Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Obrzycko
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Informacje o sesji - kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zmiana terminu LXVII Sesji Rady Gminy Obrzycko - Informacje o sesji - kadencja 2018-2023, menu 29, artykuł 180 - BIP - Urząd Gminy Obrzycko”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje o sesji - kadencja 2018-2023

Zmiana terminu LXVII Sesji Rady Gminy Obrzycko

Obrzycko, dnia 29.03.2024 r.

PBR.0002.18.2024                                                   

Z a w i a d o m i e n i e

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje,

że zmienia termin

LXVII Sesji Rady Gminy Obrzycko

zwołanej na 6 kwietnia 2024 roku o godz. 14:00

sesja odbędzie się

12 kwietnia 2024 r. o godz. 14:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Obrzycku

Proponowany porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXV i LXVI sesji Rady Gminy Obrzycko.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2024 - 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Obrzycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Obrzycko.
 10. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Obrzycko.
 11. Debata nad raportem o stanie Gminy Obrzycko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obrzycko wotum zaufania.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu oraz realizacji zadań w roku 2023.
 14. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
 15. Przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy w sprawie przedłożonego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
 16. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 18. Odczytanie uchwały komisji Rewizyjnej Rady Gminy Obrzycko w sprawie wykonania budżetu za 2023 rok i udzielenia Wójtowi absolutorium za 2023 rok.
 19. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Obrzycku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Obrzycko z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obrzycko absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Włodzimierz Janasek

Metryka

sporządzono
2024-03-29 przez Rusinek Joanna
udostępniono
2024-03-29 11:05 przez Rusinek Joanna
zmodyfikowano
2024-03-29 11:09 przez Rusinek Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
56
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.