Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Obrzycko, dnia 22.11.2021 r.

PBR.6733.9.2021

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2021 r. Dz.U. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z wniosku:

Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II 1
64-520 Obrzycko

dla zamierzenia polegającego na przebudowie oraz rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 40 w miejscowości Stobnicko, obręb geodezyjny Stobnicko, gm. Obrzycko.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach pracy urzędu.

W związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną w kraju i ograniczeniu w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Obrzycku we wszystkich sprawach prowadzonych przez tutejszy Urząd można się kontaktować z pracownikami telefonicznie lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź drogą mailowa.

W przypadku gdyby zaistniała uzasadniona potrzeba bezpośredniego zapoznania się z aktami sprawy przez strony, proszę o kontakt z tut. Urzędem w wyżej zakreślonym terminie w celu ustalenia sposobu uzyskania kopii bądź skanów dokumentów znajdujących się w aktach sprawy -  tel. (61) 2913065 wew. 212. Adres e-mail: gmina@obrzycko.pl

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Obrzycko
Irena Rakowska

 

Data umieszczenia ogłoszenia: 22.11.2021 r.
Data zdjęcia ogłoszenia: 07.12.2021 r.Wyświetleń strony: 68
Data wytworzenia: 22-11-2021, 15:03:43 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 22-11-2021, 15:05:50 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego