Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Obrzycko
Menu góra
Strona startowa Wójt Obwieszczenia i zawiadomienia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Obwieszczenia i zawiadomienia, menu 28, artykuł 246 - BIP - Urząd Gminy Obrzycko”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia i zawiadomienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Obrzycko

Aleja Jana Pawła II 1

64-520 Obrzycko

 

Obrzycko, dnia 04.07.2024 r.

 

PBR.6730.49.2024              

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Zgodnie z art. 61 § 1 i 4;  art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku  z art. 53  ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku gospodarczo-garażowego na terenie działki o nr ewid. 272/4 położonej w  obrębie ewidencyjnym Słopanowo, gmina Obrzycko. 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą  zapoznać się ze  zgromadzonymi materiałami,  uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 223, 64-520 Obrzycko  tel. (61) 2913065 wew. 212 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od daty dokonania publikacji niniejszego zawiadomienia.

Zgłaszanie uwag możliwe jest tradycyjną pocztą, poprzez ePUAP oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko. 

Nadto informuję, iż zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, pod rygorem doręczenia pisma pod dotychczasowy adres ze skutkiem prawnym.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2024 poz. 572), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Obrzycko

/-/ Paweł Klause 

 

Data umieszczenia ogłoszenia: 04.07.2024 r.

Data zdjęcia ogłoszenia: 19.07.2024 r.

 

Metryka

sporządzono
2024-07-04 przez Rusinek Joanna
udostępniono
2024-07-04 13:56 przez Rusinek Joanna
zmodyfikowano
2024-07-04 13:58 przez Rusinek Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
49
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.