OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 1307
134 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 8.03.2013 1307
135 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 1292
136 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1287
137 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014 1286
138 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko. Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. 1283
139 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX) 1280
140 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1280
141 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2013 ROK 1276
142 Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby 1271
143 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1268
144 Budżet Gminy Obrzycko 1262
145 Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r. 1256
146 OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki-Czarnków ZPP 1255
147 POSTANOWIENIE - Ireneusz Eszer 1251
148 Wyniki naboru na realizację zadań publicznych 1246
149 Polityka cookies 1234
150 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 1233
151 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko 1233
152 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1229
153 Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 1223
154 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.07.2013 1219
155 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1219
156 Zestawienie ofert z otwarcia przetargów 1215
157 Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo 1212
158 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki 1211
159 Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 1211
160 Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. 1211
161 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1210
162 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2013 1210
163 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.02.2014 1209
164 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o. 1198
165 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV 1198
166 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej 1197
167 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK 1191
168 POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1189
169 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. 1189
170 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny 1187
171 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer 1187
172 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1185
173 Protokoły z wyborów Rady Gminy oraz Wójta 1182
174 Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2012r. 1180
175 Pliki do pobrania 1180
176 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013 1180
177 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03 września 2014 r. 1176
178 Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. 1175
179 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN - II przetarg 1174
180 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra 1172
181 Drugi otwarty konkurs ofert 1164
182 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1163
183 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 1163
184 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1162
185 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1159
186 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1158
187 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1157
188 ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1156
189 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1153
190 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1148
191 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P 1147
192 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” 1147
193 Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. 1147
194 Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r. 1146
195 OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra 1144
196 Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert 1142
197 Informacja 1138
198 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN 1138
199 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1137
200 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1137
201 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi - 2012 1137
202 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 1134
203 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1129
204 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko 1127
205 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY 1126
206 Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia. 1114
207 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga 185 1114
208 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1112
209 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4) 1112
210 Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013r. 1108
211 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013 1108
212 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1106
213 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1103
214 Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2013 1103
215 Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko 1103
216 Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 czerwca 2013r. 1098
217 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 1097
218 Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 1097
219 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2013r. 1096
220 Uchwała RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1095
221 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. 1095
222 POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 1092
223 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny 1092
224 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1088
225 Uchwała Nr SO-0955/44/19/2014 1086
226 Nabór na członka komisji konkursowej 1085
227 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 listopada 2013r. do 22 listopada 2013r. 1082
228 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra 1082
229 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1080
230 XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko 1078
231 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 1078
232 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1078
233 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2014r. 1077
234 Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r. 1073
235 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: przebudowę linii energetycznej nn 1070
236 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 1068
237 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1067
238 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1063
239 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Zielonagóra 1061
240 Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 czerwca 2013r. 1059
241 Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r. 1059
242 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 1058
243 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 1057
244 XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko 1056
245 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały) 1056
246 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 - Piotrowo - Zielonagóra 1056
247 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2014 1054
248 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 1052
249 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1052
250 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/22/19/2016 1049
251 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 1048
252 Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r. 1048
253 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. 1045
254 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2014 r. 1043
255 Ogłoszenie o wysokości dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015. 1041
256 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku. 1040
257 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016) 1040
258 I sesja Rady Gminy Obrzycko 1040
259 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P 1039
260 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych. 1038
261 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 1038
262 II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 1036
263 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Obrzycko 1036
264 OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) 1034
265 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1032
266 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 1031
267 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania. 1030
268 Klauzula informacyjna 1030
269 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1029
270 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży VI/2014 1028
271 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo 1028
272 Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 1024
273 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach. 1020
274 Zarządzenie Nr 192/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1017
275 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV 1015
276 Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014 r. 1014
277 Nabór na członka komisji konkursowej 1013
278 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2014 r. 1012
279 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo 1012
280 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 1009
281 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko” 1009
282 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 1008
283 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 1008
284 Posiedzenie Komisji 1007
285 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 1005
286 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2014 r. 1004
287 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 1003
288 GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE 1003
289 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 1003
290 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 1845P 1001
291 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2014 1001
292 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 1000
293 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r. 1000
294 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV 994
295 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 23 października 2014 roku. 993
296 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. 991
297 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 991
298 III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 990
299 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 989
300 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 989
301 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa – modernizacja linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 988
302 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Obrzycko 987
303 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 983
304 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. 983
305 Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Obrzycko w 2015 roku 982
306 Posiedzenie Komisji 980
307 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 979
308 XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko 975
309 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.09.2014 971
310 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 971
311 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt 970
312 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 966
313 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 964
314 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko 963
315 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 962
316 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 957
317 Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r. 957
318 Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra 956
319 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wr 956
320 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2014 r 955
321 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 955
322 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo 952
323 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia. 952
324 Uchwały z II sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. 950
325 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo 948
326 Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 947
327 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 02.12.2014 947
328 XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 947
329 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 944
330 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV 943
331 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 940
332 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 939
333 Uchwały z III sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. 938
334 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 937
335 Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014r. 936
336 ZAPYTANIE OFERTOWE (II) - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 935
337 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 933
338 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 933
339 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych do hodowli zagrodowej trzody chlewnej w miejscowości Szczepankowo 932
340 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Jaryszewo 932
341 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Obrzycko 931
342 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 931
343 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra 930
344 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycko o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 929
345 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko 929
346 OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) 928
347 Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2014r. 924
348 Dotacje do wymiany pieców i lub kotłów węglowych 923
349 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obrę 920
350 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2 919
351 Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz 919
352 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015r. 919
353 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 918
354 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŹMIN 917
355 Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko o łącznej mocy elektrycznej 1,0 MW na działkach nr: 358/5, 358/4, 3375/4, 357/3 obręb Zielonagóra 917
356 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 917
357 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 916
358 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 915
359 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 914
360 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach 914
361 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 913
362 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 912
363 Ogłaszenie - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. 911
364 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 909
365 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków 908
366 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 907
367 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015 r. 906
368 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 904
369 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 902
370 Ognisko ptasiej grypy w powiecie szamotulskim 899
371 Obwieszczenie - spis wyborców 899
372 WYKAZ decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 899
373 Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r. 898
374 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Piotrowo 898
375 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku w formie wsparcia lub powierzenia 897
376 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 897
377 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 897
378 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 895
379 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 895
380 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 893
381 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną 892
382 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb 891
383 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU 891
384 POSTANOWIENIE 887
385 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku o wynikach losowania jednolitych dla list kandydatów na radnych. 887
386 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 886
387 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art.56 ust.1 886
388 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach Nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo 886
389 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 września 2015 r. 885
390 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat 883
391 ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski 881
392 Uchwały z I sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2014r. 880
393 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019 880
394 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 879
395 Pismo dotyczące zamieszczonych na stronie internetowej aktów prawnych związanych z wyborami samorządowymi mającymi odbyć się w tym roku. 878
396 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko 877
397 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 876
398 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r. 876
399 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 875
400 Uzupełnienie składu w obwodowej komisji wyborczej 870
401 Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2015r. 869
402 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 869
403 Zgromadzenia 868
404 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 867
405 Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą 867
406 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce 368/2 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. 866
407 Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r. 865
408 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU - II 864
409 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko” 864
410 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 860
411 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 858
412 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 858
413 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 856
414 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2015 r. 854
415 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcji betonu 854
416 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 854
417 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2015 r. 853
418 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1 853
419 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 853
420 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 852
421 ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 849
422 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych 846
423 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r. 846
424 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014r. 844
425 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 839
426 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 839
427 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra 839
428 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej so.-0954/34/16/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obrzycko za rok 2014. 839
429 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 839
430 Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 838
431 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 837
432 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 837
433 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 837
434 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr 10/5 i 14 w obrębie Koźmin 834
435 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 834
436 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 833
437 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze 831
438 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015r. 829
439 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r. 829
440 XII Sesję Rady Gminy Obrzycko 828
441 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 828
442 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 826
443 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2015r. 825
444 Posiedzenie Komisji 823
445 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 823
446 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 823
447 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. drogi wojewódzkiej nr 185 822
448 KOREKTA - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 821
449 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. 819
450 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 819
451 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015 815
452 OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra 813
453 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 812
454 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 812
455 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 811
456 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 810
457 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom 810
458 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym 808
459 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 807
460 Remont kominów oraz dachu budynku pałacowego w Pęckowie 805
461 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 804
462 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 802
463 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie 801
464 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 801
465 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 798
466 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 798
467 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 797
468 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 797
469 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2016 r. 797
470 Uchwała Nr VII/54/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 czerwca 2015 r 797
471 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 794
472 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowoś 793
473 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 793
474 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 792
475 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3 791
476 Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2015r. 790
477 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 790
478 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 788
479 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 787
480 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. 785
481 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 783
482 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 783
483 Postanowienie - „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 781
484 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 781
485 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A 779
486 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 779
487 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę 778
488 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 777
489 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2015 r. 775
490 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 775
491 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 774
492 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 773
493 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej 773
494 ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 771
495 UCHWAŁA Nr XX/150/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 771
496 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY OBRZYCKO 770
497 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 6 września 2015r. 769
498 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 769
499 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 769
500 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 766
501 Oświadczenia majątkowe 2018 - początek kadencji 766
502 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych we wsi Piotrowo. 765
503 ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 764
504 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 764
505 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, 762
506 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 758
507 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 756
508 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 756
509 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 754
510 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 753
511 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 752
512 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 752
513 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonejgórze, stanowiących własność Gminy Obrzycko 750
514 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 750
515 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 747
516 Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki 747
517 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 745
518 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 744
519 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2015 r. 742
520 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 r. 742
521 Uchwały z XXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017 741
522 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie 740
523 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 27/22 oraz 2 740
524 Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 737
525 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 737
526 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 736
527 WÓJT GMINY OBRZYCKO informuje, że wszystkie wyjaśnienia informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów dotyczące zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać na stronie internetowej Państwowej 735
528 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 735
529 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. 734
530 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 734
531 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 732
532 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari 732
533 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 730
534 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 730
535 INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA 728
536 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 16 czerwca 2016r. 728
537 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej - wynik naboru 726
538 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 726
539 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 726
540 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 725
541 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 725
542 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 725
543 Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 724
544 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 721
545 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 719
546 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz w 719
547 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 714
548 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 713
549 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo 713
550 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 712
551 ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół 712
552 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 711
553 WYNIKI 707
554 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 706
555 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2015 rok. 706
556 Sesja Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018-2023 705
557 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 704
558 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2017 703
559 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWO 702
560 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2017r. 701
561 Uchwała budżetowa 2019 699
562 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 699
563 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 698
564 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 697
565 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 697
566 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Karolin. 692
567 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 690
568 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia 688
569 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 687
570 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 686
571 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 685
572 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 685
573 Nabór na stanowisko urzędnicze – kierownik referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Obrzycko. 681
574 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016r 676
575 UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023. 672
576 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 668
577 Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia. 667
578 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 666
579 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 666
580 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 662
581 Postanowienie - "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 659
582 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 655
583 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 655
584 INFORMACJA dot. naboru na stanowisko sekretarza Gminy Obrzycko 654
585 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartały 2016 r. 652
586 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 650
587 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Piotrowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 650
588 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 649
589 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 648
590 ZAWIADOMIENIE o wszczęci u postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejs 648
591 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 648
592 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 646
593 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 642
594 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 640
595 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 640
596 Uchwały z XXX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018 639
597 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 636
598 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 635
599 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 634
600 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 633
601 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku z dnia 10 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 631
602 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 631
603 Zawiadomienie RDOŚ WOO-II.420.141.2018.MZ.4 628
604 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych 626
605 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko (UE) 626
606 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 620
607 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 620
608 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj Mały - etap I 616
609 Nabór na członka komisji konkursowej 612
610 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 611
611 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 609
612 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 608
613 Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce nr ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotu 607
614 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 stycznia 2019 r. 606
615 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 604
616 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 600
617 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 597
618 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 594
619 Uchwała Nr SO-0953/22/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016r. 592
620 Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. w Gminie Obrzycko 590
621 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 października 2016 589
622 Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko 587
623 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 587
624 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 585
625 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 584
626 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo 584
627 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Jaryszewo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 581
628 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 580
629 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na dzi 576
630 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2017r. 575
631 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 575
632 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 571
633 ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko 571
634 Uchwały z XXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 kwietnia 2017r. 571
635 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12 568
636 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 565
637 Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZ GMINY OBRZYCKO 564
638 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 562
639 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie 558
640 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 558
641 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 557
642 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 557
643 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 553
644 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2017 550
645 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 550
646 Uchwały 549
647 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 549
648 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 548
649 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 547
650 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego programu współpracy na rok 2018 546
651 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 546
652 Uchwały XXXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 19 kwietnia 2018r. 542
653 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 540
654 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 540
655 Postanowienie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo 534
656 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 532
657 Uchwały z XXXII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018 531
658 Propozycja zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gaju Małym 530
659 Zmiana terminu komisji wspólnej 530
660 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe 530
661 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2016 rok. 529
662 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo - II 524
663 Uchwały z XXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 524
664 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 523
665 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kierownika referatu gospodarki komunalnej 522
666 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 521
667 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 514
668 Uchwały z XXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 czerwca 2017 513
669 Obwieszczenie Gminnej Komisji w Obrzycku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Obrzycko 513
670 OBWIESZCZENIE - dla zamierzenia polegającego na: budowia oświetlenia drogowego na działkach Nr 153/3; 30/2; 4/2; 96; 93/2; 92; 322/1; 322/3; 322/4; 322/5; 101 w 511
671 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2018 r. 511
672 Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 r. 511
673 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 18 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Obrzycko bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 507
674 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 507
675 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 506
676 Uchwały z XXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 października 2017 504
677 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 10 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 503
678 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 503
679 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Piotrowie 502
680 Ogłaszanie o naborze wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 502
681 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 502
682 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 501
683 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 501
684 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 500
685 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania 500
686 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 498
687 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 495
688 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 493
689 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 492
690 Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie 492
691 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy 489
692 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 487
693 BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PODLEWANIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH, TERENÓW ZIELONYCH ORAZ NAPEŁNIANIE BASENÓW 486
694 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) 486
695 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 485
696 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży marzec 2019 482
697 XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 482
698 KSIĘGA REJESTROWA 476
699 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 476
700 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 475
701 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 474
702 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2019/2020 r. 474
703 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 474
704 Uchwały z XXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 czerwca 2017 472
705 Obwieszczenie Wojewody - PKP 471
706 Uchwały z XXXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 16 listopada 2018r. 470
707 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 469
708 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 469
709 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 469
710 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Zielonej 466
711 Modernizacja SUW w Zielonejgórze 466
712 Wnioski 465
713 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 462
714 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 460
715 Ogłoszenia o przetargach - Piotrowo, Słopanowo 459
716 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 457
717 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017r 457
718 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piot 455
719 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 455
720 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 453
721 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 453
722 Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady gminy 451
723 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin, Lot B - Rokietnica - Wronki od km 18+360 do km 52,265” 449
724 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 447
725 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 447
726 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stalowego masztu telekomunikacyjnego w m. Gaj Mały. 446
727 POSTANOWIENIE - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 (obręb 0708) w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 444
728 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 443
729 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ... 441
730 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Słopanowie 440
731 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego 440
732 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 438
733 P O S T A N O W I E N I E 438
734 XXXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 434
735 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 432
736 Uchwały z XXXI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 lutego 2018 431
737 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 431
738 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 430
739 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 9 428
740 Uchwały z XXIX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 grudnia 2017 427
741 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o. 426
742 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 200 m) na działkach Nr 810 424
743 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 424
744 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych (Pęckowo, Gmina Obrzycko działka nr. 152 obręb geodezyjny Dobrogostowo)” 419
745 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 417
746 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2017 ROK 416
747 Statut 415
748 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o przedłużeniu terminu zgłoszeń kandydatów na radnych 412
749 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 412
750 Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji rady gminy 412
751 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szatni sportowej w Słopanowie - Hubach 411
752 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 411
753 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej 410
754 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z lata 409
755 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 405
756 P O S T A N O W I E N I E 405
757 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 404
758 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek z terenu Gminy Obrzycko 404
759 Oświadczenia majątkowe 2019 402
760 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów 402
761 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 399
762 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo, Ordzin 396
763 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 396
764 Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 395
765 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z dwiema przepompowniami w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Ob 395
766 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 395
767 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej w Gaju Małym 392
768 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 392
769 OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. 392
770 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 392
771 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1849P polegająca na budowie chodnika” 391
772 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 390
773 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gaju Mały 390
774 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 390
775 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 389
776 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 389
777 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy 389
778 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 388
779 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 387
780 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, wojewó 387
781 Ostateczne kwoty subwencji na 2019r. 386
782 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r. 385
783 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Gaju Małym w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnoszkolnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 384
784 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 384
785 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 383
786 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 381
787 POSTANOWIENIE NR 461/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 IX 2019 380
788 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 października 2018 r. 380
789 Uchwały z XXXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 czerwca 2018r. 380
790 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 377
791 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej 374
792 POSTANOWIENIE - „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 369
793 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 368
794 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 368
795 XXXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 366
796 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 365
797 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego do zamieszczenia na BIP w dniu 08/11/2018 364
798 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 363
799 Uchwały z XXXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 września 2018r. 360
800 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku 360
801 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 360
802 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 360
803 Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS 359
804 XXXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 359
805 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „recyklingu przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” na działce nr. ewid. 120 obręb Zielonagóra 356
806 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 355
807 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski” 352
808 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o zmianie godzin pracy komisji 349
809 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo 346
810 Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowie: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Piotrowie 345
811 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 344
812 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 342
813 Uchwały z XXXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 maja 2018r. 340
814 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 339
815 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego skablowanie linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 338
816 Obwieszczenie o terminach i miejscu losowania list kandydatów na radnych 336
817 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym na rok 2019 r. 335
818 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 334
819 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018 - 2023 334
820 Obwieszczenie SKO o wydaniu decyzji umarzającej dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych 333
821 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 332
822 2018 331
823 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy na rok 2019 331
824 Uchwały z III Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2019 329
825 Przerwa w dostawie wody 327
826 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 324
827 Uchwały z II Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2018 323
828 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 319
829 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach 317
830 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 313
831 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 312
832 ZAPYTANIE OFERTOWE - Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 310
833 Uchwały z XXXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 lipca 2018r. 309
834 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 307
835 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2019r. 304
836 Uchwały z I Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2018 303
837 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 303
838 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 303
839 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 302
840 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla działek nr 362/5 w obrębie geodezyjnym Piotrowo oraz nr 24 w obrębie geodezyjnym Koźmin 300
841 Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji rady gminy 296
842 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 296
843 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w m. Gaj Mały 294
844 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 293
845 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Obrzycko za 2018 rok 287
846 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. 286
847 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 286
848 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 285
849 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 285
850 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 283
851 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 283
852 Ogłoszenie PKP - czasowa zmiana organizacji ruchu 282
853 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 276
854 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 275
855 Uchwała SO-0954/27/20/2019 272
856 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2018 ROK 272
857 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 272
858 Uchwała SO-0952/16/20/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 272
859 Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy 271
860 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 271
861 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 271
862 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 269
863 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych na działce nr 15/2 w miejscowości Obrowo 269
864 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Zielonagóra i Stobnicko wraz z budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Zielonagóra. 268
865 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra 267
866 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 267
867 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV w m. Gaj Mały oraz w m. Szamotuły 266
868 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 262
869 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 261
870 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 259
871 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 257
872 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2019 r. 253
873 Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji rady gminy 248
874 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 248
875 Informacja o aktualnych składach i funkcjach obwodowych komisji wyborczych 247
876 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 247
877 Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji rady gminy 247
878 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 245
879 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 244
880 UCHWAŁA Nr XI/117/19 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2019 roku. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 240
881 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2019 r. 240
882 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2018 rok. 240
883 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 239
884 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 239
885 Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji rady gminy 239
886 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 239
887 Obwieszenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 238
888 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. 238
889 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 238
890 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 238
891 Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S za okres 01.01.2018-31.12.2018r. 238
892 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 238
893 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 235
894 Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 234
895 Uchwały z VIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.10.2019 225
896 OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 223
897 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2019 r. 221
898 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 219
899 Uchwały z IV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.04.2019 216
900 Kalkulacja wychowania przedszkolnego 215
901 Uchwała nr V/73/2019 214
902 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 211
903 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 211
904 Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku 210
905 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej 207
906 Uchwały z V Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.06.2019 197
907 Taryfa cenowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 196
908 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2020 rok 194
909 Zdalna Szkoła + –wsparcie Ogólnoszkolnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 192
910 Uchwały z VII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.09.2019 192
911 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 192
912 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 191
913 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 190
914 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 189
915 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 189
916 XII Sesja Rady Gminy Obrzycko 188
917 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 188
918 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 9.01.2020 179
919 Imienny wykaz głosowań radnych na IX sesji rady gminy 178
920 Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji rady gminy 176
921 Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji rady gminy 176
922 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 175
923 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku 173
924 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 165
925 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019 164
926 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 164
927 Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji rady gminy 162
928 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 162
929 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 160
930 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 156
931 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 156
932 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 155
933 Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji rady gminy 153
934 Uchwały z VI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 7.08.2019 150
935 Imienny wykaz głosowań radnych na XI sesji rady gminy 150
936 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 149
937 SKŁAD KOMISJI I GODZINY OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH 149
938 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 148
939 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 145
940 Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Obrzycku w okresie stanu zagrożenia epidemii. 145
941 Deklaracja dostępności 143
942 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym. 141
943 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 15.11.2019 139
944 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 139
945 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 139
946 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 135
947 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 135
948 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r 134
949 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 5.12.2019 133
950 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 130
951 Sprawozdanie finansowe za 2019r. 128
952 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020 127
953 2019 126
954 Nabór na rachmistrza spisowego 124
955 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 124
956 Dokumenty do pobrania 123
957 Informacja wójta odnośnie godzin i sposobów zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 122
958 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 117
959 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 114
960 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2019 ROK 114
961 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2019 ROK 114
962 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 marca 2020 roku 113
963 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 6.03.2020 111
964 ZARZĄDZENIE Nr 87/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podsta 110
965 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 105
966 Zarządzenie Nr 99 /2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 r w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 82/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z bu 105
967 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Słopanowo i zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa sołectwa Słopanowo. 100
968 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 88/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie : określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie ucznia do pierwszej klasy szko 100
969 Imienny wykaz głosowań radnych na XIII sesji rady gminy 99
970 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym. 97
971 Imienny wykaz głosowań radnych na XIV sesji rady gminy 97
972 Informacja o miejscach przechowywania książek wpisów myśliwych 95
973 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku 93
974 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.05.2020r. 91
975 Uchwała Nr SO-0954/30/20/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2020 r. 86
976 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 86
977 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 3 MW 84
978 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 83
979 Zarządzenie - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarzą 82
980 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II z dnia 10 czerwca 2020 r. 81
981 POSTANOWIENIE NR 117/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 77
982 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II 75
983 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. 74
984 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 5/2 i 5/3 w obrębie geodezyjnym Piotrowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 73
985 Imienny wykaz głosowania radnych na XV sesji rady gminy 72
986 POSTANOWIENIE - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 199 w obrębie geodezyjnym Koźmin, Gmina Obrzycko 71
987 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektów miejscowych planów zagospodaro 70
988 Informacja o zgromadzeniu - Protest o obniżenie tonażu pojazdów samochodowych i poprawy bezpieczeństwa na ulicy Wiejskiej, na drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Zielonagóra gmina Obrzycko 70
989 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 70
990 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 66
991 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE OBRZYCKO 65
992 GODZINY OTWARCIA LOKALI WYBORCZYCH - II TURA 64
993 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 62
994 Imienny wykaz głosowania radnych na XVI sesji rady gminy 60
995 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku 60
996 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 58
997 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 171; 210/10 i 211/7 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko. 57
998 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. w Gminie Obrzycko oraz określenia wzoru sprawozdania 56
999 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 52
1000 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 51
1001 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 49
1002 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 44
1003 Sprzedaż samochodu strażackiego MERCEDES-BENZ 1019AF 40
1004 Imienny wykaz głosowania radnych na XVII sesji rady gminy 34
1005 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 32
1006 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 31
1007 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 3.08.2020r. 30
1008 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.09.2020r. 28
1009 ZARZĄDZENIE Nr 138/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 października 2020 r. 23
1010 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 23 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. 22
1011 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 16
1012 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1