Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 24157
2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 6574
3 Podatek od nieruchomości 5303
4 KONKURS: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno – kulturalnego dla Gminy Obrzycko 4447
5 Oświadczenia majątkowe za 2012r. 4393
6 Skład i komisje 3719
7 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3659
8 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 3609
9 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3603
10 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko 3539
11 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko 3409
12 Oświadczenia majątkowe za 2013r. 3346
13 Akty Prawne - Dz.U. i M.P 3343
14 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo 3302
15 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA 3285
16 Oświadczenia majątkowe za 2014r. 3160
17 BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 3093
18 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 3048
19 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2864
20 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2819
21 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym. 2819
22 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE 2781
23 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie 2778
24 Zbór aktów 2758
25 Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 2745
26 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2738
27 Statut Gminy Obrzycko 2727
28 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY 2682
29 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2663
30 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2601
31 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2591
32 Wzory dokumentów 2574
33 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - II przetarg 2573
34 Oświadczenia majątkowe za 2015r. 2539
35 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO” 2451
36 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin 2382
37 BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 2375
38 NAPRAWA KRAWĘŻNIKÓW NA UL. ZAMKOWEJ W M. ZIELONAGÓRA 2339
39 Zarządzenia kadencja 2014-2018 2335
40 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. 2319
41 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2297
42 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2288
43 Podatek rolny 2279
44 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym 2250
45 Zarządzenia 2012 2246
46 Podatek od środków transportowych 2244
47 Wycinka drzew 2224
48 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) 2219
49 Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2181
50 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo 2178
51 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2174
52 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym 2136
53 Zarządzenia 2010/2011 2114
54 Ogłoszenie o wynikach naboru 2106
55 Ogłoszenie o wynikach naboru - Radca prawny 2093
56 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2071
57 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - koniec kadencji 2026
58 Formularze 2023
59 Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji 1991
60 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 1984
61 BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI 1976
62 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 1960
63 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze 1952
64 Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 1939
65 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 1927
66 Ogłoszenie o wynikach naboru - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1923
67 DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA 1913
68 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO W LATACH 2018-2019 1894
69 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 1881
70 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 1862
71 Gospodarowanie odpadami 1862
72 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko 1843
73 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko 1840
74 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1836
75 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko 1823
76 Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1802
77 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 1798
78 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo 1788
79 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel 1786
80 Wnioski 1781
81 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA 1774
82 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - początek kadencji 1762
83 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1756
84 Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1756
85 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1 1741
86 Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. 1708
87 Zapytanie ofertowe: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1698
88 wnioski 1667
89 Procedura 1664
90 Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o. 1659
91 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE 1624
92 Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1622
93 Dokumenty do pobrania 1620
94 Wnioski do pobrania 1617
95 OBWIESZCZENIE - Hadryś 1575
96 Decyzje środowiskowe 1568
97 Podatek leśny 1556
98 Wnioski 1552
99 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1515
100 Jawny Rejestr zbiorów 1491
101 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz 1487
102 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1454
103 Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1447
104 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta 1445
105 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły 1436
106 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2014-2018 1405
107 Zarządzenia 2013 1389
108 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer 1383
109 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. 1383
110 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1376
111 Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1367
112 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gartenholz H&H sp. z o.o. 1363
113 Harmonogram wiejskich zebrań sprawozdawczych - 2013 1358
114 Wykaz danych o środowisku 1357
115 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1348
116 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 1321
117 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WOD-MAX 1321
118 POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu” 1311
119 Instrukcja korzystania z BIPu 1300
120 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania - kanalizacja Jaryszewo 1297
121 Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok. 1289
122 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko 1288
123 Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. 1286
124 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. 1285
125 POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1276
126 Nabór na członka komisji konkursowej. 1274
127 Nabór na wolne stanowisko bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 1265
128 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - M. Trąbczyński 1255
129 Informacja o wynikach naboru nawolne stanowisko urzędnicze 1253
130 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 8.03.2013 1249
131 OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 1242
132 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej 1237
133 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 1235
134 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1235
135 Zarządzenia 2014 1230
136 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1227
137 ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). 1225
138 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014 1221
139 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2013 ROK 1219
140 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX) 1218
141 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1205
142 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1199
143 Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r. 1195
144 Budżet Gminy Obrzycko 1194
145 OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki-Czarnków ZPP 1190
146 Wyniki naboru na realizację zadań publicznych 1185
147 POSTANOWIENIE - Ireneusz Eszer 1177
148 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1173
149 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko 1166
150 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 1165
151 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1159
152 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.07.2013 1158
153 Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo 1153
154 Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 1151
155 Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 1151
156 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2013 1148
157 Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. 1145
158 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.02.2014 1143
159 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki 1142
160 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1141
161 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV 1137
162 Zestawienie ofert z otwarcia przetargów 1137
163 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o. 1137
164 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK 1135
165 POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1131
166 Polityka cookies 1129
167 Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby 1127
168 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1126
169 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer 1126
170 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. 1123
171 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej 1123
172 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny 1121
173 Protokoły z wyborów Rady Gminy oraz Wójta 1118
174 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013 1117
175 Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2012r. 1116
176 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03 września 2014 r. 1111
177 Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. 1111
178 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1107
179 Pliki do pobrania 1107
180 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 1105
181 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra 1105
182 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1100
183 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1100
184 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1099
185 Drugi otwarty konkurs ofert 1098
186 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1095
187 ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1091
188 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko. Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. 1090
189 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1088
190 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1087
191 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN - II przetarg 1085
192 Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r. 1084
193 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” 1084
194 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P 1083
195 Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. 1082
196 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1081
197 Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert 1080
198 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi - 2012 1075
199 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 1074
200 OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra 1071
201 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko 1066
202 Informacja 1066
203 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1062
204 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1062
205 Nagrania z sesji Rady Gminy Obrzycko 1061
206 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga 185 1053
207 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4) 1053
208 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013 1051
209 Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia. 1050
210 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1048
211 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1046
212 Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013r. 1044
213 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 1044
214 Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2013 1042
215 Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 1041
216 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2013r. 1039
217 Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 czerwca 2013r. 1036
218 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. 1036
219 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY 1035
220 Uchwała RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1033
221 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny 1032
222 Uchwała Nr SO-0955/44/19/2014 1031
223 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN 1031
224 POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 1030
225 Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko 1028
226 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1028
227 Nabór na członka komisji konkursowej 1026
228 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 listopada 2013r. do 22 listopada 2013r. 1025
229 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra 1025
230 XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko 1022
231 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2014r. 1020
232 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 1016
233 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1015
234 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: przebudowę linii energetycznej nn 1009
235 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 1008
236 Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r. 1007
237 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1006
238 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1005
239 Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 czerwca 2013r. 1003
240 XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko 1002
241 Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r. 1000
242 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały) 998
243 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 998
244 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Zielonagóra 997
245 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 996
246 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 994
247 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/22/19/2016 994
248 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 993
249 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 - Piotrowo - Zielonagóra 991
250 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. 990
251 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 989
252 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2014 988
253 Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r. 987
254 I sesja Rady Gminy Obrzycko 984
255 Ogłoszenie o wysokości dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015. 984
256 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych. 984
257 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2014 r. 979
258 Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 976
259 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 976
260 OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) 975
261 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 975
262 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku. 974
263 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016) 973
264 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 972
265 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 970
266 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania. 970
267 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P 968
268 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo 968
269 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 967
270 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 966
271 II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 965
272 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży VI/2014 962
273 Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014 r. 958
274 Zarządzenie Nr 192/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 957
275 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach. 956
276 Nabór na członka komisji konkursowej 955
277 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV 953
278 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo 952
279 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 947
280 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2014 r. 947
281 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2014 r. 946
282 GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE 946
283 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko” 944
284 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2014 944
285 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 943
286 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 942
287 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 942
288 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 1845P 940
289 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV 938
290 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 23 października 2014 roku. 938
291 Posiedzenie Komisji 937
292 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 936
293 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. 935
294 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r. 932
295 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 929
296 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 928
297 III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 928
298 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Obrzycko 926
299 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 926
300 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 925
301 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa – modernizacja linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 925
302 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 925
303 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. 922
304 Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Obrzycko w 2015 roku 922
305 Posiedzenie Komisji 917
306 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt 916
307 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 913
308 XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko 909
309 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 905
310 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 904
311 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.09.2014 903
312 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 902
313 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko 902
314 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 898
315 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wr 897
316 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 896
317 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2014 r 894
318 Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r. 893
319 XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 891
320 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo 888
321 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 02.12.2014 887
322 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia. 885
323 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo 885
324 Uchwały z II sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. 885
325 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV 884
326 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 884
327 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 882
328 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 881
329 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 880
330 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko 879
331 Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014r. 878
332 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Obrzycko 876
333 Uchwały z III sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. 876
334 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 875
335 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 875
336 Klauzula informacyjna 871
337 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra 869
338 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 869
339 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycko o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 868
340 Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2014r. 868
341 OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) 867
342 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych do hodowli zagrodowej trzody chlewnej w miejscowości Szczepankowo 867
343 Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz 864
344 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015r. 863
345 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 863
346 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Jaryszewo 861
347 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 859
348 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach 859
349 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 858
350 ZAPYTANIE OFERTOWE (II) - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 858
351 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obrę 856
352 Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko o łącznej mocy elektrycznej 1,0 MW na działkach nr: 358/5, 358/4, 3375/4, 357/3 obręb Zielonagóra 855
353 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 855
354 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 854
355 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 854
356 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 854
357 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Obrzycko 852
358 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015 r. 852
359 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 850
360 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków 848
361 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2 847
362 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 846
363 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 845
364 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 843
365 Ogłaszenie - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. 842
366 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 840
367 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 838
368 Obwieszczenie - spis wyborców 838
369 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 837
370 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Piotrowo 837
371 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 836
372 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 834
373 Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r. 834
374 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb 834
375 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 830
376 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku w formie wsparcia lub powierzenia 828
377 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną 828
378 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 828
379 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat 828
380 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art.56 ust.1 828
381 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach Nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo 827
382 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 825
383 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 września 2015 r. 824
384 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku o wynikach losowania jednolitych dla list kandydatów na radnych. 822
385 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŹMIN 821
386 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko 819
387 POSTANOWIENIE 819
388 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r. 819
389 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 818
390 Uchwały z I sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2014r. 818
391 Pismo dotyczące zamieszczonych na stronie internetowej aktów prawnych związanych z wyborami samorządowymi mającymi odbyć się w tym roku. 818
392 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 814
393 Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2015r. 812
394 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 811
395 Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r. 809
396 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019 808
397 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 807
398 Uzupełnienie składu w obwodowej komisji wyborczej 806
399 Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą 804
400 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko” 803
401 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce 368/2 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. 803
402 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 802
403 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 801
404 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 801
405 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcji betonu 799
406 ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski 799
407 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 799
408 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 797
409 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2015 r. 794
410 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 794
411 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1 793
412 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2015 r. 790
413 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014r. 787
414 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych 786
415 ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 784
416 Dotacje do wymiany pieców i lub kotłów węglowych 782
417 Zgromadzenia 781
418 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 780
419 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 780
420 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra 779
421 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej so.-0954/34/16/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obrzycko za rok 2014. 778
422 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 778
423 Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 777
424 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 777
425 Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra 776
426 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 774
427 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 774
428 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 773
429 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 773
430 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r. 773
431 XII Sesję Rady Gminy Obrzycko 773
432 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 770
433 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r. 769
434 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 768
435 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015r. 768
436 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 767
437 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr 10/5 i 14 w obrębie Koźmin 766
438 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 766
439 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2015r. 764
440 WYKAZ decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 761
441 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU - II 760
442 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze 759
443 Posiedzenie Komisji 759
444 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. 759
445 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015 756
446 Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 755
447 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. drogi wojewódzkiej nr 185 755
448 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU 753
449 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 753
450 KOREKTA - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 751
451 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 750
452 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom 749
453 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 749
454 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 748
455 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 748
456 OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra 746
457 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym 744
458 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 743
459 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 743
460 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 742
461 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 741
462 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie 738
463 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 735
464 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 734
465 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2016 r. 734
466 Uchwała Nr VII/54/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 czerwca 2015 r 734
467 Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2015r. 733
468 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 732
469 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3 731
470 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 731
471 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 730
472 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowoś 730
473 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 727
474 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 727
475 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 727
476 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 726
477 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 724
478 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 724
479 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę 722
480 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 722
481 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A 722
482 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. 720
483 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 719
484 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2015 r. 717
485 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 717
486 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 717
487 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 716
488 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 715
489 Postanowienie - „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 714
490 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 710
491 UCHWAŁA Nr XX/150/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 710
492 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 710
493 ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 708
494 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 6 września 2015r. 707
495 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 707
496 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej 707
497 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, 706
498 ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 706
499 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 705
500 Ognisko ptasiej grypy w powiecie szamotulskim 705
501 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 704
502 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 701
503 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 695
504 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 693
505 Remont kominów oraz dachu budynku pałacowego w Pęckowie 692
506 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 691
507 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych we wsi Piotrowo. 690
508 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 r. 688
509 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 688
510 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 688
511 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie 686
512 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 686
513 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonejgórze, stanowiących własność Gminy Obrzycko 685
514 Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki 683
515 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2015 r. 683
516 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 27/22 oraz 2 682
517 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari 680
518 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY OBRZYCKO 680
519 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 678
520 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 678
521 Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 678
522 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 678
523 WÓJT GMINY OBRZYCKO informuje, że wszystkie wyjaśnienia informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów dotyczące zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać na stronie internetowej Państwowej 677
524 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 676
525 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 674
526 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 673
527 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 672
528 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 672
529 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 670
530 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 669
531 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 669
532 Uchwały z XXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017 668
533 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 16 czerwca 2016r. 667
534 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. 666
535 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 663
536 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 663
537 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz w 661
538 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 660
539 INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA 659
540 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 657
541 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 655
542 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 654
543 Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 653
544 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo 653
545 Oświadczenia majątkowe 2018 - początek kadencji 653
546 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 651
547 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 651
548 ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół 649
549 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2017 649
550 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2015 rok. 649
551 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 648
552 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 646
553 WYNIKI 646
554 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 644
555 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 643
556 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 641
557 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 639
558 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 638
559 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 636
560 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 635
561 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2017r. 634
562 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 632
563 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 630
564 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 629
565 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 629
566 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 629
567 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia 627
568 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 626
569 Sesja Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018-2023 625
570 Uchwała budżetowa 2019 621
571 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016r 618
572 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 618
573 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Karolin. 611
574 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 609
575 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 608
576 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 607
577 UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023. 603
578 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 602
579 Postanowienie - "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 601
580 Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia. 600
581 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej - wynik naboru 599
582 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 596
583 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 592
584 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartały 2016 r. 591
585 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 589
586 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWO 588
587 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 587
588 ZAWIADOMIENIE o wszczęci u postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejs 585
589 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 584
590 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Piotrowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 584
591 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 584
592 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 582
593 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 580
594 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 578
595 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 572
596 Uchwały z XXX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018 571
597 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 571
598 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 571
599 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku z dnia 10 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 570
600 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 570
601 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 558
602 Nabór na członka komisji konkursowej 552
603 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 552
604 Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce nr ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotu 548
605 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 545
606 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 544
607 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 544
608 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 544
609 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych 542
610 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 541
611 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 541
612 Uchwała Nr SO-0953/22/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016r. 534
613 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 532
614 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 530
615 Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. w Gminie Obrzycko 529
616 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 528
617 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 października 2016 528
618 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 stycznia 2019 r. 528
619 Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko 527
620 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 525
621 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Jaryszewo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 525
622 Zawiadomienie RDOŚ WOO-II.420.141.2018.MZ.4 516
623 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 513
624 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 513
625 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 512
626 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12 511
627 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2017r. 510
628 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na dzi 508
629 Uchwały z XXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 kwietnia 2017r. 507
630 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 500
631 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 498
632 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 495
633 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj Mały - etap I 494
634 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 491
635 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 490
636 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2017 490
637 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego programu współpracy na rok 2018 489
638 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 489
639 Nabór na stanowisko urzędnicze – kierownik referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Obrzycko. 488
640 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 487
641 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 487
642 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 487
643 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 486
644 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 485
645 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 483
646 Zmiana terminu komisji wspólnej 475
647 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2016 rok. 473
648 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 472
649 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 471
650 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko (UE) 470
651 Propozycja zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gaju Małym 470
652 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 468
653 Uchwały z XXXII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018 466
654 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 465
655 Uchwały z XXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 463
656 Postanowienie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo 463
657 Uchwały XXXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 19 kwietnia 2018r. 458
658 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 455
659 Uchwały z XXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 czerwca 2017 454
660 OBWIESZCZENIE - dla zamierzenia polegającego na: budowia oświetlenia drogowego na działkach Nr 153/3; 30/2; 4/2; 96; 93/2; 92; 322/1; 322/3; 322/4; 322/5; 101 w 449
661 Obwieszczenie Gminnej Komisji w Obrzycku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Obrzycko 448
662 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2018 r. 446
663 Uchwały z XXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 października 2017 444
664 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 444
665 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 10 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 444
666 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 18 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Obrzycko bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 444
667 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie 443
668 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Piotrowie 442
669 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania 439
670 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 438
671 Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 r. 438
672 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 437
673 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 436
674 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo 434
675 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 433
676 Ogłaszanie o naborze wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 433
677 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 430
678 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 429
679 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 429
680 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 427
681 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 424
682 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 424
683 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo - II 421
684 XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 420
685 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 415
686 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży marzec 2019 415
687 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 412
688 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 412
689 Uchwały z XXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 czerwca 2017 412
690 BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PODLEWANIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH, TERENÓW ZIELONYCH ORAZ NAPEŁNIANIE BASENÓW 410
691 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 410
692 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 409
693 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe 408
694 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 407
695 Uchwały 404
696 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 404
697 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 403
698 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Zielonej 403
699 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 402
700 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 402
701 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 400
702 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017r 399
703 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piot 399
704 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 397
705 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 396
706 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) 395
707 Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady gminy 391
708 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 390
709 Wnioski 389
710 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 389
711 Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie 388
712 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 388
713 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego 385
714 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ... 383
715 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stalowego masztu telekomunikacyjnego w m. Gaj Mały. 383
716 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin, Lot B - Rokietnica - Wronki od km 18+360 do km 52,265” 383
717 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 381
718 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 381
719 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 380
720 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 378
721 Uchwały z XXXI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 lutego 2018 376
722 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 9 375
723 XXXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 374
724 POSTANOWIENIE - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 (obręb 0708) w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 374
725 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Słopanowie 372
726 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 369
727 Obwieszczenie Wojewody - PKP 369
728 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kierownika referatu gospodarki komunalnej 368
729 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 367
730 P O S T A N O W I E N I E 366
731 Ogłoszenia o przetargach - Piotrowo, Słopanowo 366
732 Uchwały z XXIX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 grudnia 2017 365
733 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 200 m) na działkach Nr 810 364
734 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o. 361
735 Uchwały z XXXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 16 listopada 2018r. 359
736 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 359
737 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 359
738 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 359
739 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o przedłużeniu terminu zgłoszeń kandydatów na radnych 354
740 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 354
741 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 352
742 Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - SEKRETARZ GMINY OBRZYCKO 351
743 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych (Pęckowo, Gmina Obrzycko działka nr. 152 obręb geodezyjny Dobrogostowo)” 350
744 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 350
745 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2017 ROK 349
746 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 349
747 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z lata 349
748 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej 347
749 KSIĘGA REJESTROWA 347
750 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 344
751 Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji rady gminy 342
752 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szatni sportowej w Słopanowie - Hubach 340
753 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 340
754 P O S T A N O W I E N I E 340
755 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 339
756 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów 338
757 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 338
758 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy 337
759 OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. 337
760 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej w Gaju Małym 336
761 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 335
762 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z dwiema przepompowniami w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Ob 332
763 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 330
764 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 października 2018 r. 327
765 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 327
766 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r. 326
767 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 325
768 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, wojewó 325
769 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 324
770 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 323
771 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 322
772 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gaju Mały 322
773 Ostateczne kwoty subwencji na 2019r. 320
774 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 320
775 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 320
776 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 319
777 Statut 315
778 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej 315
779 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 315
780 Uchwały z XXXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 czerwca 2018r. 313
781 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1849P polegająca na budowie chodnika” 311
782 POSTANOWIENIE - „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 307
783 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 307
784 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 306
785 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 304
786 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 304
787 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 302
788 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego do zamieszczenia na BIP w dniu 08/11/2018 301
789 XXXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 299
790 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „recyklingu przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” na działce nr. ewid. 120 obręb Zielonagóra 299
791 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 299
792 Uchwały z XXXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 września 2018r. 297
793 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku 297
794 XXXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 297
795 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2019/2020 r. 293
796 POSTANOWIENIE NR 461/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 IX 2019 292
797 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o zmianie godzin pracy komisji 289
798 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 287
799 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego skablowanie linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 287
800 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 284
801 Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS 284
802 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski” 282
803 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 281
804 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 280
805 Obwieszczenie o terminach i miejscu losowania list kandydatów na radnych 279
806 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 278
807 Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 278
808 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy na rok 2019 274
809 Uchwały z XXXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 maja 2018r. 273
810 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 269
811 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym na rok 2019 r. 265
812 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 263
813 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo 260
814 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 258
815 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 256
816 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek z terenu Gminy Obrzycko 256
817 2018 254
818 Uchwały z II Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2018 252
819 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 251
820 Uchwały z III Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2019 251
821 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 250
822 Uchwały z XXXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 lipca 2018r. 248
823 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018 - 2023 245
824 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 244
825 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2019r. 239
826 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 238
827 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 237
828 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 236
829 INFORMACJA dot. naboru na stanowisko sekretarza Gminy Obrzycko 236
830 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 234
831 Uchwały z I Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2018 234
832 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy 233
833 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo, Ordzin 233
834 Obwieszczenie SKO o wydaniu decyzji umarzającej dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych 231
835 Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji rady gminy 230
836 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w m. Gaj Mały 229
837 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. 229
838 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 226
839 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach 224
840 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 222
841 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Gaju Małym w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnoszkolnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 222
842 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 218
843 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Obrzycko za 2018 rok 216
844 Ogłoszenie PKP - czasowa zmiana organizacji ruchu 215
845 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 215
846 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 211
847 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 211
848 Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy 211
849 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra 210
850 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2018 ROK 207
851 Oświadczenia majątkowe 2019 205
852 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Zielonagóra i Stobnicko wraz z budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Zielonagóra. 204
853 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych na działce nr 15/2 w miejscowości Obrowo 204
854 Przerwa w dostawie wody 204
855 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 204
856 Uchwała SO-0952/16/20/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 203
857 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 202
858 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 202
859 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 201
860 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV w m. Gaj Mały oraz w m. Szamotuły 200
861 ZAPYTANIE OFERTOWE - Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 198
862 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 198
863 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 197
864 Uchwała SO-0954/27/20/2019 197
865 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 197
866 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 195
867 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2019 r. 192
868 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 189
869 Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji rady gminy 187
870 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 186
871 Informacja o aktualnych składach i funkcjach obwodowych komisji wyborczych 185
872 Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji rady gminy 183
873 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 183
874 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 182
875 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2018 rok. 180
876 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 180
877 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 180
878 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 179
879 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. 179
880 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 177
881 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 177
882 Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S za okres 01.01.2018-31.12.2018r. 176
883 Obwieszenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 175
884 ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla działek nr 362/5 w obrębie geodezyjnym Piotrowo oraz nr 24 w obrębie geodezyjnym Koźmin 175
885 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 174
886 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2019 r. 169
887 Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji rady gminy 168
888 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 167
889 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 167
890 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2019 r. 161
891 Uchwały z VIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.10.2019 159
892 Uchwały z IV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.04.2019 155
893 Kalkulacja wychowania przedszkolnego 154
894 Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku 146
895 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 140
896 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 139
897 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 136
898 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 133
899 Uchwały z V Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.06.2019 133
900 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2020 rok 132
901 Uchwała nr V/73/2019 130
902 Uchwały z VII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.09.2019 130
903 UCHWAŁA Nr XI/117/19 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2019 roku. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 129
904 OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 129
905 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 129
906 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 128
907 XII Sesja Rady Gminy Obrzycko 124
908 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 122
909 Taryfa cenowa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 120
910 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 118
911 Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji rady gminy 116
912 Imienny wykaz głosowań radnych na IX sesji rady gminy 113
913 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku 109
914 Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji rady gminy 107
915 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 9.01.2020 106
916 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 104
917 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej 104
918 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 103
919 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 102
920 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 99
921 Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji rady gminy 99
922 Imienny wykaz głosowań radnych na XI sesji rady gminy 98
923 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 96
924 Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji rady gminy 95
925 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 93
926 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 91
927 Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Obrzycku w okresie stanu zagrożenia epidemii. 90
928 Uchwały z VI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 7.08.2019 90
929 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 89
930 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 79
931 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2019 79
932 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 74
933 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 72
934 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 5.12.2019 72
935 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 69
936 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym. 60
937 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r 59
938 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 15.11.2019 59
939 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 56
940 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 54
941 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2019 ROK 53
942 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 marca 2020 roku 53
943 Zarządzenie Nr 99 /2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 marca 2020 r w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 82/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z bu 52
944 ZARZĄDZENIE Nr 87/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podsta 51
945 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 88/2020 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie : określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie ucznia do pierwszej klasy szko 51
946 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 49
947 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 49
948 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 48
949 Imienny wykaz głosowań radnych na XIV sesji rady gminy 45
950 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2020 45
951 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 6.03.2020 44
952 Imienny wykaz głosowań radnych na XIII sesji rady gminy 42
953 Sprawozdanie finansowe za 2019r. 41
954 2019 36
955 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2019 ROK 36
956 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku 16
957 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok. 13
958 Imienny wykaz głosowania radnych na XV sesji rady gminy 6
959 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy 3 MW 5
960 Zarządzenie - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarzą 4
961 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 4
962 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1