Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Rynek 19

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 11368
2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 4056
3 Podatek od nieruchomości 3375
4 Oświadczenia majątkowe za 2012r. 3081
5 KONKURS: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno – kulturalnego dla Gminy Obrzycko 2436
6 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 2407
7 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 2371
8 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo 2337
9 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 2234
10 Skład i komisje 2163
11 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko 2108
12 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko 1954
13 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA 1954
14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie 1953
15 Oświadczenia majątkowe za 2013r. 1942
16 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE 1900
17 Oświadczenia majątkowe za 2014r. 1834
18 BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 1734
19 Akty Prawne - Dz.U. i M.P 1694
20 Zbór aktów 1693
21 Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 1600
22 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - II przetarg 1562
23 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę 1505
24 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 1503
25 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO” 1491
26 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin 1460
27 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym 1445
28 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY 1443
29 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) 1436
30 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym 1435
31 Ogłoszenie o wynikach naboru 1417
32 Statut Gminy Obrzycko 1413
33 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym. 1410
34 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 1398
35 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1382
36 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze 1374
37 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1372
38 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1371
39 Podatek rolny 1363
40 Wycinka drzew 1324
41 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1313
42 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1278
43 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 1278
44 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym o wydajności Qśred=150m3 na dobę 1270
45 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. 1260
46 Zarządzenia 2012 1246
47 Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji 1213
48 Ogłoszenie o wynikach naboru - Radca prawny 1202
49 Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. 1196
50 Gospodarowanie odpadami 1195
51 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1185
52 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko 1167
53 Zarządzenia kadencja 2014-2018 1144
54 BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI 1142
55 Wzory dokumentów 1101
56 Ogłoszenie o wynikach naboru - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1087
57 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - koniec kadencji 1082
58 Zarządzenia 2010/2011 1062
59 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 1051
60 NAPRAWA KRAWĘŻNIKÓW NA UL. ZAMKOWEJ W M. ZIELONAGÓRA 1048
61 Formularze 1046
62 Podatek od środków transportowych 1008
63 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 1000
64 Podatek leśny 988
65 Oświadczenia majątkowe za 2015r. 953
66 Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o. 943
67 Harmonogram wiejskich zebrań sprawozdawczych - 2013 941
68 Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 937
69 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 937
70 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel 934
71 OBWIESZCZENIE - Hadryś 928
72 Procedura 922
73 DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA 913
74 Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 903
75 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - początek kadencji 902
76 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz 901
77 Dokumenty do pobrania 893
78 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 888
79 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. 880
80 Wnioski do pobrania 872
81 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta 870
82 Decyzje środowiskowe 856
83 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. 856
84 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania - kanalizacja Jaryszewo 845
85 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły 833
86 OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 827
87 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gartenholz H&H sp. z o.o. 817
88 Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. 811
89 Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 806
90 POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 798
91 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer 796
92 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 791
93 Instrukcja korzystania z BIPu 790
94 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 8.03.2013 778
95 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko 777
96 Zarządzenia 2013 774
97 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 774
98 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 772
99 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - M. Trąbczyński 768
100 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 768
101 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko 762
102 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 758
103 Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok. 736
104 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.07.2013 735
105 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 735
106 Nabór na członka komisji konkursowej. 728
107 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014 720
108 Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r. 720
109 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o. 719
110 Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. 718
111 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2013 ROK 713
112 ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). 712
113 POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 707
114 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 703
115 Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 701
116 Wyniki naboru na realizację zadań publicznych 697
117 Pliki do pobrania 695
118 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 695
119 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WOD-MAX 694
120 Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo 693
121 Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. 690
122 POSTANOWIENIE - Ireneusz Eszer 685
123 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 685
124 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2013 681
125 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX) 679
126 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. 679
127 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013 677
128 Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2012r. 676
129 POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu” 671
130 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV 671
131 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 669
132 Wnioski 661
133 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 657
134 Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia. 653
135 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 653
136 Polityka cookies 650
137 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA 650
138 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.02.2014 647
139 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi - 2012 646
140 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra 643
141 Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. 642
142 ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 636
143 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 636
144 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny 633
145 wnioski 631
146 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 630
147 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 627
148 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 625
149 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 623
150 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 619
151 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 618
152 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 617
153 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 615
154 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 613
155 Nabór na członka komisji konkursowej 609
156 OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra 606
157 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 - Piotrowo - Zielonagóra 604
158 OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) 601
159 Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013r. 599
160 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03 września 2014 r. 598
161 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej 596
162 Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 czerwca 2013r. 595
163 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 595
164 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko 594
165 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK 594
166 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny 589
167 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P 588
168 Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r. 586
169 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2013r. 586
170 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer 585
171 Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 585
172 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. 584
173 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 583
174 Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert 582
175 Zestawienie ofert z otwarcia przetargów 580
176 Uchwała RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 576
177 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki 576
178 Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 czerwca 2013r. 575
179 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 572
180 Drugi otwarty konkurs ofert 569
181 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 569
182 Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r. 567
183 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 listopada 2013r. do 22 listopada 2013r. 561
184 Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2013 557
185 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2014r. 556
186 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1 555
187 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 554
188 OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki-Czarnków ZPP 552
189 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. 552
190 Uchwała Nr SO-0955/44/19/2014 549
191 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 546
192 Informacja 545
193 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/22/19/2016 545
194 Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r. 544
195 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” 543
196 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2014 r. 542
197 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4) 540
198 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 539
199 XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko 539
200 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 536
201 Ogłoszenie o wysokości dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015. 536
202 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga 185 535
203 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. 535
204 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 533
205 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 532
206 XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko 531
207 POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 531
208 Zarządzenie Nr 192/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 527
209 Wykaz danych o środowisku 526
210 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013 524
211 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 524
212 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 523
213 Wnioski 521
214 Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 519
215 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 518
216 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 517
217 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 517
218 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 516
219 II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 515
220 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2014 514
221 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P 514
222 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV 513
223 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach. 513
224 Zarządzenia 2014 512
225 Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 511
226 Protokoły z wyborów Rady Gminy oraz Wójta 507
227 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych. 504
228 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały) 503
229 Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 503
230 Nabór na członka komisji konkursowej 503
231 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 1845P 501
232 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra 500
233 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 499
234 Budżet Gminy Obrzycko 499
235 GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE 498
236 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 498
237 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 498
238 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży VI/2014 497
239 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV 495
240 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 495
241 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo 493
242 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt 492
243 Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r. 488
244 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 488
245 Jawny Rejestr zbiorów 484
246 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Zielonagóra 482
247 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 482
248 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2014 r. 482
249 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 481
250 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko” 479
251 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: przebudowę linii energetycznej nn 479
252 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. 477
253 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo 477
254 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2014 477
255 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 476
256 Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Obrzycko w 2015 roku 474
257 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2014 r 472
258 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo 471
259 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 469
260 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 465
261 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE 465
262 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 464
263 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych do hodowli zagrodowej trzody chlewnej w miejscowości Szczepankowo 464
264 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 464
265 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 463
266 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 460
267 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 460
268 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo 460
269 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku. 458
270 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2014 r. 458
271 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 458
272 Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r. 457
273 Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014 r. 457
274 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 457
275 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV 456
276 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa – modernizacja linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 454
277 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania. 453
278 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 451
279 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Obrzycko 450
280 III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 447
281 I sesja Rady Gminy Obrzycko 447
282 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Piotrowo 446
283 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Obrzycko 443
284 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wr 443
285 XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko 442
286 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 442
287 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 440
288 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015r. 439
289 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 437
290 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycko o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 435
291 OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) 435
292 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo 435
293 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 434
294 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 23 października 2014 roku. 434
295 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko 434
296 Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014r. 433
297 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia. 433
298 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra 432
299 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.09.2014 432
300 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 429
301 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku o wynikach losowania jednolitych dla list kandydatów na radnych. 428
302 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 427
303 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 426
304 Posiedzenie Komisji 426
305 Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2014r. 425
306 Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r. 425
307 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 425
308 Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko o łącznej mocy elektrycznej 1,0 MW na działkach nr: 358/5, 358/4, 3375/4, 357/3 obręb Zielonagóra 425
309 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 424
310 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko 423
311 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach 422
312 Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz 421
313 Pismo dotyczące zamieszczonych na stronie internetowej aktów prawnych związanych z wyborami samorządowymi mającymi odbyć się w tym roku. 420
314 Posiedzenie Komisji 417
315 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 414
316 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 413
317 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 413
318 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 411
319 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r. 409
320 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art.56 ust.1 407
321 XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 407
322 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 406
323 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 02.12.2014 404
324 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko 404
325 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 403
326 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków 403
327 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko” 403
328 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 401
329 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015 r. 401
330 Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r. 401
331 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 400
332 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 400
333 ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 398
334 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 396
335 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 394
336 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko 393
337 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie 392
338 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 391
339 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat 391
340 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 391
341 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 390
342 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 390
343 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2014-2018 389
344 Ogłaszenie - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. 389
345 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Jaryszewo 387
346 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce 368/2 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. 386
347 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1 385
348 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r. 383
349 Uchwały z III sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. 379
350 Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2015r. 377
351 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku w formie wsparcia lub powierzenia 376
352 Obwieszczenie - spis wyborców 375
353 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach Nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo 374
354 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 370
355 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 370
356 Uchwały z I sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2014r. 370
357 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 370
358 Uchwały z II sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. 370
359 Uzupełnienie składu w obwodowej komisji wyborczej 368
360 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 368
361 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 365
362 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obrę 365
363 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 364
364 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 364
365 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 361
366 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 359
367 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015r. 358
368 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb 354
369 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra 353
370 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 351
371 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2015 r. 351
372 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2015 r. 350
373 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2015r. 349
374 Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą 349
375 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 348
376 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcji betonu 347
377 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 346
378 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r. 346
379 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 345
380 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych 344
381 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 343
382 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 342
383 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 września 2015 r. 339
384 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 338
385 OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra 336
386 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r. 336
387 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019 336
388 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 335
389 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 335
390 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 332
391 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 331
392 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. 329
393 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 328
394 Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 326
395 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 326
396 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014r. 326
397 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 323
398 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę 321
399 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej so.-0954/34/16/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obrzycko za rok 2014. 319
400 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2015 r. 318
401 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 314
402 Posiedzenie Komisji 314
403 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 314
404 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo 313
405 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowoś 311
406 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 307
407 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 306
408 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną 305
409 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 305
410 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 304
411 Uchwała Nr VII/54/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 czerwca 2015 r 303
412 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. drogi wojewódzkiej nr 185 302
413 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr 10/5 i 14 w obrębie Koźmin 300
414 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 300
415 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 299
416 WÓJT GMINY OBRZYCKO informuje, że wszystkie wyjaśnienia informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów dotyczące zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać na stronie internetowej Państwowej 299
417 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 296
418 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3 296
419 ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 294
420 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie 293
421 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 290
422 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 290
423 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 286
424 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 6 września 2015r. 286
425 ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski 283
426 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016) 281
427 Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2015r. 280
428 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 280
429 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015 279
430 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2016 r. 277
431 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 277
432 XII Sesję Rady Gminy Obrzycko 277
433 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 276
434 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 276
435 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 273
436 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. 272
437 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 272
438 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 269
439 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 269
440 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 268
441 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 268
442 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 264
443 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 263
444 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 263
445 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 262
446 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz w 261
447 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 258
448 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A 258
449 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 257
450 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2 257
451 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 256
452 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 251
453 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 250
454 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2015 r. 249
455 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 248
456 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom 248
457 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 247
458 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 246
459 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 245
460 ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 244
461 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2015 rok. 242
462 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 241
463 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 238
464 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 238
465 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 238
466 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 236
467 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 235
468 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym 233
469 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 27/22 oraz 2 232
470 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 225
471 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 221
472 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo 207
473 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. 204
474 Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki 201
475 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 198
476 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 16 czerwca 2016r. 195
477 Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 193
478 POSTANOWIENIE 193
479 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 192
480 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 r. 192
481 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 191
482 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonejgórze, stanowiących własność Gminy Obrzycko 189
483 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 186
484 UCHWAŁA Nr XX/150/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 184
485 Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 180
486 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 180
487 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia 174
488 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 173
489 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 172
490 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 172
491 Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce nr ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotu 167
492 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 166
493 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 162
494 KOREKTA - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 161
495 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, 161
496 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 159
497 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 156
498 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 156
499 Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia. 156
500 Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko 153
501 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 150
502 Zgromadzenia 149
503 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 147
504 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 143
505 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 143
506 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 141
507 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 138
508 Uchwała Nr SO-0953/22/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016r. 138
509 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 136
510 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari 135
511 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 134
512 ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół 130
513 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 128
514 Postanowienie - „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 125
515 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 124
516 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 123
517 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 122
518 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartały 2016 r. 121
519 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 120
520 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 119
521 Postanowienie - "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 118
522 UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023. 117
523 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 117
524 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 117
525 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 115
526 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 112
527 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 106
528 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 104
529 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 104
530 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 99
531 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2017 95
532 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016r 95
533 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 92
534 INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA 91
535 Nabór na członka komisji konkursowej 91
536 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 października 2016 89
537 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 87
538 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 79
539 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 75
540 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 74
541 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 60
542 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 59
543 BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 58
544 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 53
545 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 51
546 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 46
547 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 43
548 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 36
549 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 34
550 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 32
551 ZAWIADOMIENIE o wszczęci u postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejs 29
552 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2016 rok. 27
553 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 26
554 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2017 25
555 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 25
556 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2017r. 23
557 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 22
558 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 22
559 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 20
560 XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 20
561 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 20
562 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 14
563 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 13