Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 22684
2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 6422
3 Podatek od nieruchomości 5047
4 KONKURS: Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno – kulturalnego dla Gminy Obrzycko 4318
5 Oświadczenia majątkowe za 2012r. 4231
6 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3548
7 Skład i komisje 3523
8 Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko 3499
9 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 3487
10 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: Dokumentacja projektowa - Stobnicko 3414
11 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w sołectwach na terenie Gminy Obrzycko 3336
12 Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ordzin i Brączewo 3206
13 Akty Prawne - Dz.U. i M.P 3192
14 Oświadczenia majątkowe za 2013r. 3185
15 BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA 3157
16 Oświadczenia majątkowe za 2014r. 3066
17 BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 2987
18 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2869
19 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2721
20 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN I BRĄCZEWO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W JARYSZEWIE 2709
21 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie 2698
22 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2680
23 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym. 2671
24 Zbór aktów 2640
25 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2594
26 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY 2592
27 Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 2589
28 Statut Gminy Obrzycko 2549
29 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2546
30 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 2499
31 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko - II przetarg 2480
32 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2479
33 Oświadczenia majątkowe za 2015r. 2415
34 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO” 2362
35 Wzory dokumentów 2313
36 NAPRAWA KRAWĘŻNIKÓW NA UL. ZAMKOWEJ W M. ZIELONAGÓRA 2238
37 Zarządzenia kadencja 2014-2018 2238
38 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Karolin 2234
39 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2014 r. do 31.03.2015 r. 2223
40 BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 2208
41 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 2204
42 Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym o wydajności Qśred=150m3 na dobę 2202
43 Zarządzenia 2012 2185
44 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na boisku przy Zespole Szkół w Gaju Małym 2167
45 Podatek rolny 2152
46 ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wraz z montażem urządzeń informatycznych dla zadania połączenia biur UG Obrzycko (ul. Rynek 1 i 19) 2141
47 Wycinka drzew 2125
48 Podatek od środków transportowych 2077
49 Dostawa węgla i miału węglowego do Zespołu Szkół w Gaju Małym 2071
50 ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 2055
51 Ogłoszenie o wynikach naboru 2044
52 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowo 2042
53 Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2029
54 Ogłoszenie o wynikach naboru - Radca prawny 1987
55 Zarządzenia 2010/2011 1968
56 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1960
57 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - koniec kadencji 1925
58 Realizacja projektu: Obrzycko na rzecz aktywizacji 1910
59 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 1900
60 BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI 1898
61 Formularze 1893
62 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze 1879
63 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - referenta ds. ochrony środowiska i melioracji 1864
64 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO 1836
65 Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 1823
66 Ogłoszenie o wynikach naboru - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1816
67 DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA 1807
68 Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 1777
69 Gospodarowanie odpadami 1773
70 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w okresie od 15.11.2013 r. do 31.03.2014 r. na terenie Gminy Obrzycko 1770
71 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 1762
72 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 1735
73 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO W LATACH 2018-2019 1728
74 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1725
75 Nabór na stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, wojskowych i obrony cywilnej 1723
76 Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Obrzycko 1719
77 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Anna i Piotr Voelkel 1710
78 Opracowanie koncepcji dla projektu centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1692
79 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra na odcinku od km 0+000 do km 3+128,94 i remont nawierzchni na moście przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 185 od km 3+1 1689
80 Oświadczenia majątkowe za 2014r. - początek kadencji 1680
81 Wnioski 1674
82 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych do hodowli zarodowej trzody chlewnej” w miejscowości Szczepankowo 1672
83 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA UTWARDZENIU POWIERZCHNI GRUNTU W GRANICACH PASA DROGOWEGO W M. ZIELONAGÓRA 1667
84 Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. 1651
85 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko 1639
86 Zawiadomienie - Gartenholz H&H Sp. z o.o. 1600
87 Zapytanie ofertowe: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO 1567
88 Procedura 1543
89 wnioski 1524
90 OBWIESZCZENIE - Hadryś 1522
91 Dokumenty do pobrania 1521
92 Wnioski do pobrania 1502
93 Decyzje środowiskowe 1498
94 Podatek leśny 1491
95 Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE 1481
96 Oświadczenia majątkowe za 2016r. 1466
97 POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania - PHU. MS Team Stankowski Łukasz 1419
98 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 1412
99 Wnioski 1404
100 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji wygaszającej decyzję Wójta 1391
101 Jawny Rejestr zbiorów 1383
102 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - remont drogi powiatowej Nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły 1379
103 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2014-2018 1342
104 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1326
105 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Ireneusz Eszer 1324
106 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r. 1322
107 Zarządzenia 2013 1319
108 Harmonogram wiejskich zebrań sprawozdawczych - 2013 1305
109 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1301
110 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW - Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1297
111 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Gartenholz H&H sp. z o.o. 1296
112 Nabór na stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego 1291
113 Oświadczenia majątkowe za 2017r. 1277
114 Wykaz danych o środowisku 1273
115 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 1259
116 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - WOD-MAX 1259
117 Instrukcja korzystania z BIPu 1241
118 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. 1239
119 POSTANOWIENIE - „Budowa zakładu produkcji betonu” 1236
120 Informacja roczna z wykonania budżetu za 2012 rok. 1236
121 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania - kanalizacja Jaryszewo 1234
122 Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013r. 1233
123 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla części obszaru Gminy Obrzycko 1232
124 POSTANOWIENIE - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1222
125 Nabór na członka komisji konkursowej. 1215
126 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - M. Trąbczyński 1204
127 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 8.03.2013 1195
128 OBWIESZCZENIE o uzgodnieniu raportu - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły na odcinku od km 0+000,00 do km 10+252,80 1174
129 OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 1172
130 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1170
131 ZAWIADOMIENIE o uchyleniu decyzji z dnia 18.07.2013r (znak SSO.6220.21.2012). 1170
132 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 1169
133 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2010-2014 1161
134 Zarządzenia 2014 1161
135 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (WOD-MAX) 1159
136 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2013 ROK 1155
137 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 1152
138 Uchwały z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2013r. 1133
139 Budżet Gminy Obrzycko 1131
140 Informacja o wynikach naboru nawolne stanowisko urzędnicze 1131
141 Wyniki naboru na realizację zadań publicznych 1128
142 POSTANOWIENIE - Ireneusz Eszer 1120
143 OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki-Czarnków ZPP 1117
144 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1116
145 Nabór na wolne stanowisko bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 1113
146 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko 1105
147 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 10.07.2013 1103
148 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.10.2013 1099
149 Uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013r. 1096
150 Obwieszczenie o sporządzeniu Postanowienia - kanalizacja Jaryszewo 1096
151 Obwieszczenie - budowa instalacji do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra na działkach nr: 358/5, 358/4, 3357/4, 357/3 1095
152 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 1094
153 OBWIESZCZENIE o sporządzeniu raportu Gartenholz H&H sp. z o.o. 1094
154 POSTANOWIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1092
155 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV napowietrznej o długości ok. 650 m; linii elektroenergetycznej SN-15kV 1090
156 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Obrzycko 1089
157 Uchwały z V sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 1087
158 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1086
159 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK 1086
160 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1083
161 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.02.2014 1083
162 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki 1080
163 Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2012r. 1075
164 Zestawienie ofert z otwarcia przetargów 1073
165 Polityka cookies 1071
166 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ireneusz Eszer 1070
167 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013r. 1064
168 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego przebudowę linii energetycznej 1061
169 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny 1060
170 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013 1057
171 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 1057
172 Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. 1057
173 Protokoły z wyborów Rady Gminy oraz Wójta 1057
174 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - droga Piotrowo-Zielonagóra 1051
175 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1050
176 Pliki do pobrania 1050
177 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1050
178 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1049
179 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03 września 2014 r. 1048
180 ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 1048
181 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1042
182 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn: „Staw rybny, urządzenie melioracji szczegółowej” 1041
183 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 1037
184 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 1036
185 Drugi otwarty konkurs ofert 1035
186 ZAWIADOMIENIE - Rozdrabnianie tworzyw sztucznych - na działce nr 152 w miejscowości Pęckowo 1034
187 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 1031
188 Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 listopada 2014r. 1026
189 Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 stycznia 2014r. 1025
190 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1845P 1025
191 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 1024
192 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi - 2012 1023
193 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej 1020
194 Informacja o wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert 1019
195 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 1018
196 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - budowa gazociągu ś/c dn 63 PE dla zasilania budynków mieszkalnych (dla celów komunalnych) po działkach dz. nr 171 i 219/12 w m. Gaj Mały gm. Obrzycko 1012
197 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1011
198 Informacja 1008
199 OBWIESZCZENIE - droga wojewódzka Piotrowo-Zielonagóra 1007
200 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013 1001
201 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1001
202 Uchwały RIO z dnia 3 grudnia 2013 995
203 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV 994
204 Uchwała RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia. 993
205 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 992
206 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-droga 185 991
207 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 kwietnia 2014 r. 990
208 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2013r. 990
209 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV (demontaż linii napowietrznej nn 0,4 kV na odcinku od słupa stojącego na działce nr 162 do słupa na działce nr 68/4) 989
210 Uchwała RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 987
211 Nabór na członka komisji konkursowej 986
212 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 kwietnia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. 985
213 Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika 985
214 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN - II przetarg 982
215 Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013r. 981
216 Uchwała Nr SO-0955/44/19/2014 980
217 Uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 czerwca 2013r. 979
218 POSTANOWIENIE - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 979
219 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego „rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ordzinie o budowę dwóch zbiorników retencyjny 976
220 XXXIII Sesję Rady Gminy Obrzycko 975
221 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - WOD-MAX 973
222 Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w dniach od 01 listopada 2013r. do 22 listopada 2013r. 972
223 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2014r. 972
224 Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby 969
225 Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 marca 2014r. 962
226 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 960
227 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 956
228 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: przebudowę linii energetycznej nn 956
229 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 956
230 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech stawów rybnych na działkach o numerach ewidencyjnych 439, 407/6, 440, 443, 446 obręb Zielonagóra 955
231 Program Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2022 dla Gminy Obrzycko 954
232 Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 czerwca 2013r. 953
233 XXXIV Sesję Rady Gminy Obrzycko 951
234 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 949
235 Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013r. 947
236 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 945
237 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 944
238 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Zielonagóra 943
239 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 943
240 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 942
241 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY 941
242 Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2013r. 941
243 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały) 941
244 I sesja Rady Gminy Obrzycko 940
245 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/22/19/2016 938
246 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r. 935
247 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga 185 - Piotrowo - Zielonagóra 934
248 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.09.2014 934
249 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych 933
250 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur do terytorialnych komisji wyborczych. 932
251 Zarządzenie Nr 189/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 931
252 OBWIESZCZENIE - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brączewie o budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 75 m3 wraz z rurociągiem technologicznym na działce nr 81039/4 w Brączewie (obręb geodezyjny Jaryszewo) 929
253 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 kwietnia 2014 r. 928
254 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków ZPP 927
255 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 roku. 927
256 Ogłoszenie o wysokości dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015. 924
257 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 920
258 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Koźmin, Piotrowo, Brączewo, Dobrogostowo 918
259 II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 917
260 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi 917
261 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 917
262 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 916
263 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży VI/2014 915
264 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ORDZIN 913
265 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania. 913
266 Zarządzenie Nr 192/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 909
267 Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko. Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego. 906
268 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach. 902
269 Zarządzenie Nr 208/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2014 r. 900
270 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (02.08.2016) 900
271 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy linii energetycznej nn 0,4 kV 899
272 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - remont drogi powiatowej Nr 1845P 898
273 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 02 kwietnia 2014 r. 897
274 Nabór na członka komisji konkursowej 896
275 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn 0,4 kV 894
276 GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE 892
277 Posiedzenie Komisji 891
278 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 890
279 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 889
280 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2014 r. 889
281 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego położonym na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo 888
282 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 888
283 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r. 888
284 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - „przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach na długości ~ 500 m po działkach Nr 32; 33; 35 obręb geodezyjny Kobylniki gm. Obrzycko” 887
285 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 23 października 2014 roku. 886
286 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 882
287 Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga powiatowa 1845P 882
288 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 881
289 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2014 880
290 Uchwały z XI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 listopada 2015r. 878
291 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa – modernizacja linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 877
292 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 876
293 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 876
294 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 roku 875
295 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Obrzycko 871
296 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 870
297 III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 870
298 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 870
299 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zamierzenia polegającego na „budowie linii elektroenergetycznej w m. Antoniny (obręb geodezyjny Piotrowo) g`m. Obrzycko w celu przyłączenie do sieci elekt 868
300 Harmonogram dyżurów Radnych Gminy Obrzycko w 2015 roku 865
301 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. 865
302 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 863
303 XLI Sesja Rady Gminy Obrzycko 862
304 Posiedzenie Komisji 860
305 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 850
306 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej. 850
307 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 01.09.2014 849
308 Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko 849
309 Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 czerwca 2014r. 847
310 POSTANOWIENIE dla realizacji inwestycji pn.: „ Budowa zakładu produkcji betonu” dz. nr 186/3 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko 846
311 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2013r. 845
312 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko w rejonie miejscowości Piotrowo 842
313 XL Sesja Rady Gminy Obrzycko 842
314 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wr 841
315 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 840
316 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 16 października 2014 r 840
317 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 838
318 XXXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 838
319 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 835
320 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok 835
321 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia. 833
322 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Koźmin i Dobrogostowo 833
323 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV 832
324 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 02.12.2014 831
325 Uchwały z II sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2014r. 826
326 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 825
327 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 824
328 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów 823
329 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Obrzycko 822
330 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - budowa trzech stawów rybnych na działkach nr 439; 407/6; 440; 443 i 446 obręb Zielonagóra 819
331 OBWIESZCZENIE - w sprawie sprostowania pomyłki w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2014 z dnia 25.09.2014 r. dla „przebudowy wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) 819
332 Uchwały z X Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015 818
333 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Obrzycko na 2015r. 816
334 Uchwały z XL sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2014r. 816
335 Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 września 2014r. 816
336 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycko o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 816
337 Uchwały z III sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015r. 815
338 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 814
339 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obrę 814
340 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 24 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 812
341 Instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko o łącznej mocy elektrycznej 1,0 MW na działkach nr: 358/5, 358/4, 3375/4, 357/3 obręb Zielonagóra 810
342 Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Obrzycko obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dz 810
343 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obręb Jaryszewo 809
344 Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych do hodowli zagrodowej trzody chlewnej w miejscowości Szczepankowo 808
345 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 808
346 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 i 214 w Słopanowie-Hubach 806
347 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 806
348 Informacja o wysokości dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2014. 803
349 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 800
350 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 796
351 Ogłaszenie - nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r. 793
352 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 793
353 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015 r. 793
354 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Czarnków 792
355 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 792
356 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r. 788
357 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 788
358 Nagrania z sesji Rady Gminy Obrzycko 786
359 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 786
360 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 786
361 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku o wynikach losowania jednolitych dla list kandydatów na radnych. 785
362 Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 sierpnia 2014r. 784
363 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Piotrowo 783
364 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 779
365 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogostowo, działka nr 194/2 779
366 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 778
367 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 777
368 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo 776
369 INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 776
370 Obwieszczenie - spis wyborców 776
371 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 września 2015 r. 774
372 XIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 773
373 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art.56 ust.1 773
374 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 17/1 w m. Obrowo obręb geodezyjny Obrowo na bibliotekę gminną 773
375 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE po działkach Nr 171; 219/12 w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko 772
376 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra (gmina Obrzycko) oraz Nr 66; 58; 47; 946 obręb 772
377 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 772
378 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dotycząceg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformat 769
379 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2016 roku w formie wsparcia lub powierzenia 767
380 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 765
381 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko - przebudowa wiaduktu na przepust w miejscowości Brączewo (obręb geodezyjny Jaryszewo) gm. Obrzycko, w ciągu drogi powiatowej 1848P Obrzycko – Szamotuły po działkach Nr 25; 26; 27/2 obręb geodezyjny Jaryszewo 765
382 POSTANOWIENIE 763
383 Pismo dotyczące zamieszczonych na stronie internetowej aktów prawnych związanych z wyborami samorządowymi mającymi odbyć się w tym roku. 763
384 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 762
385 ZAPYTANIE OFERTOWE - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 761
386 Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 lipca 2014r. 760
387 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwrtał 2015 r. 760
388 Uchwały z I sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 1 grudnia 2014r. 758
389 Uchwały z IV sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 marca 2015r. 757
390 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych na działce 368/2 obręb Zielonagóra, gmina Obrzycko. 756
391 ZAPYTANIE OFERTOWE (II) - Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2017/2018 r. 755
392 Uzupełnienie składu w obwodowej komisji wyborczej 754
393 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej po działkach nr 232 753
394 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: „przebudowie linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1 752
395 Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą 750
396 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 750
397 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 749
398 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2015 r. 749
399 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia p.n. „instalacja do przetwarzania biomasy organicznej w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko” 748
400 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 747
401 ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 746
402 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Szamotułach na kadencję 2016 - 2019 745
403 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 745
404 POSTANOWIENIE o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 744
405 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 743
406 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu produkcji betonu 742
407 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 lipca 2015 r. 741
408 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych” na działce nr 368/6 obręb Zielonagóra 735
409 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze ewid. 194/2 735
410 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV wraz ze stacją słupową transformatorową SN/NN 734
411 ZAWIADOMIENIE o Wszczęciu postępowania w sprawie: Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr Ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotulski 731
412 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych 730
413 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 729
414 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 728
415 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 727
416 Zgromadzenia 727
417 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kobylnikach gm. Obrzycko 727
418 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 727
419 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 725
420 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 725
421 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014r. 725
422 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2014 r. 725
423 Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 723
424 Uchwały z VII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 czerwca 2015r. 720
425 XII Sesję Rady Gminy Obrzycko 718
426 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 716
427 Klauzula informacyjna 716
428 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej so.-0954/34/16/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Obrzycko za rok 2014. 716
429 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 02 kwietnia 2015r. 716
430 Posiedzenie Komisji 715
431 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 14 lipca 2015 r. 715
432 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 713
433 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr 10/5 i 14 w obrębie Koźmin 713
434 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŹMIN 712
435 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 712
436 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 709
437 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2015r. 708
438 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przydziału nauczycielom 706
439 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 706
440 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 701
441 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. drogi wojewódzkiej nr 185 700
442 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 697
443 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2016 697
444 Uchwały z IX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 września 2015 696
445 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 695
446 OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: „budowę telekomunikacyjnej linii kablowej po działkach Nr 512/2; 292; 278 obręb geodezyjny Zielonagóra 691
447 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 691
448 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania na modernizację linii energetycznej nn po istniejącej trasie na działkach Nr 45/3; 45/4; 103; 109; 111/1; 107; 106; 120/1; 120/2; 121/1; 121/2; 122; 81/2; 80; 82; 83; 84/2 w obrębie 690
449 Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 sierpnia 2015r. 689
450 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 stycznia 2016 r. 687
451 KOREKTA - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2015 ROK 687
452 XV Sesja Rady Gminy Obrzycko 686
453 OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piotrowo, część działki nr 186/3 686
454 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym 685
455 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na okręgi wyborcze 685
456 Uchwała Nr VII/54/2015 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 29 czerwca 2015 r 683
457 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 683
458 ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie : powołania obwodowych komisji do spraw referendum. 683
459 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 682
460 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 680
461 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowoś 679
462 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo, Gmina Obrzycko” 678
463 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 678
464 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 677
465 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 676
466 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 674
467 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 673
468 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 672
469 ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 668
470 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 667
471 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego czę 667
472 Uchwały z VI sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. 666
473 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 665
474 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 665
475 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU - II 664
476 XIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 664
477 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmianę przeznaczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 7A 662
478 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. 661
479 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 6 września 2015r. 659
480 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2015 r. 659
481 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi 658
482 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 658
483 UCHWAŁA Nr XX/150/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 657
484 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 655
485 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 653
486 Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrowie stanowiących własność Gminy Obrzycko 653
487 Postanowienie - „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 652
488 ZAWIADOMIENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU dot. przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów 651
489 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy Obrzycko 651
490 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 646
491 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo, gmina Obrzycko, 646
492 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 645
493 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za IV kwartał 2015 r. 643
494 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 642
495 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej 641
496 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 641
497 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonejgórze, stanowiących własność Gminy Obrzycko 639
498 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzie 639
499 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2016 r. 638
500 WYKAZ decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 636
501 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 632
502 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 632
503 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 631
504 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Wronki – Czarnków ZPP, na terenie Gminy Obrzycko 631
505 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 631
506 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 630
507 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 628
508 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 628
509 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontari 627
510 Uchwała Składu Orzekającego RIO z dnia 16 czerwca 2016r. 626
511 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 626
512 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 27/22 oraz 2 625
513 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 625
514 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK 624
515 Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrzycko sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. 624
516 WÓJT GMINY OBRZYCKO informuje, że wszystkie wyjaśnienia informacje, interpretacje przepisów oraz wzory dokumentów dotyczące zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać na stronie internetowej Państwowej 623
517 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz w 623
518 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 622
519 Dotacje do wymiany pieców i lub kotłów węglowych 622
520 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 621
521 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych we wsi Piotrowo. 620
522 Postanowienie - „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzysząca” na działce nr 27/22 oraz 26 obręb Kobylniki 620
523 XVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 616
524 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 161/2 oraz 162 616
525 Uchwały z XVIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2016 616
526 UDZIELENIE GMINIE OBRZYCKO I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 7 265 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO KULTURALNEGO W OBRZYCKU 613
527 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. 612
528 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 612
529 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 612
530 Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra 610
531 XVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 608
532 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2015 rok. 604
533 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. wszczęcia postepowania na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 604
534 Wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2017 602
535 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 602
536 Uchwały z XXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 listopada 2017 602
537 Wójt Gminy Obrzycko ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 600
538 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 600
539 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY OBRZYCKO 599
540 Postanowienie końcowe - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą 599
541 INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA 598
542 Remont kominów oraz dachu budynku pałacowego w Pęckowie 598
543 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „Budowa 4 domów jednorodzinnych” na działce nr 93/4 obręb Piotrowo 595
544 Uchwały z XV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 czerwca 2016 594
545 Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do Biblioteki Publicznej Gminy Obrzycko 593
546 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 592
547 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 592
548 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr ew. 27/22 oraz 26 588
549 XVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 586
550 ZARZĄDZENIE Wójta w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół 584
551 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 583
552 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 581
553 XIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 579
554 Uchwały z XII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 579
555 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - „ Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 578
556 Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 578
557 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej dla Gminy Obrzycko 576
558 WYNIKI 574
559 WÓJT GMINY OBRZYCKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia 571
560 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2017r. 570
561 Uchwały z XIV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2016 570
562 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016r 564
563 Wysokość dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 561
564 UCHWAŁA NR XX/149/16 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023. 556
565 Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w formie wsparcia lub powierzenia. 555
566 XX Sesja Rady Gminy Obrzycko 555
567 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 554
568 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 554
569 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 548
570 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 548
571 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 547
572 Sesja Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018-2023 545
573 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 543
574 Postanowienie - "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP” na działce nr 127/7 i 129/6 obręb Piotrowo 542
575 XXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 541
576 Uchwała budżetowa 2019 538
577 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. 537
578 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartały 2016 r. 536
579 Uchwały z XIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016 534
580 DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 534
581 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 532
582 ZAWIADOMIENIE o wszczęci u postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejs 530
583 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 528
584 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Piotrowo stanowiącej własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 525
585 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 525
586 Zarządzenie Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Karolin. 523
587 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 523
588 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 523
589 XXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 519
590 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 517
591 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku z dnia 10 września 2018 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 514
592 Uchwały z XXX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 23 stycznia 2018 511
593 XXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 511
594 Zawiadomienie o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Rozszerzenie działalności o zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce nr ew. 186/3 w miejscowości Piotrowo, gmina Obrzycko, powiat szamotu 508
595 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 505
596 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 503
597 Nabór na członka komisji konkursowej 497
598 Oświadczenia majątkowe 2018 - początek kadencji 495
599 Wójt Gminy Obrzycko podaje do publicznej wiadomości wysokość dotacji przyznanych w wyniku drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 494
600 Uchwała Nr SO-0953/22/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 września 2016r. 492
601 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą 'Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą' oraz uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Obrzycko z dnia 491
602 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej - wynik naboru 485
603 Uchwały z XVI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2016 484
604 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 484
605 Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 października 2016 484
606 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 161/1 w Gaju Małym gm. Obrzycko 482
607 Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 481
608 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWO 481
609 Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. w Gminie Obrzycko 480
610 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PIOTROWO NP II” na działce nr 186/3, 186/4 i 186/5 obręb Piotrowo 473
611 Uchwały z XX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2016 472
612 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych 469
613 Uchwały z XIX Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 listopada 2016 467
614 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO z dnia 03.08.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Piotrowo i Jaryszewo stanowiących własność Gminy Obrzycko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 462
615 XXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 462
616 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2017r. 459
617 Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko 459
618 XXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 455
619 Uchwały z XXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 27 kwietnia 2017r. 455
620 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „recykling przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” w Zielonejgórze, działka nr. ew. 12 451
621 POSTANOWIENIE - dla realizacji inwestycji pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, województwie wielkopolskim, na dzi 448
622 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z: stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 62 m, wraz z szafami sterującymi 448
623 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 443
624 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 442
625 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 441
626 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku 438
627 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 437
628 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 435
629 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok 433
630 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego programu współpracy na rok 2018 431
631 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 430
632 Uchwały z XXI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 lutego 2017 430
633 XXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 429
634 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 stycznia 2019 r. 427
635 XXXI Sesja Rady Gminy Obrzycko 427
636 INFORMACJA WÓJTA GMINY OBRZYCKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO za 2016 rok. 425
637 Uchwały z XXII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 marca 2017 424
638 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 423
639 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 420
640 XXX Sesja Rady Gminy Obrzycko 419
641 Zawiadomienie RDOŚ WOO-II.420.141.2018.MZ.4 419
642 XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko 415
643 Uchwały z XXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 czerwca 2017 412
644 Zmiana terminu komisji wspólnej 410
645 Uchwały z XXXII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 12 marca 2018 409
646 Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wykaszanie poboczy 407
647 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 407
648 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 407
649 Propozycja zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gaju Małym 405
650 Postanowienie - Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 159 (obręb 0703) w miejscowości Jaryszewo 398
651 Uchwały z XXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 398
652 Obwieszczenie Gminnej Komisji w Obrzycku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Obrzycko 396
653 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 396
654 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 388
655 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku z dnia 18 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Obrzycko bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1 388
656 OBWIESZCZENIE - dla zamierzenia polegającego na: budowia oświetlenia drogowego na działkach Nr 153/3; 30/2; 4/2; 96; 93/2; 92; 322/1; 322/3; 322/4; 322/5; 101 w 387
657 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2018 r. 386
658 Uchwała w sprawie podziału gminy Obrzycko na stałe obwody głosowania 386
659 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 386
660 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 10 września 2018 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrzycku 384
661 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 383
662 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Piotrowie 383
663 Uchwały XXXIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 19 kwietnia 2018r. 380
664 Uchwały z XXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 10 października 2017 380
665 XXXII Sesja Rady Gminy Obrzycko 380
666 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 378
667 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 377
668 XXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 377
669 Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym w wyniku nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu na rok 2018 r. 376
670 Ogłaszanie o naborze wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 374
671 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 372
672 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą 370
673 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 366
674 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko wraz z modernizacją oczyszczalni Ścieków w Zielonej 364
675 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 361
676 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 360
677 - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Obrzycko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 358
678 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 357
679 Uchwały z XXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 czerwca 2017 357
680 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 356
681 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 356
682 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o ponownym wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki o nr ewid. 167/2 położonej w miejscowości Piot 355
683 Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 353
684 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj Mały - etap I 353
685 II Sesja Rady Gminy Obrzycko 351
686 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży marzec 2019 350
687 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 350
688 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego:budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 350
689 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 349
690 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017r 345
691 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 344
692 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. 344
693 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 342
694 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 342
695 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. 341
696 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 338
697 Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady gminy 334
698 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 333
699 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 333
700 Wnioski 333
701 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Słopanowie 332
702 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego 330
703 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 330
704 BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PODLEWANIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH, TERENÓW ZIELONYCH ORAZ NAPEŁNIANIE BASENÓW 329
705 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 329
706 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin, Lot B - Rokietnica - Wronki od km 18+360 do km 52,265” 327
707 Uchwały z XXXI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 9 lutego 2018 325
708 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stalowego masztu telekomunikacyjnego w m. Gaj Mały. 325
709 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 9 322
710 POSTANOWIENIE - „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 (obręb 0708) w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 317
711 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. ~ 200 m) na działkach Nr 810 316
712 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej ... 316
713 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego 315
714 XXXIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 312
715 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - P4 Spółka z o.o. 311
716 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 311
717 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami 307
718 Nabór na stanowisko urzędnicze – kierownik referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Obrzycko. 306
719 Uchwały z XXIX sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 grudnia 2017 305
720 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 304
721 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej 304
722 Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego w Jaryszewie 304
723 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 304
724 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) 303
725 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe 301
726 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o przedłużeniu terminu zgłoszeń kandydatów na radnych 300
727 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z lata 297
728 P O S T A N O W I E N I E 296
729 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 293
730 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko 292
731 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 292
732 III Sesja Rady Gminy Obrzycko 291
733 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nauczycielom na podstawie art. 56 ust.1 Karty Nauczyciela 291
734 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę oświetlenia drogowego (linia elektroenergetyczna nN-0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami o długości ok. 290
735 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie 290
736 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 289
737 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 288
738 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2017 ROK 287
739 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy szatni sportowej w Słopanowie - Hubach 286
740 P O S T A N O W I E N I E 285
741 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 285
742 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych (Pęckowo, Gmina Obrzycko działka nr. 152 obręb geodezyjny Dobrogostowo)” 284
743 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo 284
744 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 283
745 Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Obrowo - II 282
746 Obwieszczenie Wojewody - PKP 282
747 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 października 2018 r. 280
748 OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. 280
749 Imienny wykaz głosowań radnych na II sesji rady gminy 280
750 Ogłoszenia o przetargach - Piotrowo, Słopanowo 279
751 Uchwały z XXXVIII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 16 listopada 2018r. 278
752 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów 278
753 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – stacja bazowa telefonii komórkowej w Gaju Małym 278
754 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych niż niebezpieczne, w miejscowości Piotrowo, Gmina Obrzycko, wojewó 276
755 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 275
756 Uchwały 274
757 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego: budowę szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych (na miejscu istniejącej szatni sportowej 272
758 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z dwiema przepompowniami w m. Piotrowo oraz Nowina (obręb geodezyjny Piotrowo) gm. Ob 272
759 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 271
760 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 267
761 XXXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 267
762 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 267
763 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gaju Mały 266
764 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 266
765 Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie 263
766 Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 25 września 2018 r. 263
767 XXXV Sesja Rady Gminy Obrzycko 263
768 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 258
769 Ostateczne kwoty subwencji na 2019r. 256
770 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 254
771 POSTANOWIENIE - „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 253
772 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. ew. 147/1 w miejscowości Ordzin, Gmina Obrzycko” 250
773 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W Obrzycku Z dnia 18 września 2018 r. o zmianie godzin pracy komisji 249
774 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 249
775 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego do zamieszczenia na BIP w dniu 08/11/2018 247
776 Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 246
777 XXXVII Sesja Rady Gminy Obrzycko 246
778 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 246
779 Uchwały z XXXV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 21 czerwca 2018r. 243
780 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 242
781 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „recyklingu przewodów miedzianych i aluminiowych niskiego i średniego napięcia” na działce nr. ewid. 120 obręb Zielonagóra 240
782 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1849P polegająca na budowie chodnika” 240
783 XXXIV Sesja Rady Gminy Obrzycko 239
784 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 238
785 XXXVIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 236
786 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku 235
787 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego skablowanie linii SN Szamotuły Obrzycko pomiędzy słupem z odł. 02-385 a stacjami transformatorowymi 02-1105 i 233
788 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 232
789 KSIĘGA REJESTROWA 229
790 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra, Gmina Obrzycko, powiat Szamotulski” 226
791 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie projektu małej retencji nizinnej w Nadleśnictwie Oborniki” 225
792 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 223
793 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko 221
794 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy na rok 2019 220
795 Statut 219
796 Obwieszczenie o terminach i miejscu losowania list kandydatów na radnych 218
797 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 218
798 Uchwały z XXXVII sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 25 września 2018r. 217
799 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 214
800 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia obejmującego wykonanie projektu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 211
801 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego dla zamierzenia polegającego na wykonaniu małej retencji nizinnej w leśnictwach Obrzycko, Chraplewo, Daniele i Żurawiniec 211
802 Uchwały z XXXIV sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 22 maja 2018r. 211
803 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 206
804 Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia 205
805 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 201
806 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym na rok 2019 r. 199
807 Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS 198
808 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. 191
809 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 191
810 Uchwały z XXXVI sesji RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 lipca 2018r. 189
811 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: kierownika referatu gospodarki komunalnej 186
812 Protokoły z sesji Rady Gminy Obrzycko kadencji 2018 - 2023 179
813 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2019r. 176
814 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 175
815 Uchwały z II Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2018 174
816 Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 172
817 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piotrowo 171
818 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 171
819 Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 170
820 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w m. Gaj Mały 169
821 Informacja w sprawie wysokości dotacji przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 168
822 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego 168
823 2018 165
824 Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji rady gminy 165
825 Uchwały z I Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 23.11.2018 164
826 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 163
827 POSTANOWIENIE NR 461/2019 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 IX 2019 161
828 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 160
829 Zarządzenie w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności i terminów w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie Gminy 159
830 Uchwały z III Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.02.2019 159
831 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 156
832 V Sesja Rady Gminy Obrzycko 156
833 Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 154
834 Ogłoszenie PKP - czasowa zmiana organizacji ruchu 152
835 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ”Budowa kurnika – odchowalni na działce nr 230/4 w miejscowości Zielonagóra 152
836 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Obrzycko za 2018 rok 150
837 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OBRZYCKO ZA 2018 ROK 149
838 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia szatni sportowej – stalowych kontenerów modułowych na działce nr 15/2 w miejscowości Obrowo 148
839 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV: budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV w m. Gaj Mały oraz w m. Szamotuły 147
840 VI Sesja Rady Gminy Obrzycko 147
841 IV Sesja Rady Gminy Obrzycko 146
842 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 145
843 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Zielonagóra i Stobnicko wraz z budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Zielonagóra. 145
844 Uchwała SO-0952/16/20/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 145
845 Informacja o aktualnych składach i funkcjach obwodowych komisji wyborczych 143
846 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 140
847 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 138
848 OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 138
849 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 138
850 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2019 r. 137
851 Obwieszenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 133
852 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 133
853 Uchwała SO-0954/27/20/2019 133
854 Obwieszczenie SKO o wydaniu decyzji umarzającej dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali produkcyjno-magazynowej, związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów tworzyw sztucznych, innych 132
855 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 132
856 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach 131
857 Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji rady gminy 130
858 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. 130
859 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 129
860 Sprawozdanie Rb-27S i Rb-28S za okres 01.01.2018-31.12.2018r. 128
861 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania 127
862 Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji rady gminy 126
863 VII Sesja Rady Gminy Obrzycko 124
864 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 122
865 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 122
866 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 122
867 Obwieszczenie w sprawie zwieszenia postępowania 121
868 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 119
869 Informacja Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2018 rok. 117
870 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za II kwartał 2019 r. 116
871 VIII Sesja Rady Gminy Obrzycko 112
872 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Obrzycko w okresie zimowym 2019/2020 r. 110
873 Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji rady gminy 108
874 Kalkulacja wychowania przedszkolnego 105
875 Przerwa w dostawie wody 96
876 Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku 91
877 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 90
878 Uchwały z IV Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.04.2019 89
879 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 87
880 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 86
881 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 80
882 Uchwała nr V/73/2019 77
883 Uchwały z V Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 14.06.2019 73
884 Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2020 rok 73
885 Uchwały z VIII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 18.10.2019 73
886 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 67
887 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 65
888 IX Sesja Rady Gminy Obrzycko 64
889 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 61
890 Informacja Wójta Gminy Obrzycko o wykonaniu budżetu Gminy Obrzycko za III kwartał 2019 r. 60
891 Imienny wykaz głosowań radnych na IX sesji rady gminy 58
892 XI Sesja Rady Gminy Obrzycko 58
893 Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji rady gminy 56
894 X Sesja Rady Gminy Obrzycko 54
895 Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji rady gminy 53
896 Informacja w sprawie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria 53
897 XII Sesja Rady Gminy Obrzycko 52
898 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 51
899 Uchwały z VII Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 26.09.2019 49
900 Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji rady gminy 48
901 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko. 46
902 Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy Obrzycko 42
903 Uchwały z VI Sesji Rady Gminy Obrzycko z dnia 7.08.2019 37
904 Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji rady gminy 29
905 Imienny wykaz głosowań radnych na XI sesji rady gminy 19
906 XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko 1