Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Obrzycko
Menu góra
Strona startowa Inne informacje Inne informacje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego" - Inne informacje, menu 49, artykuł 233 - BIP - Urząd Gminy Obrzycko”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Inne informacje

Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego"

Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu
do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad
projektem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
województwa wielkopolskiego”


Na podstawie art. 119a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w opracowaniu dokumentu:


„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Wobec powyższego, od dnia 27 maja 2024 r. do dnia 17 czerwca 2024 r. zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu. Wersja elektroniczna ww. dokumentów wraz z formularzem składania uwag dostępna jest pod
adresem: https://bip.umww.pl/ w zakładce „Ogłoszenia”. Wersja papierowa dokumentów dostępna jest w siedzibie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, część A, pok. 1054, w godzinach 8-14. 
Uwagi i wnioski można składać w następujących formach:

 1.  pisemnej – poprzez wypełnienie ww. formularza i przesłanie go na adres:
  Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu,
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poprzez wypełnienie ww. formularza, bez
  konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie go
  w wersji edytowalnej na adres e -mail: poh@umww.pl;
 3. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa
Wielkopolskiego.
Jednocześnie Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, że w dniu 6.06.2024 r.
o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie w formule online, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy
projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego.

Link do spotkania: https://zoom.us/meeting/register/tJIvceutqz4rGdX2VZCjquWAM5OHzyo_8RI3

Osoby fizyczne biorące udział w procedurze zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu uchwały, nie są zobligowane do podawania swoich danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres e-mail). Jednakże w przypadku podania tychże danych wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez dołączenie klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”
Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Metryka

sporządzono
2024-06-05 przez Kamila Daniel
udostępniono
2024-06-05 10:33 przez Małecki Łukasz
zmodyfikowano
2024-06-05 10:46 przez Małecki Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
43
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.